1. Blz. 1 Begroting 2024
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Begrutting 2024 yn ien eachopslach
    1. Blz. 4 De Friese infographic
   2. Blz. 5 Begroting 2024 in één oogopslag
    1. Blz. 6 Infographic
   3. Blz. 7 Inleiding
    1. Blz. 8 Inleiding
   4. Blz. 9 Programma 1: Bestuur
    1. Blz. 10 Portefeuillehouders
    2. Blz. 11 Inleiding
    3. Blz. 12 Vastgestelde beleidsnotities
    4. Blz. 13 Verbonden partijen
    5. Blz. 14 Overzicht lasten en baten programma 1 Bestuur
    6. Blz. 15 Toelichting
    7. Blz. 16 Beleidsveld 1.1. Provinciale Staten en Statengriffie
     1. Blz. 17 Wat zien we?
     2. Blz. 18 Taak- en rolvrijheid
     3. Blz. 19 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 20 Doelstelling beleidsveld 1.1.
     4. Blz. 21 Wat gaan we daarvoor doen
     5. Blz. 22 Wat mag het gaan kosten?
     6. Blz. 23 Toelichting
     7. Blz. 24 Uitgebreide financiële tabel
    8. Blz. 25 Beleidsveld 1.2. Gedeputeerde Staten
     1. Blz. 26 Wat zien we?
     2. Blz. 27 Taak-, en rolvrijheid
     3. Blz. 28 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 29 Doelstelling beleidsveld 1.2.
     4. Blz. 30 Wat gaan we daarvoor doen
     5. Blz. 31 Wat mag het gaan kosten?
     6. Blz. 32 Toelichting
     7. Blz. 33 Uitgebreide financiële tabel
    9. Blz. 34 Beleidsveld 1.3. Commissaris van de Koning als rijksorgaan
     1. Blz. 35 Wat zien we?
     2. Blz. 36 Taak- en rolvrijheid
     3. Blz. 37 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 38 Doelstelling beleidsveld 1.3.
     4. Blz. 39 Wat gaan we daarvoor doen
     5. Blz. 40 Wat mag het gaan kosten?
     6. Blz. 41 Toelichting
     7. Blz. 42 Uitgebreide financiële tabel
    10. Blz. 43 Beleidsveld 1.4. Kwaliteit bestuur
     1. Blz. 44 Wat zien we?
     2. Blz. 45 Taak- en rolvrijheid
     3. Blz. 46 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 47 Doelstelling beleidsveld 1.4.
     4. Blz. 48 Wat gaan we daarvoor doen
     5. Blz. 49 Wat mag het gaan kosten?
     6. Blz. 50 Toelichting
     7. Blz. 51 Uitgebreide financiële tabel
    11. Blz. 52 Beleidsveld 1.5. Bestuurlijke samenwerking
     1. Blz. 53 Wat zien we?
     2. Blz. 54 Taak- en rolvrijheid
     3. Blz. 55 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 56 Doelstelling beleidsveld 1.5.
     4. Blz. 57 Wat gaan we daarvoor doen
     5. Blz. 58 Wat mag het kosten?
     6. Blz. 59 Toelichting
     7. Blz. 60 Uitgebreide financiële tabel
   5. Blz. 61 Programma 2: Infrastructuur
    1. Blz. 62 Portefeuillehouder
    2. Blz. 63 Inleiding
    3. Blz. 64 Ambities
    4. Blz. 65 Vastgestelde beleidsnotities
    5. Blz. 66 Verbonden partijen
    6. Blz. 67 Overzicht lasten en baten programma 2 infrastructuur
    7. Blz. 68 Toelichting
    8. Blz. 69 Beleidsveld 2.1. Algemeen beleid & verkeersveiligheid
     1. Blz. 70 Wat zien we?
     2. Blz. 71 Taak- en rolvrijheid
     3. Blz. 72 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 73 Doelstelling beleidsveld 2.1.
     4. Blz. 74 Wat gaan we daarvoor doen
     5. Blz. 75 Resultaatindicatoren
     6. Blz. 76 Wat mag het gaan kosten?
     7. Blz. 77 Toelichting
     8. Blz. 78 Uitgebreide financiële tabel
    9. Blz. 79 Beleidsveld 2.2. Verbetering infrastructuur
     1. Blz. 80 Wat zien we?
     2. Blz. 81 Taak- en rolvrijheid
     3. Blz. 82 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 83 Doelstelling beleidsveld 2.2.
     4. Blz. 84 Wat gaan we daarvoor doen
     5. Blz. 85 Resultaatindicatoren
     6. Blz. 86 Wat mag het gaan kosten?
     7. Blz. 87 Toelichting
     8. Blz. 88 Uitgebreide financiële tabel
    10. Blz. 89 Beleidsveld 2.3. Instandhouding provinciale infrastructuur
     1. Blz. 90 Wat zien we?
     2. Blz. 91 Taak- en rolvrijheid
     3. Blz. 92 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 93 Doelstelling beleidsveld 2.3.
     4. Blz. 94 Wat gaan we daarvoor doen
     5. Blz. 95 Resultaatindicatoren
     6. Blz. 96 Wat mag het gaan kosten?
     7. Blz. 97 Toelichting
     8. Blz. 98 Uitgebreide financiële tabel
    11. Blz. 99 Beleidsveld 2.4. Openbaar vervoer
     1. Blz. 100 Wat zien we?
     2. Blz. 101 Taak- en rolvrijheid
     3. Blz. 102 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 103 Doelstelling beleidsveld 2.4.
     4. Blz. 104 Wat gaan we daarvoor doen
     5. Blz. 105 Resultaatindicatoren
     6. Blz. 106 Wat mag het gaan kosten?
     7. Blz. 107 Toelichting
     8. Blz. 108 Uitgebreide financiële tabel
   6. Blz. 109 Programma 3: Natuur en Landbouw
    1. Blz. 110 Portefeuillehouders
    2. Blz. 111 Inleiding
    3. Blz. 112 Ambities
    4. Blz. 113 Vastgestelde beleidsnotities
    5. Blz. 114 Verbonden partijen
    6. Blz. 115 Overzicht lasten en baten programma 3 Natuur en Landbouw
    7. Blz. 116 Toelichting
    8. Blz. 117 Beleidsveld 3.1. Natuur
     1. Blz. 118 Wat zien we?
     2. Blz. 119 Taak- en rolvrijheid
     3. Blz. 120 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 121 Doelstelling beleidsveld 3.1.
     4. Blz. 122 Wat gaan we daarvoor doen
     5. Blz. 123 Resultaatindicatoren
     6. Blz. 124 Wat mag het gaan kosten?
     7. Blz. 125 Toelichting
     8. Blz. 126 Uitgebreide financiële tabel
    9. Blz. 127 Beleidsveld 3.2. Landbouw
     1. Blz. 128 Wat zien we?
     2. Blz. 129 Taak- en rolvrijheid
     3. Blz. 130 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 131 Doelstelling beleidsveld 3.2.
     4. Blz. 132 Wat gaan we daarvoor doen
     5. Blz. 133 Resultaatindicatoren
     6. Blz. 134 Wat mag het gaan kosten?
     7. Blz. 135 Toelichting
     8. Blz. 136 Uitgebreide financiële tabel
   7. Blz. 137 Programma 4: Ruimte en Klimaat
    1. Blz. 138 Portefeuillehouders
    2. Blz. 139 Inleiding
    3. Blz. 140 Ambities
    4. Blz. 141 Vastgestelde beleidsnotities
    5. Blz. 142 Verbonden partijen
    6. Blz. 143 Overzicht van lasten en baten programma 4 Ruimte en Klimaat
    7. Blz. 144 Toelichting
    8. Blz. 145 Beleidsveld 4.1. Ruimtelijke ordening en wonen
     1. Blz. 146 Wat zien we?
     2. Blz. 147 Taak- en rolvrijheid
     3. Blz. 148 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 149 Doelstelling beleidsveld 4.1
     4. Blz. 150 Wat gaan we daarvoor doen
     5. Blz. 151 Resultaatindicatoren
     6. Blz. 152 Wat mag het gaan kosten?
     7. Blz. 153 Toelichting
     8. Blz. 154 Uitgebreide financiële tabel
    9. Blz. 155 Beleidsveld 4.2. Water en Bodem
     1. Blz. 156 Wat zien we?
     2. Blz. 157 Taak- en rolvrijheid
     3. Blz. 158 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 159 Doelstelling beleidsveld 4.2
     4. Blz. 160 Wat gaan we daarvoor doen
     5. Blz. 161 Resultaatindicatoren
     6. Blz. 162 Wat mag het gaan kosten?
     7. Blz. 163 Toelichting
     8. Blz. 164 Uitgebreide financiële tabel
    10. Blz. 165 Beleidsveld 4.3. Milieu
     1. Blz. 166 Wat zien we?
     2. Blz. 167 Taak- en rolvrijheid
     3. Blz. 168 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 169 Doelstelling beleidsveld 4.3
     4. Blz. 170 Wat gaan we daarvoor doen
     5. Blz. 171 Resultaatindicatoren
     6. Blz. 172 Wat mag het gaan kosten?
     7. Blz. 173 Toelichting
     8. Blz. 174 Uitgebreide financiële tabel
    11. Blz. 175 Beleidsveld 4.4. Energietransitie
     1. Blz. 176 Wat zien we?
     2. Blz. 177 Taak- en rolvrijheid
     3. Blz. 178 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 179 Doelstelling beleidsveld 4.4.
     4. Blz. 180 Wat gaan we daarvoor doen?
     5. Blz. 181 Resultaatindicatoren
     6. Blz. 182 Wat mag het gaan kosten?
     7. Blz. 183 Toelichting
     8. Blz. 184 Uitgebreide financiële tabel
   8. Blz. 185 Programma 5: Economie en Mienskip
    1. Blz. 186 Portefeuillehouders
    2. Blz. 187 Inleiding
    3. Blz. 188 Ambities
    4. Blz. 189 Vastgestelde (beleids)notities
    5. Blz. 190 Verbonden partijen
    6. Blz. 191 Overzicht lasten en baten programma 5 Economie en Mienskip
    7. Blz. 192 Toelichting
    8. Blz. 193 Beleidsveld 5.1. Economie
     1. Blz. 194 Wat zien we?
     2. Blz. 195 Taak- en rolvrijheid
     3. Blz. 196 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 197 Doelstelling beleidsveld 5.1.
     4. Blz. 198 Wat gaan we daarvoor doen
     5. Blz. 199 Resultaatindicatoren
     6. Blz. 200 Wat mag het gaan kosten?
     7. Blz. 201 Toelichting
     8. Blz. 202 Uitgebreide financiële tabel
    9. Blz. 203 Beleidsveld 5.2. Gastvrijheid
     1. Blz. 204 Wat zien we?
     2. Blz. 205 Taak-, en rolvrijheid
     3. Blz. 206 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 207 Doelstelling beleidsveld 5.2.
     4. Blz. 208 Wat gaan we daarvoor doen
     5. Blz. 209 Resultaatindicatoren
     6. Blz. 210 Wat mag het gaan kosten?
     7. Blz. 211 Toelichting
     8. Blz. 212 Uitgebreide financiële tabel
    10. Blz. 213 Beleidsveld 5.3. Taal, cultuur, erfgoed en sport
     1. Blz. 214 Wat zien we?
     2. Blz. 215 Taak- en rolvrijheid
     3. Blz. 216 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 217 Doelstelling beleidsveld 5.3.
     4. Blz. 218 Wat gaan we daarvoor doen
     5. Blz. 219 Resultaatindicatoren
     6. Blz. 220 Wat mag het gaan kosten?
     7. Blz. 221 Toelichting
     8. Blz. 222 Uitgebreide financiële tabel
    11. Blz. 223 Beleidsveld 5.4. Leefbaarheid
     1. Blz. 224 Wat zien we?
     2. Blz. 225 Taak- en rolvrijheid
     3. Blz. 226 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 227 Doelstelling beleidsveld 5.4.
     4. Blz. 228 Wat gaan we daarvoor doen
     5. Blz. 229 Resultaatindicatoren
     6. Blz. 230 Wat mag het gaan kosten?
     7. Blz. 231 Toelichting
     8. Blz. 232 Uitgebreide financiële tabel
   9. Blz. 233 Programma 6: Bedrijfsvoering
    1. Blz. 234 Portefeuillehouder
    2. Blz. 235 Inleiding
    3. Blz. 236 Ambities
    4. Blz. 237 Vastgestelde beleidsnotities
    5. Blz. 238 Verbonden partijen
    6. Blz. 239 Overzicht van lasten en baten van programma 6 bedrijfsvoering
    7. Blz. 240 Toelichting
    8. Blz. 241 Beleidsveld 6.1. Mensen
     1. Blz. 242 Wat zien we?
     2. Blz. 243 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 244 Doelstelling beleidsveld 6.1.
     3. Blz. 245 Wat gaan we daarvoor doen
     4. Blz. 246 Resultaatindicatoren
     5. Blz. 247 Wat mag het gaan kosten?
     6. Blz. 248 Toelichting
     7. Blz. 249 Uitgebreide financiële tabel
    9. Blz. 250 Beleidsveld 6.2. Middelen en digitalisering
     1. Blz. 251 Wat zien we?
     2. Blz. 252 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 253 Doelstelling beleidsveld 6.2.
     3. Blz. 254 Wat gaan we daarvoor doen
     4. Blz. 255 Resultaatindicatoren
     5. Blz. 256 Wat mag het gaan kosten?
     6. Blz. 257 Toelichting
     7. Blz. 258 Uitgebreide financiële tabel
   10. Blz. 259 Programma 7: Provinciefinanciën
    1. Blz. 260 Portefeuillehouder
    2. Blz. 261 Verbonden partijen
    3. Blz. 262 Lasten, baten en onvoorzien
    4. Blz. 263 Beleidsveld 7.1. Provinciefonds
     1. Blz. 264 Provinciefonds
    5. Blz. 265 Beleidsveld 7.2. Opcenten motorrijtuigenbelasting
     1. Blz. 266 inleiding
    6. Blz. 267 Beleidsveld 7.3. Dividenden
     1. Blz. 268 Dividenden
     2. Blz. 269 toelichting
    7. Blz. 270 Beleidsveld 7.4. Financieringsrente en interne financiering
     1. Blz. 271 Financieringsrente
     2. Blz. 272 interne financiering
    8. Blz. 273 Beleidsveld 7.5. Overige algemene dekkingsmiddelen
     1. Blz. 274 Tabel
     2. Blz. 275 Toelichting
    9. Blz. 276 Beleidsveld 7.6. Werken voor derden
     1. Blz. 277 Werken voor derden
    10. Blz. 278 Beleidsveld 7.7. Onvoorzien
     1. Blz. 279 Onvoorzien
  2. Blz. 280 Paragraafs
   1. Blz. 281 Paragraaf 1. Provinciale heffingen
    1. Blz. 282 Inleiding
    2. Blz. 283 1 – Opcenten motorrijtuigenbelasting
    3. Blz. 284 Ontwikkeling gewichtsklassen voertuigen
    4. Blz. 285 Ontwikkeling heffing opcenten motorrijtuigenbelasting
    5. Blz. 286 Ontwikkeling heffing opcenten motorrijtuigenbelasting vervolg
    6. Blz. 287 Ontwikkeling heffing opcenten motorrijtuigenbelasting vervolg 2
    7. Blz. 288 2 – Grondwaterbelasting
    8. Blz. 289 3 – Leges
    9. Blz. 290 Toelichting leges
   2. Blz. 291 Paragraaf 2. Weerstandsvermogen
    1. Blz. 292 Inleiding
    2. Blz. 293 1 – Beschikbare weerstandscapaciteit
    3. Blz. 294 Reserves
    4. Blz. 295 Toelichting reserves
    5. Blz. 296 2 – Benodigde weerstandscapaciteit
    6. Blz. 297 3 – Weerstandsvermogen
    7. Blz. 298 Toelichting weerstandsvermogen
    8. Blz. 299 4 – Mutaties risico’s
    9. Blz. 300 5 – De risico’s
    10. Blz. 301 5 - Toelichting op tabel
    11. Blz. 302 6 - Financiële kengetallen
    12. Blz. 303 Financiële kengetallen
    13. Blz. 304 Toelichting 1A
    14. Blz. 305 Toelichting 1B
    15. Blz. 306 Toelichting 2
    16. Blz. 307 Toelichting 3
    17. Blz. 308 Toelichting 4
    18. Blz. 309 Toelichting 5
   3. Blz. 310 Paragraaf 3. Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 311 Inleiding
    2. Blz. 312 1 – Onderhoud infrastructuur
    3. Blz. 313 2 – Onderhoud gebouwen
    4. Blz. 314 3 – Middelen kapitaalgoederen
    5. Blz. 315 Toelichting
    6. Blz. 316 Middelen kapitaalgoederen vervolg
   4. Blz. 317 Paragraaf 4. Financiering en beleggingen
    1. Blz. 318 Inleiding
    2. Blz. 319 1 - Ontwikkeling financieringssaldo
    3. Blz. 320 2 - Financiering en beleggingen
    4. Blz. 321 Rendement beleggingen, rentebaten en -lasten
    5. Blz. 322 3 –Revolverende middelen
    6. Blz. 323 Risicobuffer
    7. Blz. 324 Fûns Skjinne Fryske Enerzjy BV
    8. Blz. 325 4 – Toerekening van rente
    9. Blz. 326 5 - Risicobeheer Treasury
    10. Blz. 327 6 - Ontwikkeling financiële markten
   5. Blz. 328 Paragraaf 5. Verbonden partijen
    1. Blz. 329 1 – Inleiding
    2. Blz. 330 2 – Overzicht verbonden partijen
    3. Blz. 331 Categorie 1: Gemeenschappelijke regelingen
    4. Blz. 332 Categorie 2: Vennootschappen en coöperaties
    5. Blz. 333 Categorie 3: Stichtingen en verenigingen
    6. Blz. 334 Categorie 4: Overige verbonden partijen
    7. Blz. 335 Financiële risico’s provincie
   6. Blz. 336 Paragraaf 6. Grondbeleid
    1. Blz. 337 6.1 Samenvatting grondbezit
    2. Blz. 338 6.2 Grondaankopen per beleidsprogramma
    3. Blz. 339 6.3 Risico’s
   7. Blz. 340 Paragraaf 7. Bedrijfsvoering
    1. Blz. 341 Inleiding
    2. Blz. 342 De inzet van personeel
    3. Blz. 343 Toelichting inzet beschikbare middelen
    4. Blz. 344 Vervolg capaciteitsbudget
    5. Blz. 345 Toelichting meerjarenbegroting
    6. Blz. 346 Toelichting bezettingsoverzicht
    7. Blz. 347 Programma O&O (organisatie-ontwikkeling) en de uitvoering van het HR-beleid
    8. Blz. 348 Het programma Digitale Transformatie
    9. Blz. 349 De rechtmatige organisatie
    10. Blz. 350 De herinrichting van het provinciehuis en het hybride werken
    11. Blz. 351 De Energie-neutrale organisatie
    12. Blz. 352 Wetgeving
    13. Blz. 353 Fraude en onregelmatigheden
   8. Blz. 354 Paragraaf 8. VTH taken
    1. Blz. 355 Inleiding
    2. Blz. 356 Bevoegd bestuursorgaan
    3. Blz. 357 Uitvoering
    4. Blz. 358 Mandaat
    5. Blz. 359 VTH bijdrage aan doelen
    6. Blz. 360 VTH beleid
    7. Blz. 361 VTH uitvoeringsprogramma en – jaarverslag
    8. Blz. 362 Inhoudelijke speerpunten
   9. Blz. 363 Paragraaf 9. Grote projecten
    1. Blz. 364 Inleiding
    2. Blz. 365 Overzicht projecten
    3. Blz. 366 1 Spoorprojecten (programma infrastructuur)
    4. Blz. 367 1a. Lelylijn
    5. Blz. 368 1b. ERTMS
    6. Blz. 369 2 Vismigratierivier
    7. Blz. 370 3 Bruggen /sluis Kornwerderzand
    8. Blz. 371 4 Natuurpact: uitvoering natuurontwikkelingsopgave
    9. Blz. 372 5 Programma Natuur
    10. Blz. 373 6 FPLG (Fries programma landelijk gebied)
    11. Blz. 374 7 Veenweide
    12. Blz. 375 7a. Veenweideprogramma
    13. Blz. 376 7b. Aldeboarn - De Deelen
    14. Blz. 377 7c. Hegewarren
    15. Blz. 378 7d. Idzegea
   10. Blz. 379 Paragraaf 10. Samenwerkingsverbanden
    1. Blz. 380 Inleiding
    2. Blz. 381 Regionale Samenwerking
    3. Blz. 382 Samenwerking met de Mienskip
    4. Blz. 383 LEADER
    5. Blz. 384 Samenwerking De Friese Aanpak
    6. Blz. 385 Samenwerken in het bestuurlijk overleg Friese samenwerking van overheden.
    7. Blz. 386 Samenwerkingsagenda Fryslân Leeuwarden 2030
  3. Blz. 387 Finansjele begrutting
   1. Blz. 388 Introductie op financiële begroting 2024
    1. Blz. 389 Introductie
   2. Blz. 390 Ontwikkeling financieel kader
    1. Blz. 391 Financieel kader Begroting 2024
    2. Blz. 392 1 – Onze uitgangspunten
    3. Blz. 393 2 - Ontwikkeling begrotingssaldo
    4. Blz. 394 Toelichting
    5. Blz. 395 3 - Ontwikkeling baten en lasten
    6. Blz. 396 3b
    7. Blz. 397 3b - toelichting
    8. Blz. 398 Baten
    9. Blz. 399 Baten 2
    10. Blz. 400 Opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB)
    11. Blz. 401 Rendement vermogen
    12. Blz. 402 Dividend
    13. Blz. 403 Lasten
    14. Blz. 404 Toelichting lasten
    15. Blz. 405 4 - Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)
    16. Blz. 406 4 - toelichting
   3. Blz. 407 Overzicht van lasten en baten in de begroting
    1. Blz. 408 3.3 Overzicht van lasten en baten in de begroting
    2. Blz. 409 I - Overzicht van lasten en baten programma’s
    3. Blz. 410 Toelichting
    4. Blz. 411 Begrotingswijzigingen
    5. Blz. 412 II - Overzicht van investeringen *): uitgaven en bijdragen van derden 2023
    6. Blz. 413 toelichting
   4. Blz. 414 Uiteenzetting financiële positie
    1. Blz. 415 3.4 Financiële positie
    2. Blz. 416 Bestaand versus nieuw beleid
    3. Blz. 417 Bestaand versus nieuw beleid -2
    4. Blz. 418 Toelichting
    5. Blz. 419 Geprognosticeerde balans
    6. Blz. 420 Raming van het EMU-saldo
    7. Blz. 421 Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
    8. Blz. 422 Stand van de investeringen
    9. Blz. 423 Financiering
    10. Blz. 424 Financiering -2
    11. Blz. 425 Financiering -3
    12. Blz. 426 Stand en verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva
    13. Blz. 427 Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd
  4. Blz. 428 Taheakken
   1. Blz. 429 Bijlage 1. Onderhanden en opgeleverde investeringen
    1. Blz. 430 Onderhanden en opgeleverde investeringen
    2. Blz. 431 Bijlage 1 - uitgebreid
   2. Blz. 432 Bijlage 2. Begrotingswijzigingen: van bestuursrapportage 2023 naar begroting 2024
    1. Blz. 433 Inleiding
    2. Blz. 434 Programma 1: Bestuur
    3. Blz. 435 Programma 2: Infrastructuur
    4. Blz. 436 Programma 3: Natuur en Landbouw
    5. Blz. 437 Programma 4: Ruimte en Klimaat
    6. Blz. 438 Programma 5: Economie en Mienskip
    7. Blz. 439 Programma 6: Bedrijfsvoering
    8. Blz. 440 Programma 7: Provinciefinanciën
   3. Blz. 441 Bijlage 3. Verloop vaste activa
    1. Blz. 442 Verloop vaste activa
   4. Blz. 443 Bijlage 4. Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva
    1. Blz. 444 Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva
    2. Blz. 445 Reserves
    3. Blz. 446 Voorzieningen
    4. Blz. 447 Overlopende passiva
    5. Blz. 448 Tabel 2
    6. Blz. 449 Tabel 3
    7. Blz. 450 Toelichting tabel 3
   5. Blz. 451 Bijlage 5. Overzicht tijdelijke budgetten
    1. Blz. 452 Overzicht tijdelijke budgetten
   6. Blz. 453 Bijlage 6. Raming van het EMU-saldo
    1. Blz. 454 Raming van het EMU-saldo
    2. Blz. 455 Toelichting
   7. Blz. 456 Bijlage 7. Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
    1. Blz. 457 Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
   8. Blz. 458 Bijlage 8. Uitgangspunten begroting 2024
    1. Blz. 459 Gronden van de ramingen
    2. Blz. 460 Toelichting op de uitgangspunten
   9. Blz. 461 Bijlage 9. Voorstellen Bestuursakkoord 2024
    1. Blz. 462 Voorstellen kadernota 2023
   10. Blz. 463 Bijlage 10. Verwerkte voorstellen Bestuursrapportage 2023
    1. Blz. 464 Voorstellen
   11. Blz. 465 Bijlage 11. Subsidiestaat begroting 2024
    1. Blz. 466 Inleiding
    2. Blz. 467 Boekjaarsubsidies
    3. Blz. 468 Subsidiestaat
   12. Blz. 469 Bijlage 12. Overzicht geraamde lasten en baten per BBV taakveld
    1. Blz. 470 Bijlage 11
   13. Blz. 471 Bijlage 13. Verplichte indicatoren in het kader van het BBV
    1. Blz. 472 Programma 1 - deel 2
    2. Blz. 473 Programma 1
    3. Blz. 474 Programma 2
    4. Blz. 475 Programma 3
    5. Blz. 476 Programma 4
    6. Blz. 477 Programma 5
   14. Blz. 478 Bijlage 14. Begrippenlijst
    1. Blz. 479 Begrippenlijst
   15. Blz. 480 Bijlage 15. Trends Staat van Fryslân
    1. Blz. 481 Kerngegevens Fryslân
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap