Bijlage 3. Verloop vaste activa

bedragen x € 1.000,- Rekening 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Immateriële vaste activa
IMA bijdragen aan activa van derden 5.100 18.068 7.185 8.185 7.685 7.685
Overige investeringen met economisch nut
MA: gronden en terreinen 39.529 76.451 76.784 76.775 76.355 76.355
MA: bedrijfsgebouwen 62.713 62.899 65.103 62.695 60.291 57.961
MA: vervoermiddelen 1.898 1.790 1.691 1.593 1.495 1.397
MA: machines, apparaten en installaties 2.631 1.657 837 575 401 342
MA: overig 3.523 7.828 6.982 6.157 5.552 4.946
110.294 150.626 151.398 147.795 144.094 141.001
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut
MA: grond-, weg- en waterbouwkundige werken 258.411 301.389 355.642 381.038 383.778 380.605
Financiële vaste activa
FA: kapitaalverstrekking aan deelnemingen 128.964 159.717 159.717 159.717 159.717 159.717
FA: leningen aan openbare lichamen 37.675 30.075 9.475 1.000 400 0
FA: leningen aan deelnemingen 284.471 265.763 260.707 255.445 249.966 244.263
FA: overige langlopende leningen 35.956 36.577 36.549 36.521 36.493 36.465
FA: overige uitzettingen 0 0 0 0 0 0
487.066 492.132 466.448 452.683 446.576 440.445
totaal vaste activa 860.871 962.215 980.673 989.701 982.134 969.737