Bijlage 1. Onderhanden en opgeleverde investeringen

Onderhanden en opgeleverde investeringen

Terug naar navigatie - Onderhanden en opgeleverde investeringen
Bijlage 1
Onderhanden en opgeleverde investeringen
UITGAVEN INKOMSTEN
Activa 1-1-2023 2023 2024 2025 2026 2027 totale uitgaven 1-1-2023 2023 2024 2025 2026 2027 totale inkomsten aanschafwaarde totaal
Totaal Huisvesting 137.426 2.274.600 6.105.200 0 0 0 8.517.226 0 0 0 0 0 0 0 8.517.226
Totaal Overige bedrijfsmiddelen 0 80.000 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000
Totaal Bedrijfsmiddelen 137.426 2.354.600 6.105.200 0 0 0 8.597.226 0 0 0 0 0 0 0 8.597.226
Totaal Financiële vaste activa 504.884.321 39.797.100 93.600 0 0 0 544.775.021 84.586.900 5.110.400 5.083.400 5.290.600 5.506.400 5.731.000 111.308.700 433.466.322
Totaal Financiële vaste activa 504.884.321 39.797.100 93.600 0 0 0 544.775.021 84.586.900 5.110.400 5.083.400 5.290.600 5.506.400 5.731.000 111.308.700 433.466.322
Totaal Grondbeleid 58.999.992 36.339.900 0 0 0 0 95.339.892 24.720.447 1.848.400 1.045.800 0 0 0 27.614.647 67.725.245
Totaal Grondbeleid 58.999.992 36.339.900 0 0 0 0 95.339.892 24.720.447 1.848.400 1.045.800 0 0 0 27.614.647 67.725.245
Totaal Afstandsbediening 41.830.373 9.137.900 4.900.900 0 0 0 55.869.173 5.519.053 11.779.000 0 0 0 0 17.298.053 38.571.120
Totaal Fietspaden 572.377 295.500 3.176.800 0 0 0 4.044.677 0 0 0 0 0 0 0 4.044.677
Totaal Friese Meren Projecten 3.645.147 -40.100 0 0 0 0 3.605.047 0 0 0 0 0 0 0 3.605.047
Totaal Kunstwerken (MPK) 36.268.050 17.354.400 22.268.400 20.837.000 7.362.900 8.106.000 112.196.750 341.870.298 11.596.800 823.500 0 0 0 354.290.598 -242.093.849
Totaal Majeure projecten 583.423.262 22.399.000 2.418.400 0 0 0 608.240.662 270.000 0 0 0 0 0 270.000 607.970.662
Totaal Overige projecten 29.436.553 21.819.500 51.444.400 48.309.000 40.971.500 0 191.980.953 32.067 8.390.400 50.932.600 35.009.000 36.956.500 0 131.320.567 60.660.385
Totaal Projecten niet geactiveerd 431.827.687 7.746.700 2.800.000 0 0 0 442.374.387 7.033.239 717.700 549.800 1.000.000 0 0 9.300.739 433.073.648
Totaal Reguliere en kleine projecten 48.504.493 27.806.300 21.566.000 3.228.900 1.445.000 0 102.550.693 342.035.006 10.453.800 3.818.200 0 0 0 356.307.006 -253.756.313
Totaal Rijksprojecten 233.512.221 5.786.000 0 0 0 0 239.298.221 172.187.062 1.279.200 0 0 0 0 173.466.262 65.831.958
Totaal Infrastructurele werken 1.409.020.162 112.305.200 108.574.900 72.374.900 49.779.400 8.106.000 1.760.160.562 868.946.726 44.216.900 56.124.100 36.009.000 36.956.500 0 1.042.253.226 717.907.336
Eindtotaal 1.973.041.902 190.796.800 114.773.700 72.374.900 49.779.400 8.106.000 2.408.872.702 978.254.073 51.175.700 62.253.300 41.299.600 42.462.900 5.731.000 1.181.176.573 1.227.696.129

Bijlage 1 - uitgebreid

Terug naar navigatie - Bijlage 1 - uitgebreid
UITGAVEN INKOMSTEN
Activa 1-1-2023 2023 2024 2025 2026 2027 totale uitgaven 1-1-2023 2023 2024 2025 2026 2027 totale inkomsten aanschafwaarde totaal
Douchevoorziening Skulherne 1.356 23.600 0 0 0 0 24.956 0 0 0 0 0 0 0 24.956
Steunpunt Bolsward installaties 0 0 377.200 0 0 0 377.200 0 0 0 0 0 0 0 377.200
Steunpunt Bolsward inrichting 0 0 46.100 0 0 0 46.100 0 0 0 0 0 0 0 46.100
Steunpunt Bolsward 53.453 100.000 3.953.900 0 0 0 4.107.353 0 0 0 0 0 0 0 4.107.353
Stelpost energieneutrale gebouwen programma 2 0 544.300 0 0 0 0 544.300 0 0 0 0 0 0 0 544.300
Laadpaal steunpunt Uitwellingerga 5.260 21.700 0 0 0 0 26.960 0 0 0 0 0 0 0 26.960
PV panelen steunpunt Stiens 27.720 4.000 0 0 0 0 31.720 0 0 0 0 0 0 0 31.720
Energieneutraal maken steunpunt Stiens 42.680 31.300 0 0 0 0 73.980 0 0 0 0 0 0 0 73.980
Ionisatie ventilatie energie neutrale gebouwen 0 153.000 0 0 0 0 153.000 0 0 0 0 0 0 0 153.000
Glas vervangen monumentaal deel energie neutr geb 6.957 215.000 0 0 0 0 221.957 0 0 0 0 0 0 0 221.957
Aanwezigheidsdetectie energie neutrale gebouwen 0 79.000 0 0 0 0 79.000 0 0 0 0 0 0 0 79.000
PV panelen op dak energie neutrale gebouwen 0 33.000 0 0 0 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 33.000
Aansl warmtenet va 2027 energie neutrale gebouwen 0 85.000 0 0 0 0 85.000 0 0 0 0 0 0 0 85.000
Led verlichting energie neutrale gebouwen 0 159.700 0 0 0 0 159.700 0 0 0 0 0 0 0 159.700
Vervanging bureaustoelen 2023 0 35.000 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 0 0 0 35.000
Vervanging kantoormeubilair 2023 0 120.000 0 0 0 0 120.000 0 0 0 0 0 0 0 120.000
Vervanging meubilair algemene ruimte 2023 0 60.000 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000
Doorstep 3 2024 0 0 1.728.000 0 0 0 1.728.000 0 0 0 0 0 0 0 1.728.000
Smartphones 2023 0 440.000 0 0 0 0 440.000 0 0 0 0 0 0 0 440.000
FortiGate 600D 2023 0 170.000 0 0 0 0 170.000 0 0 0 0 0 0 0 170.000
Totaal Huisvesting 137.426 2.274.600 6.105.200 0 0 0 8.517.226 0 0 0 0 0 0 0 8.517.226
Vervanging ICT statenleden 2023 0 80.000 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000
Totaal Overige bedrijfsmiddelen 0 80.000 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0 80.000
Totaal Bedrijfsmiddelen 137.426 2.354.600 6.105.200 0 0 0 8.597.226 0 0 0 0 0 0 0 8.597.226
FVA aandelen Thialf OG BV 4.055.622 0 0 0 0 0 4.055.622 0 0 0 0 0 0 0 4.055.622
FVA Participatie Oikocredit Nederlands Fonds 111.438 0 0 0 0 0 111.438 0 0 0 0 0 0 0 111.438
FVA FSFE BV kapitaal 18.066.500 7.187.500 0 0 0 0 25.254.000 0 0 0 0 0 0 0 25.254.000
FVA FSFE BV lening 41.937.500 18.062.500 0 0 0 0 60.000.000 3.500.000 0 0 0 0 0 3.500.000 56.500.000
FVA B1104 Revolverend DTC Dairy training center 300.000 0 0 0 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0
FVA B1102 Rev Kredietb prime mover fac Compakboard 1.580.000 0 0 0 0 0 1.580.000 1.580.000 0 0 0 0 0 1.580.000 0
FVA B 1105 Revolv. Krediet Urgente proj. Pl groep 842.500 0 0 0 0 0 842.500 745.819 0 0 0 0 0 745.819 96.681
FVA B0603 Energy Challenges 300.000 0 0 0 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0
FVA B0603 NLD energie UA 300.000 0 0 0 0 0 300.000 300.000 0 0 0 0 0 300.000 0
B0601 FOM kapitaalstorting 8.420.750 1.338.300 0 0 0 0 9.759.050 0 0 0 0 0 0 0 9.759.050
B0603 Hartman Energie BV kredietsubsidie 4.900.000 0 0 0 0 0 4.900.000 4.100.000 0 0 0 0 0 4.100.000 800.000
FVA Revolverend Van der Meulen Hallum 800.000 0 0 0 0 0 800.000 561.081 200.000 0 0 0 0 761.081 38.919
FVA B0603 Windpark Fryslan 20.000.000 0 0 0 0 0 20.000.000 0 0 0 0 0 0 0 20.000.000
Hybride kapitaal NWB en BNG 100.000.000 0 0 0 0 0 100.000.000 50.000.000 0 0 0 0 0 50.000.000 50.000.000
Leningen decentrale overheden via BNG 60.875.000 0 0 0 0 0 60.875.000 23.200.000 0 0 0 0 0 23.200.000 37.675.000
FVA B1105 Zorgboederij De Stobbepoele 148.750 0 0 0 0 0 148.750 0 9.900 9.900 9.900 9.900 9.900 49.500 99.250
FVA B1105 East-Kime Modderman 175.000 0 0 0 0 0 175.000 0 11.800 11.800 11.800 11.800 11.800 59.000 116.000
FVA B1105 VOF Trijesprong Drachten 125.000 0 0 0 0 0 125.000 0 6.300 6.300 6.300 6.300 6.300 31.500 93.500
FVA Aandelen NOM PS 22-6-2016 28.097.047 0 0 0 0 0 28.097.047 0 0 0 0 0 0 0 28.097.047
FVA Lening Innovatieve Fonds Noord Nederland IFNN 3.333.333 0 0 0 0 0 3.333.333 0 0 0 0 0 0 0 3.333.333
Breedband lening 35.000.000 0 0 0 0 0 35.000.000 0 0 0 0 0 0 0 35.000.000
Windpark Fryslân BV achtergestelde lening 89.970.265 0 0 0 0 0 89.970.265 0 4.856.300 5.055.400 5.262.600 5.478.400 5.703.000 26.355.700 63.614.565
Windpark Fryslân BV kapitalisatie rente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FOM Agio internationaal ondernemen 1.318.750 1.681.300 0 0 0 0 3.000.050 0 0 0 0 0 0 0 3.000.050
FOM Agio overname leningen MKB Ondernemingsimpuls 2.208.750 481.300 0 0 0 0 2.690.050 0 0 0 0 0 0 0 2.690.050
FVA B1105 Tieluk BV 568.117 0 0 0 0 0 568.117 0 26.100 0 0 0 0 26.100 542.017
FOM groeifaciliteit MKB 2.068.750 9.131.300 0 0 0 0 11.200.050 0 0 0 0 0 0 0 11.200.050
Fryslan Hurde Wyn BV voorfinanciering 149.900 0 0 0 0 0 149.900 0 0 0 0 0 0 0 149.900
Herstelplan Thialf 2.073.465 614.900 93.600 0 0 0 2.781.965 0 0 0 0 0 0 0 2.781.965
FOM OIF 2.0 Ondernemersimpuls Fryslan 2.0 700.000 1.300.000 0 0 0 0 2.000.000 0 0 0 0 0 0 0 2.000.000
Alliander NV 76.457.885 0 0 0 0 0 76.457.885 0 0 0 0 0 0 0 76.457.885
Totaal Financiële vaste activa 504.884.321 39.797.100 93.600 0 0 0 544.775.021 84.586.900 5.110.400 5.083.400 5.290.600 5.506.400 5.731.000 111.308.700 433.466.322
Totaal Financiële vaste activa 504.884.321 39.797.100 93.600 0 0 0 544.775.021 84.586.900 5.110.400 5.083.400 5.290.600 5.506.400 5.731.000 111.308.700 433.466.322
Natuurgrond tbv internationale opgave 12.491.334 15.415.100 0 0 0 0 27.906.434 285.970 251.100 0 0 0 0 537.070 27.369.364
Natuurgrond tbv provinciale opgave 9.311.208 0 0 0 0 0 9.311.208 2.220.657 3.399.000 883.000 0 0 0 6.502.657 2.808.551
IKG Gronden buiten herijkte NNN 31.630.577 0 0 0 0 0 31.630.577 3.580.000 20.000 0 0 0 0 3.600.000 28.030.577
Veenweidevisie grond De Welle Woudsend 167.934 1.600 0 0 0 0 169.534 3.074.980 -758.000 0 0 0 0 2.316.980 -2.147.447
Anticiperende aankoop opstal 531.124 18.800 0 0 0 0 549.924 2.102.709 -786.600 0 0 0 0 1.316.109 -766.184
Strategische grondvoorraad 2.595.588 20.904.400 0 0 0 0 23.499.988 13.456.131 -827.100 0 0 0 0 12.629.031 10.870.956
Grond in expl. Natuurgrond tbv internat. opgave 649.643 0 0 0 0 0 649.643 0 0 162.800 0 0 0 162.800 486.843
Grond in expl. Natuurgrond tnv prov. opgave 1.622.584 0 0 0 0 0 1.622.584 0 550.000 0 0 0 0 550.000 1.072.584
Totaal Grondbeleid 58.999.992 36.339.900 0 0 0 0 95.339.892 24.720.447 1.848.400 1.045.800 0 0 0 27.614.647 67.725.245
Totaal Grondbeleid 58.999.992 36.339.900 0 0 0 0 95.339.892 24.720.447 1.848.400 1.045.800 0 0 0 27.614.647 67.725.245
FMP Afstandbed bruggen cluster Dokkum 702.735 74.800 0 0 0 0 777.535 0 -3.900 0 0 0 0 -3.900 781.435
FMP Afstbed bruggen cluster Leeuwarden 2.220.657 2.951.200 0 0 0 0 5.171.857 0 1.042.900 0 0 0 0 1.042.900 4.128.957
PAB Glasvezel en programmakosten 9.571.703 1.190.600 2.000.000 0 0 0 12.762.303 0 0 0 0 0 0 0 12.762.303
PAB Cluster Van Harinxmakanaal 1.686.020 181.500 0 0 0 0 1.867.520 0 0 0 0 0 0 0 1.867.520
PAB Cluster Zuid-Westhoek 2.349.587 248.700 0 0 0 0 2.598.287 0 0 0 0 0 0 0 2.598.287
PAB Cluster Van Harinxmakanaal 10 jr. 521.859 45.900 0 0 0 0 567.759 0 0 0 0 0 0 0 567.759
PAB Cluster Van Harinxmakanaal 25 jr. 727.955 63.900 0 0 0 0 791.855 0 0 0 0 0 0 0 791.855
PAB Cluster Van Harinxmakanaal 50 jr. 324.680 28.500 0 0 0 0 353.180 0 0 0 0 0 0 0 353.180
PAB Cluster Zuid Westhoek 10 jr. 550.472 3.100 0 0 0 0 553.572 20.000 0 0 0 0 0 20.000 533.572
PAB Cluster Zuid Westhoek 25 jr. 798.065 4.600 0 0 0 0 802.665 5.224.053 10.572.300 0 0 0 0 15.796.353 -14.993.688
PAB Cluster Zuid Westhoek 50 jr. 431.050 2.400 0 0 0 0 433.450 275.000 0 0 0 0 0 275.000 158.450
PAB Aansluiting bruggen op swettehus 10 jr. 0 719.900 0 0 0 0 719.900 0 0 0 0 0 0 0 719.900
PAB Aansluiting bruggen op Swettehus 25 jr. 0 1.679.700 0 0 0 0 1.679.700 0 0 0 0 0 0 0 1.679.700
PAB Aansluiting bruggen op Swettehus 1.167.970 1.231.600 0 0 0 0 2.399.570 0 0 0 0 0 0 0 2.399.570
PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 10 jr 279.800 0 0 0 0 0 279.800 0 0 0 0 0 0 0 279.800
PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 25 jr 419.800 0 0 0 0 0 419.800 0 0 0 0 0 0 0 419.800
PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 50 jr. 233.200 0 0 0 0 0 233.200 0 0 0 0 0 0 0 233.200
PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 859.944 317.200 0 0 0 0 1.177.144 0 0 0 0 0 0 0 1.177.144
Sudergoabrege en Panhuysbrug 10 jaar 183.102 30.000 0 0 0 0 213.102 0 0 0 0 0 0 0 213.102
Prov bruggen Heerenveen 10 jaar 0 0 247.000 0 0 0 247.000 0 0 0 0 0 0 0 247.000
Prov bruggen Heerenveen 25 jaar 0 0 370.600 0 0 0 370.600 0 0 0 0 0 0 0 370.600
Prov bruggen Heerenveen 50 jaar 0 0 205.900 0 0 0 205.900 0 0 0 0 0 0 0 205.900
Prov bruggen Heerenveen 0 0 823.500 0 0 0 823.500 0 0 0 0 0 0 0 823.500
Sudergoabrege en Panhuysbrug 25 jaar 274.695 45.000 0 0 0 0 319.695 0 0 0 0 0 0 0 319.695
Sudergoabrege en Panhuysbrug 50 jaar 152.513 25.000 0 0 0 0 177.513 0 0 0 0 0 0 0 177.513
Sudergoabrege en Panhuysbrug 651.039 71.300 0 0 0 0 722.339 0 0 0 0 0 0 0 722.339
Swettehus totaal 12.819.028 1.106.000 0 0 0 0 13.925.028 0 0 0 0 0 0 0 13.925.028
Steunpunt Swettehus totaal 12 jaar 289.500 0 0 0 0 0 289.500 0 0 0 0 0 0 0 289.500
Steunpunt Swettehus totaal 24 jaar 1.710.000 0 0 0 0 0 1.710.000 0 0 0 0 0 0 0 1.710.000
Steunpunt Swettehus totaal 48 jaar 1.537.000 0 0 0 0 0 1.537.000 0 0 0 0 0 0 0 1.537.000
Afstandsbediening overig 0 -883.000 1.253.900 0 0 0 370.900 0 75.000 0 0 0 0 75.000 295.900
Steunpunt Swettehus totaal 100 jaar 1.197.000 0 0 0 0 0 1.197.000 0 92.700 0 0 0 0 92.700 1.104.300
Steunpunt Swettehus totaal 30 jaar 171.000 0 0 0 0 0 171.000 0 0 0 0 0 0 0 171.000
Totaal Afstandsbediening 41.830.373 9.137.900 4.900.900 0 0 0 55.869.173 5.519.053 11.779.000 0 0 0 0 17.298.053 38.571.120
Verbetering Fietsnetwerk Fietspaden 572.377 27.600 0 0 0 0 599.977 0 0 0 0 0 0 0 599.977
Hoofdfietsroutes 0 267.900 3.176.800 0 0 0 3.444.700 0 0 0 0 0 0 0 3.444.700