Bijlage 13. Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

Programma 1

Terug naar navigatie - Programma 1
Onderwerp Indicatoren 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kwaliteit openbaar bestuur Opkomst verkiezingen Tweede Kamer nvt nvt nvt 0,804 nvt nvt
Opkomst verkiezingen Provinciale Staten nvt 0,591 nvt nvt nvt 0,655
Opkomst verkiezingen Gemeenteraad 0,579 nvt nvt nvt 0,548 nvt
Aantal gemeenten onder preventief toezicht 0 0 0 0 0 0
 % gemeenten onder preventief toezicht 0,00% 0% 0% 0% 0% 0%

Programma 2

Terug naar navigatie - Programma 2
Onderwerp Indicatoren 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Mobiliteit Klantwaardering Openbaar Vervoer 7,8 7,7 7,8* 7,9 7,7 nnb
* alleen in Q1 gemeten als gevolg van Corona

Programma 3

Terug naar navigatie - Programma 3
Onderwerp Indicatoren 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vitaal platteland, natuurbeheer en ontwikkeling natuurgebieden   Aantal hectare nieuwe natuur verworven (NNN) ** 134 122 111 61 92,5 nnb
 Aantal hectare nieuwe natuur ingericht (NNN) ** 696 585 372 0 223 nnb
 Aantal hectare natuur in gesubsidieerd beheer (SVNL) ** 58.194 58.212 59.096 62.513 62.780 nnb
** Cijfers worden met terugwerkende kracht aangepast

Programma 4

Terug naar navigatie - Programma 4
Onderwerp Indicatoren 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Waterkwaliteit (oppervlaktewater) % waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit 0% 0% 0% 0% nnb nnb
Emissie van broeikasgassen  Totale emissie broeikasgassen (C02) (in 1000 ton) * 4.378 4.110 3.809 3.916 nnb nnb
Energieneutraliteit  Productie hernieuwbare energie (in PJ) * 7,7 8,2 9,1 11,7 nnb nnb
* Cijfers worden met terugwerkende kracht aangepast

Programma 5

Terug naar navigatie - Programma 5
Onderwerp Indicatoren 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Werkgelegenheid Bruto arbeidsparticipatie (in %)    69,9%  70,6%  70,2% 72,8% 74,2% nnb
Bruto Regionaal Product Toename BRP ten opzichte van vorig jaar (in %)   4,6%  6,1% -0,1%* 6,9%* nnb nnb
Restauratie-volume Rijksmonumenten (exclusief oorspronkelijke functie woonhuis) weergegeven naar de staat van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’ (in percentages van het totaal %) 16,4% 15,1% 9,3% 9,2% 8,4% nnb
* Voorlopige cijfers