Bijlage 2. Begrotingswijzigingen: van bestuursrapportage 2023 naar begroting 2024

In deze bijlage worden per beleidsprogramma de begrotingsmutaties weergeven die hebben plaatsgevonden tussen de besluitvorming berap 2023 en de begroting 2024.

Programma 1: Bestuur

Terug naar navigatie - Programma 1: Bestuur

Lasten en baten

Van berap 2023 naar begroting 2024.

Bedragen x € 1.000,- 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 20.713 18.976 18.895 18.895 9.269
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 19-7-2023:
- 6 Bestjoersakkoart 2023-2027 0 33 33 33 33
PS 27-9-2023:
- I 1 Provinciale bijdrage Giro 555 voor slachtoffers aardbeving 330 0 0 0 0
- I 2 Aanpassen provinciale bijdrage aan het samenwerkingsverband IKW 47 0 0 0 0
- I 3 Fractiebudgetten 194 259 259 259 259
- I 4 Aanpassen vergoedingen Provinciale Statenleden 241 316 316 316 316
- II 1 Deelnemersbijdrage SNN -700 -400 0 0 0
- II 9 Deelnemersbijdrage IPO 24 1.971 1.990 2.042 2.042
- V B Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B -187 187 0 0 0
GS:
GS nominaal 5 215 213 215 215
Begrotingswijziging totaal -47 2.580 2.811 2.864 2.864
Lasten begroting t/m begroting 2024 20.666 21.556 21.706 21.760 12.134
Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 1.605 737 737 737 737
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
Begrotingswijziging totaal 0 0 0 0 0
Baten begroting t/m begroting 2024 1.605 737 737 737 737
Lasten - Baten 19.061 20.819 20.969 21.023 11.397

Programma 2: Infrastructuur

Terug naar navigatie - Programma 2: Infrastructuur

Lasten en baten

Van berap 2023 naar begroting 2024.

Bedragen x € 1.000,- 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 145.397 131.986 97.336 95.076 98.692
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 19-7-2023:
- 6 Bestjoersakkoart 2023-2027 333 2.888 7.966 3.533 3.078
PS 27-9-2023:
- I 5 Verkoop wegensteunpunten 0 0 15 15 15
- I 6 Busremise Schiermonnikoog 0 -7 1 1 1
- II 2 Vrijval budget Herinrichting/verplaatsen OV knooppunt Zurich -250 0 0 0 0
- II 3 Vrijval budget Project onrechtmatig gebruik -35 0 0 0 0
- II 9 Deelnemersbijdrage IPO -8 -286 -286 -286 -286
- IV 1 Afwikkeling RSP-projecten DEO en WIW 649 0 0 0 0
- IV 4 Aanvullende wijziging in de projecten ‘Bereikbaarheid Leeuwarden’ en ‘Onderdoorgang Hurdegaryp’ naar aanleiding van de vrijval infraprojecten 2022 1.000 -27 -27 -27 -27
- IV 5 Aanvullende wijziging in de bijdrage van het project De Skieding naar aanleiding van de vrijval infraprojecten 2021 -2.600 0 87 87 87
- IV 6 Bijdrage 2023 uit Regiospecifiek Pakket (RSP) aan project Joure -1.636 0 0 0 0
- IV 7 Overeenkomst Gemeente Leeuwarden 1.656 883 -35 -35 -35
- V A Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A -10.521 -779 500 5.800 5.000
- V B Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B -564 1.086 0 0 0
- V C 2 Verlenging tijdelijk budget Verduurzamen OV bus -500 -1.500 500 500 500
- V C 3 Verlenging tijdelijk budget opdracht proef batterijtrein -50 50 0 0 0
- VI Bestedingsritme reserves -2.727 -3.979 8.999 -1 -317
GS:
GS nominaal 1 3.331 3.187 3.187 3.187
Begrotingswijziging totaal -15.251 1.661 20.906 12.773 11.202
Lasten begroting t/m begroting 2024 130.146 133.647 118.242 107.849 109.894
Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 6.187 9.785 3.816 2.816 2.816
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 27-9-2023:
- I 5 Verkoop wegensteunpunten 350 305 0 0 0
- II 4 Inkomst verkoop watersteunpunt 475 0 0 0 0
- IV 1 Afwikkeling RSP-projecten DEO en WIW 295 0 0 0 0
- V B Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B 523 0 0 0 0
GS:
GS nominaal 0 70 70 70 70
Begrotingswijziging totaal 1.643 375 70 70 70
Baten begroting t/m begroting 2024 7.830 10.160 3.886 2.886 2.886
Lasten - Baten 122.316 123.487 114.356 104.963 107.008

Programma 3: Natuur en Landbouw

Terug naar navigatie - Programma 3: Natuur en Landbouw

Lasten en baten

Van berap 2023 naar begroting 2024.

Bedragen x € 1.000,- 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 123.754 103.931 79.903 72.560 51.791
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 19-7-2023:
- 6 Bestjoersakkoart 2023-2027 0 2.625 2.625 0 0
PS 27-9-2023:
- II 9 Deelnemersbijdrage IPO -431 -738 -738 -738 -738
- IV 8 Landschapsbeheer nieuwe natuurgebieden 0 0 50 50 50
- V A Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A -272 272 0 0 0
- V C 4 Verlenging tijdelijk budget Potato Valley -275 180 55 40 0
- V C 5 Verlenging tijdelijk budget Dutch Dairy Centre -35 35 0 0 0
- VI Bestedingsritme reserves -18.119 5.172 5.806 -13.128 3.800
GS:
GS bijdrage derden 400 -400 0 0 0
GS breed cofinancierings budget 253 791 198 0 0
GS nominaal 41 1.574 1.574 1.574 1.574
GS provinciefonds 375 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal -18.063 9.511 9.570 -12.202 4.686
Lasten begroting t/m begroting 2024 105.691 113.442 89.473 60.358 56.477
Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 28.806 49.447 18.063 2.937 1.121
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 27-9-2023:
- VI Bestedingsritme reserves 881 1.631 0 0 0
GS:
GS bijdrage derden 400 -400 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 1.281 1.231 0 0 0
Baten begroting t/m begroting 2024 30.087 50.678 18.063 2.937 1.121
Lasten - Baten 75.604 62.763 71.410 57.421 55.356

Programma 4: Ruimte en Klimaat

Terug naar navigatie - Programma 4: Ruimte en Klimaat

Lasten en baten

Van berap 2023 naar begroting 2024.

Bedragen x € 1.000,- 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 44.803 32.080 19.843 16.002 12.964
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 28-6-2023:
- 7 Jierstikken 50 0 0 0 0
PS 19-7-2023:
- 6 Bestjoersakkoart 2023-2027 0 6.250 2.450 250 250
PS 27-9-2023:
- I 12 Deelnemersbijdrage IPO/BIJ12 5 2 2 2 2
- II 9 Deelnemersbijdrage IPO 95 -476 -480 -480 -480
- IV 9 Inkomsten actieprogramma Missy Wetterwaarmte 64 98 0 0 0
- IV 10 Cofinanciering Blue energy -134 0 0 0 0
- IV 12 Bijdrage budget Erfgoeddeal Greppellân -125 0 0 0 0
- V A Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A -637 310 110 110 107
- V B Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B 1.437 -424 -1.012 0 0
- VI Bestedingsritme reserves -1.979 1.570 267 392 0
GS:
GS bijdrage derden 2.000 2.700 1.400 0 85
GS breed cofinancierings budget 1.074 1.996 1.706 843 0
GS nominaal 12 196 189 189 189
GS provinciefonds 190 21 21 21 21
GS voorwaardelijk budget 215 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 2.266 12.242 4.652 1.327 174
Lasten begroting t/m begroting 2024 47.069 44.322 24.495 17.329 13.138
Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 9.342 10.138 1.584 1.257 1.257
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 27-9-2023:
- IV 9 Inkomsten actieprogramma Missy Wetterwaarmte 64 98 0 0 0
GS:
GS bijdrage derden 2.000 2.700 1.400 0 85
GS breed cofinancierings budget 1.002 1.823 1.560 774 0
GS nominaal 0 0 0 0 0
GS provinciefonds -376 0 0 0 0
GS voorwaardelijk budget 0 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 2.690 4.621 2.960 774 85
Baten begroting t/m begroting 2024 12.032 14.759 4.544 2.031 1.342
Lasten - Baten 35.037 29.563 19.951 15.298 11.796

Programma 5: Economie en Mienskip

Terug naar navigatie - Programma 5: Economie en Mienskip

Lasten en baten

Van berap 2023 naar begroting 2024.

Bedragen x € 1.000,- 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 115.186 54.419 39.145 36.412 35.737
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 28-6-2023:
- 7 Jierstikken 4.947 0 0 0 0
PS 19-7-2023:
- 6 Bestjoersakkoart 2023-2027 -397 14.108 22.823 23.193 25.223
PS 27-9-2023:
- I 6 Busremise Schiermonnikoog -150 0 0 0 0
- II 5 Vrijval collegegeld universitair onderwijs -105 0 0 0 0
- II 6 Vrijval (deel) middelen Breed corona budget 2e pakket -250 0 0 0 0
- II 7 Vrijval Iepen Mienskipsfûns – Thema Vrijheid -39 0 0 0 0
- II 9 Deelnemersbijdrage IPO -11 -92 -87 -87 -87
- IV 10 Cofinanciering Blue energy -125 0 0 0 0
- IV 11 Bestedingsritme Netwerk Mienskipsinitiatieven voor capaciteit 0 156 -172 -259 0
- IV 12 Bijdrage budget Erfgoeddeal Greppellân 125 0 0 0 0
- IV 15 Uitvoeringskosten subsidieregeling daken -42 0 0 0 0
- IV 16 Omzetten exploitatiebudgetten Nij Poadium naar capaciteit 0 -869 0 0 0
- V A Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A -575 -550 550 575 0
- V B Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B -4.834 4.675 159 0 0
- V C 7 Verlenging tijdelijk budget Fries in het MBO -100 100 0 0 0
- V C 8 Verlenging tijdelijk budget Taal -372 22 350 0 0
- V C 9 Verlenging tijdelijk budget Ryksbydrage feroaring Kurrikulum -285 285 0 0 0
- V C 10 Verlenging tijdelijk budget Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As -354 0 -89 443 0
- VI Bestedingsritme reserves -1.200 1.200 0 0 0
- VII 1 Lastneming subsidiebeschikkingen 305 -237 -69 0 0
GS:
GS breed cofinancierings budget 1.780 417 587 333 61
GS nominaal 647 2.107 2.033 2.025 2.025
Begrotingswijziging totaal -1.034 21.324 26.086 26.222 27.221
Lasten begroting t/m begroting 2024 114.152 75.742 65.231 62.634 62.958
Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 7.203 1.799 703 408 389
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 28-6-2023:
- 8 Marrrekrite jierstikken 2022 44 0 0 0 0
PS 27-9-2023:
- I 7 Correctie terugbetalen vermogensafbouw aan deelnemers GR De Marrekrite 2022 t/m 2025 0 0 0 -97 -97
GS:
GS breed cofinancierings budget 156 396 558 316 58
GS nominaal 0 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 200 396 558 219 -39
Baten begroting t/m begroting 2024 7.403 2.195 1.260 627 350
Lasten - Baten 106.749 73.548 63.970 62.007 62.608

Programma 6: Bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Programma 6: Bedrijfsvoering

Lasten en baten

Van berap 2023 naar begroting 2024.

Bedragen x € 1.000,- 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 92.703 82.289 79.104 77.953 75.072
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 19-7-2023:
- 6 Bestjoersakkoart 2023-2027 167 6.167 8.667 8.667 7.167
PS 27-9-2023:
- I 9 Capaciteit Legaliseren PAS-melders -40 40 0 0 0
- I 10 Aanvullende afspraken CAO 2022-2023 660 0 0 0 0
- I 11 Capaciteit Subsidies 2023 417 0 0 0 0
- I 12 Deelnemersbijdrage IPO/BIJ12 349 -73 -73 -73 -73
- II 9 Deelnemersbijdrage IPO -33 -269 -269 -269 -269
- IV 11 Bestedingsritme Netwerk Mienskipsinitiatieven voor capaciteit 275 0 0 0 0
- IV 13 Capaciteitsinzet Natuurpact -365 0 0 0 0
- IV 15 Uitvoeringskosten subsidieregeling daken 42 0 0 0 0
- IV 16 Omzetten exploitatiebudgetten Nij Poadium naar capaciteit 0 869 0 0 0
- IV 17 Verlenging HR Traineeprogramma statushouders -435 -85 520 0 0
- V C 11 Verlenging tijdelijk budget Energieneutrale provinciale gebouwen -199 100 99 0 0
- VI Bestedingsritme reserves -1.163 1.093 120 0 -212
GS:
GS bedrijfsvoering 670 -1.400 -1.074 -1.137 -1.050
GS bijdrage derden 6 6 6 6 6
GS nominaal -5 3.242 3.250 3.251 3.251
Begrotingswijziging totaal 347 9.690 11.246 10.446 8.821
Lasten begroting t/m begroting 2024 93.049 91.979 90.349 88.398 83.893
Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 1.627 1.740 1.337 1.399 1.312
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 27-9-2023:
- I 12 Deelnemersbijdrage IPO/BIJ12 29 29 29 29 29
- IV 13 Capaciteitsinzet Natuurpact -365 0 0 0 0
GS:
GS bedrijfsvoering 670 -1.400 -1.074 -1.137 -1.050
GS bijdrage derden 6 6 6 6 6
Begrotingswijziging totaal 341 -1.364 -1.039 -1.101 -1.014
Baten begroting t/m begroting 2024 1.968 376 298 298 298
Lasten - Baten 91.081 91.603 90.051 88.100 83.595

Programma 7: Provinciefinanciën

Terug naar navigatie - Programma 7: Provinciefinanciën

Lasten en baten

Van berap 2023 naar begroting 2024.

Bedragen x € 1.000,- 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 43.020 28.290 39.677 42.717 51.416
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 28-6-2023:
- 7 Jierstikken 75 200 125 0 0
PS 12-7-2023:
- 8 Utfiering moasjes fundearringsoanpak Fryske Feangreidegebiet 223 808 658 658 1.978
PS 19-7-2023:
- 6 Bestjoersakkoart 2023-2027 0 500 1.250 3.750 15.500
PS 27-9-2023:
- I 13 Rente Nazorgfonds 62 106 0 0 0
- I 14 Rentevergoeding ten behoeve van RSP 775 0 0 0 0
- II 8 Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo -275 0 0 0 0
- II 9 Deelnemersbijdrage IPO 0 -501 -501 -501 -501
- IV 10 Cofinanciering Blue energy 259 0 0 0 0
- IV 21 Breedband 5% regeling super witte adressen 7.000 0 0 0 0
- V A Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A -10.455 10.455 0 0 0
- V B Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B 1.250 0 0 -1.250 0
- VI Bestedingsritme reserves -15.756 8.585 6.750 421 0
GS:
GS breed cofinancierings budget -1.950 -985 -373 -86 -3
GS nominaal -701 -10.595 -10.377 -10.372 -10.372
GS provinciefonds 555 555 555 555 555
GS voorwaardelijk budget -215 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal -19.152 9.127 -1.914 -6.825 7.157
Lasten begroting t/m begroting 2024 23.868 37.417 37.763 35.892 58.573
Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 344.101 342.666 344.288 337.738 330.866
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 27-9-2023:
- V A Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A -6.655 6.655 0 0 0
GS:
GS dividend 4.326 0 0 0 0
GS provinciefonds 4.235 4.615 2.402 40 5.831
Begrotingswijziging totaal 1.906 11.270 2.402 40 5.831
Baten begroting t/m begroting 2024 346.007 353.936 346.691 337.778 336.697
Lasten - Baten -322.139 -316.519 -308.928 -301.885 -278.125