Begroting 2024 in één oogopslag

In de begroting staan de uitgaven en inkomsten die de provincie voor 2024 verwacht. Het gaat om 527,4 miljoen euro. De verwachte inkomsten voor 2024 komen uit het Provinciefonds, de Opcenten van de motorrijtuigenbelasting en uit Overige inkomstenbronnen. De provincie wil in 2024 investeren in de Infrastructuur, Natuur & Landbouw, Ruimte & Klimaat, Economie & Mienskip, Bestuur, Bedrijfsvoering en heeft Overige uitgaven.