Jaarstukken 2022 in één oogopslag

In de jaarstukken staan de uitgaven en inkomsten van de provincie Fryslân in 2022. Het gaat om 409 miljoen inkomst en 524,7 miljoen uitgaven. De inkomsten kwamen uit het Provinciefonds, de Opcenten van de motorrijtuigenbelasting en uit Overige inkomstenbronnen. De provincie heeft in 2022 geïnvesteerd in de Infrastructuur, Omgeving, Economie, Mienskip, Bestuur, Bedrijfsvoering en heeft Overige uitgaven. Door de sterke sociale structuren, de sociale gelijkheid en de leefbaarheid verder te stimuleren, heeft de provincie bijgedragen aan de brede welvaart in Fryslân. In dit document worden bedragen en een aantal resultaten uitgelicht.