Bijlage 6 Prestatie Indicatoren BBV

 Verplichte indicatoren in het kader van het BBV

Zie ook hier: https://www.ipo.nl/thema-s/financien/overzicht-bbv-indicatoren/

 Programma 1 

Onderwerp Indicatoren     2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022

 

 

Kwaliteit openbaar bestuur

Opkomst verkiezingen Tweede Kamer nvt 82,5% nvt nvt nvt 80,4% nvt
Opkomst verkiezingen Provinciale Staten nvt nvt nvt 59,1% nvt nvt nvt
Opkomst verkiezingen Gemeenteraad nvt nvt 57,9% nvt nvt nvt 54,8%
Aantal gemeenten onder preventief toezicht  1 0 0 0 0 0 0
 % gemeenten onder preventief toezicht  4,2% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


Programma 2

Onderwerp Indicatoren 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Mobiliteit                                    Klantwaardering Openbaar Vervoer          7,6 7,7 7,8 7,7 7,8* 7,9 7,7

* alleen in Q1 gemeten als gevolg van Corona

 

Programma 3

Onderwerp Indicatoren 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022


Vitaal platteland, natuurbeheer en
ontwikkeling natuurgebieden

  Aantal hectare nieuwe natuur verworven (NNN) ** 70 143 134 122 111 61 92,5
 Aantal hectare nieuwe natuur ingericht (NNN) ** 159 267 696 585 372 0 223
 Aantal hectare natuur in gesubsidieerd beheer (SVNL) ** 60.076 58.146 58.194 58.212 59.096 62.513 62.780
Waterkwaliteit (oppervlaktewater) % waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit 0% 0% 0% 0% 12,5%*    
Emissie van broeikasgassen  Totale emissie broeikasgassen (C02) (in 1000 ton) ** 4455,5     4289,3     4360,2     4096,5     3792,5 nnb nnb
Energieneutraliteit  Productie hernieuwbare energie (in PJ) **   6,3 6,8 7,7 8,0 8,6 nnb nnb

* 3 van de 24 waterlichamen voldoen
** Cijfers worden met terugwerkende kracht aangepast

 
Programma 4

Onderwerp Indicatoren 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Werkgelegenheid                          

Bruto arbeidsparticipatie (in %)*

  69,3% 69,0%    69,9%  70,6%  70,2% 72,8% nnb
Bruto Regionaal Product                 Toename BRP ten opzichte van vorig jaar (in %)    1,2%   3,6%    4,6%  6,1%     -0,1%** 6,9%** nnb

* Andere definitie dan vorige jaarstukken
** Voorlopige cijfers


Programma 5

Onderwerp Indicatoren 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Restauratie-volume                  Rijksmonumenten (exclusief oorspronkelijke
functie woonhuis) weergegeven naar de staat
van het casco, categorie ‘matig’ en ‘slecht’ (in
percentages van het totaal %)
- - 14% 14% 16% 15% nnb