Bijlage 5 Investeringen 2022

Totaaltabel

Terug naar navigatie - Totaaltabel
UITGAVEN INKOMSTEN SALDO
Uitgaven Begroot Bestedingen Inkomsten Begroot Inkomsten Aanschafwaarde Begroot Aanschafwaarde
Soort investering 1-1-2022 2022 2022 1-1-2022 2022 2022 1-1-2022 2022 31-12-2022
Totaal Bedrijfsmiddelen 1.521.794 1.831.900 514.021 - - - 1.521.794 1.831.900 2.035.815
Totaal Projecten 1.368.801.806 86.717.700 71.247.188 868.321.469 58.850.000 40.110.247 500.480.337 27.867.700 531.617.278
Totaal Grondbeleid 56.733.771 14.402.700 1.788.731 15.425.340 1.883.400 2.649.060 41.308.432 12.519.300 40.448.103
Totaal Financiële vaste activa 496.635.274 49.618.200 10.059.052 35.737.868 4.996.500 54.071.145 460.897.406 44.621.700 416.885.314
Totaal 2022 1.923.692.646 152.570.500 83.608.992 919.484.677 65.729.900 96.830.453 1.004.207.970 86.840.600 990.986.509

Uitgebreide tabellen

Terug naar navigatie - Uitgebreide tabellen
UITGAVEN INKOMSTEN SALDO
Uitgaven Begroot Bestedingen Inkomsten Begroot Inkomsten Aanschafwaarde Begroot Aanschafwaarde
Bedrijfsmiddelen 2022 1-1-2022 2022 2022 1-1-2022 2022 2022 1-1-2022 2022 31-12-2022 Tijd Geld
Vervanging en uitbreiding rapportagetool Cognos 8 75.891 0 0 0 0 0 75.891 0 75.891 Afgerekend Afgerekend
Uitbreiding server platform 2020 0 120.000 119.899 0 0 0 0 120.000 119.899 Afgerekend Afgerekend
Werkplekken CAD/GIS 2020 Doorstep 2 33.548 11.500 11.388 0 0 0 33.548 11.500 44.936 Afgerekend Afgerekend
Project doorstep 2020 1.355.500 84.500 77.452 0 0 0 1.355.500 84.500 1.432.952 Afgerekend Afgerekend
Totaal Automatisering 1.464.939 216.000 208.738 0 0 0 1.464.939 216.000 1.673.678
Bureaustoelen swoppers 50.499 49.600 0 0 0 0 50.499 49.600 50.499 Afgerekend Afgerekend
Douchevoorziening Skulherne 1.356 23.600 0 0 0 0 1.356 23.600 1.356
Steunpunt Bolsward installaties 0 199.700 0 0 0 0 0 199.700 0
Steunpunt Bolsward inrichting 0 24.400 0 0 0 0 0 24.400 0
Steunpunt Bolsward 5.000 150.000 48.453 0 0 0 5.000 150.000 53.453
Stelpost energieneutrale gebouwen programma 2 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0
Laadpaal steunpunt Uitwellingerga 0 27.000 5.260 0 0 0 0 27.000 5.260
PV panelen steunpunt Stiens 0 29.000 25.000 0 0 0 0 29.000 25.000
Energieneutraal maken steunpunt Stiens 0 72.600 41.323 0 0 0 0 72.600 41.323
Ionisatie ventilatie energie neutrale gebouwen 0 153.000 0 0 0 0 0 153.000 0
Glas vervangen monumentaal deel energie neutr geb 0 222.000 6.957 0 0 0 0 222.000 6.957
Aanwezigheidsdetectie energie neutrale gebouwen 0 79.000 0 0 0 0 0 79.000 0
PV panelen op dak energie neutrale gebouwen 0 33.000 0 0 0 0 0 33.000 0
Aansl warmtenet va 2027 energie neutrale gebouwen 0 85.000 0 0 0 0 0 85.000 0
Led verlichting energie neutrale gebouwen 0 338.000 178.290 0 0 0 0 338.000 178.290
Totaal Huisvesting 56.855 1.535.900 305.283 0 0 0 56.855 1.535.900 362.137
Vervanging ICT statenleden 2023 0 80.000 0 0 0 0 0 80.000 0
Totaal Overige bedrijfsmiddelen 0 80.000 0 0 0 0 0 80.000 0
Totaal Bedrijfsmiddelen 1.521.794 1.831.900 514.021 0 0 0 1.521.794 1.831.900 2.035.815
UITGAVEN INKOMSTEN SALDO
Uitgaven Begroot Bestedingen Inkomsten Begroot Inkomsten Aanschafwaarde Begroot Aanschafwaarde
Projecten 2022 1-1-2022 2022 2022 1-1-2022 2022 2022 1-1-2022 2022 31-12-2022 Tijd Geld
Electric Only route Bûtenfjild 3.645.021 -40.000 126 3.580.000 20.000 0 65.021 -60.000 65.147
FMP Afstandbed bruggen cluster Dokkum 20.783 523.800 681.952 20.783 516.300 265.187 0 7.500 416.765
FMP Afstbed bruggen cluster Leeuwarden 1.712.078 296.300 508.579 596.713 3.366.800 1.623.944 1.115.365 -3.070.500 0
Totaal Friese Meren Projecten 5.377.882 780.100 1.190.657 4.197.496 3.903.100 1.889.131 1.180.386 -3.123.000 481.912
Onderzoek en voorbereiding kunstwerken 0 0 6.393 0 0 0 0 0 6.393
Brug Hallummervaart te Hallum 87.043 0 0 0 0 0 87.043 0 87.043
Brug Baard 2.889.517 260.000 72.165 0 0 0 2.889.517 260.000 2.961.682
Brug Dokkumer Grootdiep Engwierum 252.054 250.000 466.709 0 0 0 252.054 250.000 718.763
Brug Kiesterzijl 0 0 1.427 0 0 0 0 0 1.427
Brug Dronrijp 14.948.145 72.900 57.404 20.000 0 0 14.928.145 72.900 14.985.549
Kunstwerken N359 3.398.384 772.000 1.898.798 20.371 5.322.000 5.203.682 3.378.013 -4.550.000 73.129
Brug Follega Follegaasterbrug 2.986.901 150.100 102.193 275.000 0 0 2.711.901 150.100 2.814.094
Vaste brug Hijum 41.962 0 0 0 0 0 41.962 0 41.962
Prikkedam te Makkinga 53.202 54.500 504 0 0 0 53.202 54.500 53.706
MPK Bedrijfsvoering 49.500 -3.183.600 0 0 0 0 49.500 -3.183.600 49.500 nvt nvt
Brug Rottum 3.950 25.000 4.512 0 0 0 3.950 25.000 8.462
Jousterbrug Heerenveen 4.055 0 504 0 0 0 4.055 0 4.559
Skarsterbrug 3.950 0 0 0 0 0 3.950 0 3.950
Gerke Numanbrug Gorredijk 3.950 0 0 0 0 0 3.950 0 3.950
Brug Zijlsterrijd Kollum 128.305 250.000 260.793 0 0 0 128.305 250.000 389.099
Oldetrijnsterbrug 8.288 0 504 0 0 0 8.288 0 8.792
Brug Nieuweschoot 26.170 0 0 0 0 0 26.170 0 26.170
Brug Mildam 3.950 0 0 0 0 0 3.950 0 3.950
Brug Oldelamer Munnekeburen 3.950 0 0 0 0 0 3.950 0 3.950
Brug Zijlroede Lemmer 54.710 40.200 25.543 0 0 0 54.710 40.200 80.253
Brug Ravenswoud Appelscha 3.950 0 0 0 0 0 3.950 0 3.950
Brug Noorder Oudeweg Broek 3.950 0 0 0 0 0 3.950 0 3.950
Brug Linthorst Homansluis 3.950 0 0 0 0 0 3.950 0 3.950
Brug Donkerbroek 3.950 5.000 0 0 0 0 3.950 5.000 3.950
Sansleatbrege Terherne 971.267 2.263.700 2.101.546 0 0 0 971.267 2.263.700 3.072.813
Venekoterbrug 1.618.406 3.022.700 2.519.530 0 0 49.401 1.618.406 3.022.700 4.088.535
Koebrug bij Metslawier 433.790 491.100 388.091 0 0 0 433.790 491.100 821.882
Brug Janesloot 0 30.000 21.392 0 0 0 0 30.000 21.392
Brug Easterlittens 167.633 12.400 2.632 0 0 0 167.633 12.400 170.265 Afgerekend Afgerekend
Brug Willem Loresluis 5.844 10.000 2.632 0 0 0 5.844 10.000 8.476
Onderdoorgang N31 Zuidwalweg 102.466 247.500 0 0 0 0 102.466 247.500 102.466 Afgerekend Afgerekend
Aquaduct Jeltesloot en Galamadammen 0 36.000 5.644 0 0 0 0 36.000 5.644
Brug Ravenswoud 0 70.000 112.329 0 0 0 0 70.000 112.329
Frisiabrug 0 100.000 152.482 0 0 0 0 100.000 152.482
Visvliet Lauwers 0 50.000 73.858 0 0 0 0 50.000 73.858
Tsjerk Hiddessluizen 0 300.000 112.163 0 0 0 0 300.000 112.163
Totaal Kunstwerken (MPK) 28.263.197 5.329.500 8.389.748 315.371 5.322.000 5.253.083 27.947.826 7.500 31.084.490
N381 172.522.335 268.600 190.286 95.349.875 0 17.730 77.172.459 268.600 77.345.015
CA: Algemeen 389.547.242 4.075.200 2.649.172 238.262.273 1.628.200 1.369.857 151.284.968 2.447.000 152.564.283
Recontructie N359 Lemmer 12.873.018 32.500 157.675 1.333.048 0 0 11.539.971 32.500 11.697.645
OV plushaltes 140.942 2.100 41.167 0 0 0 140.942 2.100 182.109
Stalling Schiermonnikoog 2.100 37.900 99.451 0 0 0 2.100 37.900 101.551
N359 drie tunnels 0 5.224.400 5.199.875 0 1.700.000 1.700.000 0 3.524.400 3.499.875
Totaal Majeure projecten 575.085.637 9.640.700 8.337.625 334.945.196 3.328.200 3.087.587 240.140.440 6.312.500 245.390.478
Aanmeldvoorziening (vh matrixborden) 88.386 45.400 0 0 0 0 88.386 45.400 88.386 Afgerekend Afgerekend
Duurzame Openbare Verlichting 2.170.084 32.400 29.010 32.067 0 0 2.138.017 32.400 2.167.026
Bochtverruiming Franeker 88.771 20.000 18.698 0 0 0 88.771 20.000 107.468
Hekkeldepot de Bakkerij 42.640 0 0 0 0 0 42.640 0 42.640
Ligplaatsen/wachtvoorziening VH kanaal 30.498 22.000 21.885 0 0 0 30.498 22.000 52.383
Schreiersbrug 865.914 1.171.100 1.077.811 0 871.000 871.086 865.914 300.100 1.072.639
Aanpassing busstation Sneek 0 1.000.000 371.699 0 0 0 0 1.000.000 371.699
N357 Hallum (Doniawei) RYP 2 125.139 92.900 143.192 0 0 0 125.139 92.900 268.331
Sluis Kornwerderzand 1e fase bruggen 0 7.000.000 7.375.739 0 0 0 0 7.000.000 7.375.739
N924 - Rohel - Echtenerbrug - Oosterzee RYP 2 2.465 7.000 2.585 0 0 0 2.465 7.000 5.050
N361 Dokkum - Aldtsjerk RYP 2 0 1.000 610 0 0 0 0 1.000 610
N359 Wyckel (Vogelenzang) RYP 2 0 0 2.071 0 0 0 0 0 2.071
N392 Akkrum - Aldeboarn RYP 2 2.292 11.000 73.236 0 0 0 2.292 11.000 75.528
N355 kom Noardburgum RYP 2 0 0 109 0 0 0 0 0 109
N355 Vijversburg RYP 2 37.588 224.200 214.785 0 150.200 109.144 37.588 74.000 143.229
Gebiedsproject Aldeboarn - De Deelen 3.254.310 3.442.000 2.938.427 0 3.502.700 2.825.850 3.254.310 -60.700 3.366.888
Gebiedsproject Hege Warren 2.211.917 11.689.800 8.110.209 0 9.281.200 7.217.144 2.211.917 2.408.600 3.104.982
PAB Brug Baard 0 15.000 38.195 0 321.000 0 0 -306.000 38.195
Dris panelen 0 570.000 0 0 0 0 0 570.000 0
Aanpassing bus/treinhaltes 0 1.700.000 186.624 0 0 0 0 1.700.000 186.624
PAB Glasvezel en programmakosten 8.619.163 985.100 952.540 1.412.071 106.600 106.600 7.207.092 878.500 8.053.032
PAB Rogslootbrug 330.971 77.500 76.022 0 0 0 330.971 77.500 406.993 Afgerekend Afgerekend
PAB Cluster Van Harinxmakanaal 1.669.258 30.400 16.762 1.669.258 138.300 0 0 -107.900 16.762
PAB Cluster Van Harinxmakanaal 10 jr. 521.859 45.800 0 0 0 0 521.859 45.800 521.859
PAB Cluster Van Harinxmakanaal 25 jr. 727.955 63.900 0 0 0 0 727.955 63.900 727.955
PAB Cluster Van Harinxmakanaal 50 jr. 324.680 28.500 0 0 0 0 324.680 28.500 324.680
PAB Cluster Zuid-Westhoek 2.349.587 10.000 0 2.349.587 10.100 0 0 -100 0
PAB Cluster Zuid Westhoek 10 jr. 550.472 3.100 0 0 0 0 550.472 3.100 550.472
PAB Cluster Zuid Westhoek 25 jr. 798.065 4.500 0 0 0 0 798.065 4.500 798.065
PAB Cluster Zuid Westhoek 50 jr. 431.050 2.400 0 0 0 0 431.050 2.400 431.050
PAB Swettehus tijdelijk 1.632.731 106.600 106.600 716.231 643.600 643.600 916.500 -537.000 379.500 Afgerekend Afgerekend
PAB Swettehus tijdelijk 2 jaar 0 191.400 191.400 0 0 0 0 191.400 191.400 Afgerekend Afgerekend
PAB Swettehus tijdelijk 5 jr. 190.330 180.900 180.900 0 0 0 190.330 180.900 371.230 Afgerekend Afgerekend
PAB Swettehus tijdelijk 10 jr. 47.583 45.200 45.200 0 0 0 47.583 45.200 92.783 Afgerekend Afgerekend
PAB Swettehus tijdelijk 25 jr. 237.913 226.100 226.100 0 0 0 237.913 226.100 464.013 Afgerekend Afgerekend
PAB Swettehus nieuwbouw 1.648.020 3.165.300 2.897.680 250.000 2.300.200 2.300.200 1.398.020 865.100 1.995.500 Afgerekend Afgerekend
PAB Swettehus nieuwbouw 12 jr. 0 211.800 211.800 0 0 0 0 211.800 211.800 Afgerekend Afgerekend
PAB Swettehus nieuwbouw 24 jr. 0 953.000 953.000 0 0 0 0 953.000 953.000 Afgerekend Afgerekend
PAB Swettehus nieuwbouw 30 jaar 0 22.800 22.800 0 0 0 0 22.800 22.800 Afgerekend Afgerekend
PAB Swettehus nieuwbouw 48 jr. 0 953.000 953.000 0 0 0 0 953.000 953.000 Afgerekend Afgerekend
PAB Swettehus nieuwbouw 100 jaar 0 159.600 159.600 0 0 0 0 159.600 159.600 Afgerekend Afgerekend
PAB Aansluiting bruggen op Swettehus 979.548 378.400 188.422 0 0 0 979.548 378.400 1.167.970
PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 489.888 587.300 370.056 0 977.200 681.604 489.888 -389.900 178.340
PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 10 jr 0 279.800 279.800 0 0 0 0 279.800 279.800
PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 25 jr 0 419.800 419.800 0 0 0 0 419.800 419.800
PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 50 jr. 0 233.200 233.200 0 0 0 0 233.200 233.200
Sudergoabrege en Panhuysbrug 647.310 13.700 3.729 0 75.000 0 647.310 -61.300 651.039
Sudergoabrege en Panhuysbrug 10 jaar 183.102 30.000 0 0 0 0 183.102 30.000 183.102
Sudergoabrege en Panhuysbrug 25 jaar 274.695 45.000 0 0 0 0 274.695 45.000 274.695
Sudergoabrege en Panhuysbrug 50 jaar 152.513 25.000 0 0 0 0 152.513 25.000 152.513
Swettehus totaal 11.090.249 2.812.200 1.728.779 0 7.931.700 7.954.291 11.090.249 -5.119.500 4.864.737
Steunpunt Swettehus totaal 12 jaar 0 289.500 289.500 0 0 0 0 289.500 289.500
Steunpunt Swettehus totaal 24 jaar 0 1.710.000 1.710.000 0 0 0 0 1.710.000 1.710.000
Steunpunt Swettehus totaal 48 jaar 0 1.537.000 1.537.000 0 0 0 0 1.537.000 1.537.000
Steunpunt Swettehus totaal 100 jaar 0 1.197.000 1.197.000 0 0 0 0 1.197.000 1.197.000
Steunpunt Swettehus totaal 30 jaar 0 171.000 171.000 0 0 0 0 171.000 171.000
Verbetering Fietsnetwerk Fietspaden 0 600.000 572.377 0 270.000 270.000 0 330.000 302.377
Verbetering Venekoterweg bebouwde kom 1.218.064 87.800 88.424 1.218.064 88.400 88.424 0 -600 0 Afgerekend Afgerekend
N910 Stroobossertrekweg 2e fase 4.771.424 100 94 1.418.079 0 0 3.353.345 100 3.353.439 Afgerekend Afgerekend
N358 Uterwei (Noordelijke deel) 5.944.757 383.800 232.370 1.764.909 136.700 0 4.179.848 247.100 4.412.217
N357 opwaardering Stiens - Holwerd 13.154.383 800 0 5.245.973 0 0 7.908.410 800 7.908.410 Afgerekend Afgerekend
N919 Afslag Rijweg 496.620 12.200 2.222 7.500 0 0 489.120 12.200 491.342 Afgerekend Afgerekend
N359 Bolsward-A7 aansluiting noordzijde 408.295 99.600 167.036 0 0 0 408.295 99.600 575.331
N354 Tsienzerbuorren- Dearsum 2.799.364 717.300 642.402 721.000 381.000 0 2.078.364 336.300 2.720.767
N917 Selmien Haulerwijk RYP 3.001.661 1.184.300 1.273.185 1.838.791 364.100 364.100 1.162.870 820.200 2.071.955
N393 Stiens Harlingen RYP 2.410.003 31.900 10.110 -48 0 0 2.410.052 31.900 2.420.162
N384 Dongjum Tzummarum RYP 1.552.617 63.100 57.511 183.150 0 0 1.369.467 63.100 1.426.978
N380 Oudeschoot Donkerbroek RYP 685.534 54.600 63.078 46 0 0 685.488 54.600 748.566 Afgerekend Afgerekend
N369 Drachten-Kootstert: bajon. en fietsover. RYP 2.670.386 27.500 63.597 942.732 0 0 1.727.654 27.500 1.791.251
N359 Bolsward Workum RYP 4.177.748 225.200 225.945 1.210.976 7.600 7.630 2.966.772 217.600 3.185.087
N355 Twijzel Quatrebras RYP 1.099.240 637.700 999.584 537.218 585.700 444.284 562.022 52.000 1.117.323
N351 Slijkenburg - Wolvega RYP 844.503 580.400 210.384 150.000 840.000 839.960 694.503 -259.600 64.926
Provinciebreed deel 2 RYP 945.064 2.500 252 0 0 0 945.064 2.500 945.316 Afgerekend Afgerekend
N361 Tytsjerk - Gytsjerk RYP 529.248 173.300 155.075 0 0 0 529.248 173.300 684.323
Op zichzelfstaande locaties RYP 250.463 13.000 14.015 0 0 0 250.463 13.000 264.478
Bermverharding RYP 690.701 262.600 269.770 0 0 58.375 690.701 262.600 902.096
N351 Wolvega-Oosterwolde uitritten RYP 878.530 13.600 135.509 0 0 0 878.530 13.600 1.014.039
Obstakelbeveiliging RYP 499.033 13.300 70.497 0 0 0 499.033 13.300 569.530
N358 Skieding 9.463.127 1.438.500 1.489.240 0 3.202.100 43.352 9.463.127 -1.763.600 10.909.015
Oever Stroobosser Trekfeart 0 55.000 74.188 0 0 0 0 55.000 74.188 Afgerekend Afgerekend
Oever Polder De Waard 19-14-VB 0 748.100 534.375 0 308.100 0 0 440.000 534.375
Oever Helomavaart 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0
Oever Harlingen 20-04-VB 0 78.300 52.545 0 0 0 0 78.300 52.545
Oever Franeker-West 0 50.000 23.059 0 0 0 0 50.000 23.059
Oever Franeker-Oost 0 50.000 10.239 0 0 0 0 50.000 10.239
Oever Dronryp-Oost 19-11-VB 0 1.085.700 1.437.533 0 360.700 0 0 725.000 1.437.533
Oever Depot Deinum-Skalkewiid 19-42-VB 0 1.032.600 1.102.970 0 537.200 0 0 495.400 1.102.970
Totaal Overige projecten 101.307.709 54.012.400 45.704.161 21.667.602 33.390.400 24.825.643 79.640.107 20.622.000 100.518.624
N31 Haak om Leeuwarden 158.542.847 5.257.300 4.736.858 149.615.621 5.646.500 1.270.903 8.927.225 -389.200 12.393.180
Vaarweg Lemmer-Delfzijl 18.360.399 357.700 63.640 18.360.399 357.700 63.640 0 0 0
Vervanging brug Skulenboarch en Kootstertille 1.058.991 0 0 1.058.991 282.800 0 0 -282.800 0
Vervanging brug Burgum 23.179.596 0 0 23.179.596 0 0 0 0 0
RSP Bereikbaarheid Leeuwarden 171.942.090 1.786.300 96.092 134.208.086 1.351.800 2.847.284 37.734.004 434.500 34.982.812
Turfroute profielverruiming 9.459.022 1.553.100 0 9.459.022 1.553.100 0 0 0 0
ESGL-tunnel Hurdegaryp 7.852.434 942.000 -67.723 0 0 0 7.852.434 942.000 7.784.711
Project ESGL Extra Sneltrein Gron Lwd 36.603.440 426.500 0 0 426.600 0 36.603.440 -100 36.603.440
Totaal Projecten niet geactiveerd 426.998.820 10.322.900 4.828.868 335.881.716 9.618.500 4.181.828 91.117.104 704.400 91.764.143
Ministations Joure 1.034.171 18.300 18.300 0 0 0 1.034.171 18.300 1.052.471 Afgerekend Afgerekend
RSP Traverse Harlingen 141.788.916 21.900 0 104.496.613 262.300 703.068 37.292.303 -240.400 36.589.235
RSP Joure 79.029.886 6.374.700 2.692.391 63.181.300 3.025.500 169.907 15.848.586 3.349.200 18.371.069
RSP Startkrediet 9.915.589 217.200 85.439 3.636.174 0 0 6.279.415 217.200 6.364.854
Totaal Rijksprojecten 231.768.562 6.632.100 2.796.130 171.314.087 3.287.800 872.975 60.454.475 3.344.300 62.377.630
Eindtotaal 1.368.801.806 86.717.700 71.247.188 868.321.469 58.850.000 40.110.247 500.480.337 27.867.700 531.617.278
UITGAVEN INKOMSTEN SALDO
Uitgaven Begroot Bestedingen Inkomsten Begroot Inkomsten Aanschafwaarde Begroot Aanschafwaarde
Grondbeleid 2022 1-1-2022 2022 2022 1-1-2022 2022 2022 1-1-2022 2022 31-12-2022 Tijd Geld
Natuurgrond tbv internationale opgave 12.235.618 13.008.600 255.717 1.461.136 642.700 1.613.844 10.774.481 12.365.900 9.416.354 nvt nvt
Natuurgrond tbv provinciale opgave 9.237.240 0 73.968 1.335.131 0 767.578 7.902.109 0 7.208.500 nvt nvt
IKG Gronden buiten herijkte NNN 31.552.558 0 78.019 12.629.072 0 827.059 18.923.486 0 18.174.446 nvt nvt
Veenweidevisie grond De Welle Woudsend 167.500 0 434 0 0 2.059 167.500 0 165.874 nvt nvt
Anticiperende aankoop opstal 529.917 20.000 1.207 0 550.000 0 529.917 -530.000 531.124 nvt nvt
Strategische grondvoorraad 1.388.354 1.201.900 1.207.233 0 0 3.941 1.388.354 1.201.900 2.591.647 nvt nvt
Grond in expl. Natuurgrond tbv internat. opgave 0 172.200 172.154 0 690.700 -565.421 0 -518.500 737.575 nvt nvt
Grond in expl. Natuurgrond tnv prov. opgave 1.622.584 0 0 0 0 0 1.622.584 0 1.622.584 nvt nvt
56.733.771 14.402.700 1.788.731 15.425.340 1.883.400 2.649.060 41.308.432 12.519.300 40.448.103 nvt nvt
UITGAVEN INKOMSTEN SALDO
Uitgaven Begroot Bestedingen Inkomsten Begroot Inkomsten Aanschafwaarde Begroot Aanschafwaarde
Financiële vaste activa 2022 1-1-2022 2022 2022 1-1-2022 2022 2022 1-1-2022 2022 31-12-2022 Tijd Geld
N.W.B. Buma-legaat 109.180 0 0 0 0 109.180 109.180 0 0 nvt nvt
FVA aandelen Thialf OG BV 4.055.622 0 0 0 0 0 4.055.622 0 4.055.622 nvt nvt
FVA Participatie Oikocredit Nederlands Fonds 111.326 0 112 0 0 0 111.326 0 111.438 nvt nvt
FVA FSFE BV kapitaal 16.016.500 9.237.500 2.050.000 0 0 0 16.016.500 9.237.500 18.066.500 nvt nvt
FVA FSFE BV lening 35.787.500 24.212.500 6.150.000 3.500.000 0 0 32.287.500 24.212.500 38.437.500 nvt nvt
FVA B1104 Revolverend DTC Dairy training center 300.000 0 0 62.500 0 237.500 237.500 0 0 nvt nvt
FVA B1102 Rev Kredietb prime mover fac Compakboard 1.580.000 0 0 1.580.000 0 0 0 0 0 nvt nvt
FVA B 1105 Revolv. Krediet Urgente proj. Pl groep 842.500 0 0 735.972 0 9.847 106.528 0 96.681 nvt nvt
FVA B1105 Revolverend Studentencampus Leeuwarden 1.191.098 0 0 1.191.098 0 0 0 0 0 nvt nvt
FVA B0603 Energy Challenges 300.000 0 0 300.000 0 0 0 0 0 nvt nvt
FVA B0603 NLD energie UA 300.000 0 0 300.000 0 0 0 0 0 nvt nvt
B0601 FOM kapitaalstorting 7.620.750 2.138.300 800.000 0 0 0 7.620.750 2.138.300 8.420.750 nvt nvt
B0603 Hartman Energie BV kredietsubsidie 4.900.000 0 0 4.100.000 0 0 800.000 0 800.000 nvt nvt
FVA Revolverend Van der Meulen Hallum 800.000 0 0 308.671 200.000 252.410 491.329 -200.000 238.919 nvt nvt
FVA B0603 Windpark Fryslan 20.000.000 0 0 0 0 0 20.000.000 0 20.000.000 nvt nvt
Hybride kapitaal NWB en BNG 100.000.000 0 0 0 0 50.000.000 100.000.000 0 50.000.000 nvt nvt
FVA B1105 Studentenhuisvesting Leeuwarden 3BV 1.059.627 0 0 1.059.627 0 0 0 0 0 nvt nvt
Leningen decentrale overheden via BNG 60.875.000 0 0 22.600.000 0 600.000 38.275.000 0 37.675.000 nvt nvt
FVA B1105 Zorgboederij De Stobbepoele 148.750 0 0 0 9.900 10.951 148.750 -9.900 137.799 nvt nvt
FVA B1105 Curacaostraat Gerlofs 150.000 0 0 0 0 100.000 150.000 0 50.000 nvt nvt
FVA B1105 East-Kime Modderman 175.000 0 0 0 11.800 11.798 175.000 -11.800 163.202 nvt nvt
FVA B1105 VOF Trijesprong Drachten 125.000 0 0 0 6.300 6.356 125.000 -6.300 118.644 nvt nvt
FVA Aandelen NOM PS 22-6-2016 28.097.047 0 0 0 0 0 28.097.047 0 28.097.047 nvt nvt
FVA Lening Innovatieve Fonds Noord Nederland IFNN 3.333.333 0 0 0 0 0 3.333.333 0 3.333.333 nvt nvt
Breedband lening 35.259.673 -259.700 -259.673 0 0 0 35.259.673 -259.700 35.000.000 nvt nvt
Windpark Fryslân BV achtergestelde lening 80.000.000 9.970.000 9.970.265 0 4.665.100 2.309.104 80.000.000 5.304.900 87.661.161 nvt nvt
Windpark Fryslân BV kapitalisatie rente 9.890.362 -9.970.000 -9.890.362 0 0 0 9.890.362 -9.970.000 0 nvt nvt
FOM Agio internationaal ondernemen 1.318.750 1.681.300 0 0 0 0 1.318.750 1.681.300 1.318.750 nvt nvt
FOM Agio overname leningen MKB Ondernemingsimpuls 1.958.750 731.300 250.000 0 0 0 1.958.750 731.300 2.208.750 nvt nvt
FVA B1105 Tieluk BV 500.000 0 68.117 0 103.400 0 500.000 -103.400 568.117 nvt nvt
FOM groeifaciliteit MKB 1.368.750 9.831.300 700.000 0 0 0 1.368.750 9.831.300 2.068.750 nvt nvt
Fryslan Hurde Wyn BV voorfinanciering 149.900 0 0 0 0 0 149.900 0 149.900 nvt nvt
Fryslan Hurde Wyn BV aandelen kapitaal 100 0 0 0 0 0 100 0 100 nvt nvt
Herstelplan Thialf 1.852.872 745.700 220.593 0 0 424.000 1.852.872 745.700 1.649.465 nvt nvt
FOM OIF 2.0 Ondernemersimpuls Fryslan 2.0 0 1.300.000 0 0 0 0 0 1.300.000 0 nvt nvt
Alliander NV 76.457.885 0 0 0 0 0 76.457.885 0 76.457.885 nvt nvt
Totaal Financiele vaste activa 496.635.274 49.618.200 10.059.052 35.737.868 4.996.500 54.071.145 460.897.406 44.621.700 416.885.314