Bijlage 2. Begrotingshistorie

In deze bijlage worden per beleidsprogramma de begrotingsmutaties weergeven die hebben plaatsgevonden tussen de besluitvorming van de begroting 2024 en samenstelling van de jaarstukken 2023.

Programma 1: Bestuur

Terug naar navigatie - Programma 1: Bestuur
Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten begroting t/m begroting 2024 20.666 21.556 21.706 21.760 12.134
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 20-12-2023:
- I 2 IPO en BIJ12 begroting 2024 0 93 111 167 249
- IV 1 Provinciale bijdrage Investeringskader Waddengebied 2016-2026 0 250 250 250 0
- IV 15 Wadden-programma’s 0 160 135 110 0
- VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B -53 53 0 0 0
GS:
GS provinciefonds 0 15 35 25 0
GS voorwaardelijk budget 75 200 125 0 0
Begrotingswijziging totaal 22 771 656 552 249
Lasten begroting t/m jaarstukken 2023 20.688 22.327 22.362 22.312 12.383
Baten begroting t/m begroting 2024 1.605 737 737 737 737
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
Begrotingswijziging totaal 0 0 0 0 0
Baten begroting t/m jaarstukken 2023 1.605 737 737 737 737
Lasten - Baten 19.083 21.590 21.625 21.575 11.646

Programma 2: Infrastructuur

Terug naar navigatie - Programma 2: Infrastructuur
Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten begroting t/m begroting 2024 130.146 133.647 118.242 107.849 109.894
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 20-12-2023:
- II 1 Vrijval stelpost kapitaalslasten 2023 -1.117 0 0 0 0
- IV 5 Toevoeging budget Busstation Heerenveen vanuit Aanpassing bus/ treinstations -163 -1.425 70 70 70
- IV 7 Budgetoverheveling Investeringsagenda Verbeteren binnenhaven Drachten naar Project Oudega realisatie meer -58 0 0 0 0
- VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A -865 865 0 0 0
- VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B -100 100 0 0 0
- VI Bestedingsritme reserves -1.651 1.756 -6 0 0
GS:
GS actualisatie investeringen -769 -4.830 6.300 -683 -1.004
GS bijdrage derden 594 3.791 2.858 0 0
GS lastneming subsidies -16.575 3.723 3.252 4.400 1.800
GS provinciefonds 133 133 133 133 133
Begrotingswijziging totaal -20.571 4.114 12.607 3.920 998
Lasten begroting t/m jaarstukken 2023 109.575 137.761 130.849 111.769 110.892
Baten begroting t/m begroting 2024 7.830 10.160 3.886 2.886 2.886
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bijdrage derden 594 3.791 2.858 0 0
Begrotingswijziging totaal 594 3.791 2.858 0 0
Baten begroting t/m jaarstukken 2023 8.424 13.951 6.744 2.886 2.886
Lasten - Baten 101.151 123.810 124.105 108.883 108.006

Programma 3: Omgeving

Terug naar navigatie - Programma 3: Omgeving
Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten begroting t/m begroting 2024 150.897 153.833 112.686 77.256 69.184
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 18-10-2023:
- 5 Nota Aktualisaasje leezjesferoardering 2024 0 146 146 146 146
PS 20-12-2023:
- I 2 IPO en BIJ12 begroting 2024 0 -18 -18 -18 -18
- II 2 Vrijval budget Opkoop- en beëindigingsregeling -100 0 0 0 0
- II 3 Vrijval invasieve exoten bestrijding -57 0 0 0 0
- III 1 Overhevelen voorwaardelijke budgetten vanuit programma 7 naar de beleidsprogramma’s 0 5.728 2.731 4.581 6.205
- IV 10 Capaciteit bodemconvenant (circulaire) -169 0 0 0 0
- IV 12 Cofinanciering NBRACER -50 0 0 0 0
- IV 8 Capaciteit budget Natuurinclusief verduurzamen gebouw soorten -35 0 0 0 0
- V C 1 Verlengen en bestedingsritme De Saiter -1.050 1.050 0 0 0
- V C 2 Verlenging en bestedingsritme tijdelijk budget Natuur inclusief verduurzamen gebouw soorten -400 400 0 0 0
- VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A -1.130 1.130 0 0 0
- VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B -2.723 2.223 -500 500 500
- VI Bestedingsritme reserves -7.449 5.173 0 0 0
- VII 1 Lastneming subsidiebeschikkingen 300 -75 -75 -75 -75
GS:
GS bedrijfsvoering 0 168 107 107 107
GS bijdrage derden 4.648 9.120 1.927 457 439
GS financieel kader 0 9 9 125 125
GS lastneming subsidies -1.009 694 250 65 0
GS voorwaardelijk budget 828 741 741 628 0
Begrotingswijziging totaal -8.395 26.489 5.316 6.516 7.429
Lasten begroting t/m jaarstukken 2023 142.502 180.322 118.002 83.772 76.613
Baten begroting t/m begroting 2024 41.969 65.437 22.607 4.968 2.463
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 18-10-2023:
- 5 Nota Aktualisaasje leezjesferoardering 2024 0 207 207 207 207
PS 20-12-2023:
- VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A -260 260 0 0 0
- VI Bestedingsritme reserves -2.719 2.719 0 0 0
GS:
GS bedrijfsvoering 0 168 107 107 107
GS bijdrage derden 4.648 9.120 1.927 457 439
Begrotingswijziging totaal 1.669 12.475 2.241 771 753
Baten begroting t/m jaarstukken 2023 43.638 77.912 24.848 5.739 3.216
Lasten - Baten 98.863 102.410 93.154 78.032 73.397

Programma 4: Economie

Terug naar navigatie - Programma 4: Economie
Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten begroting t/m begroting 2024 40.937 15.628 11.370 11.222 11.528
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 20-12-2023:
- I 1 Bestedingsritme GS-voorwaardelijk budget Gastvrijheidseconomie 0 200 -200 0 0
- II 5 Vrijval Breed corona budget 2e pakket -381 0 0 0 0
- II 6 Vrijval Recreatie en toerisme -515 0 0 0 0
- IV 15 Wadden-programma’s 0 125 0 0 0
- IV 7 Budgetoverheveling Investeringsagenda Verbeteren binnenhaven Drachten naar Project Oudega realisatie meer 58 0 0 0 0
- VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A -1.000 1.000 0 0 0
- VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B -618 618 0 0 0
- VI Bestedingsritme reserves -800 -331 0 0 0
- VII 1 Lastneming subsidiebeschikkingen 440 -440 0 0 0
GS:
GS bedrijfsvoering 0 579 315 248 248
GS bijdrage derden 170 0 0 0 0
GS provinciefonds 0 10 0 10 20
GS voorwaardelijk budget 1.029 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal -1.618 1.761 115 258 268
Lasten begroting t/m jaarstukken 2023 39.320 17.389 11.485 11.480 11.796
Baten begroting t/m begroting 2024 5.767 1.641 548 295 276
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 20-12-2023:
- II 4 Vrijval STINAF Topattractie Subsidie Toerisme Natuurlijk 333 0 0 0 0
- VI Bestedingsritme reserves -1.131 0 0 0 0
GS:
GS bedrijfsvoering 0 579 315 248 248
GS bijdrage derden 170 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal -628 579 315 248 248
Baten begroting t/m jaarstukken 2023 5.139 2.220 863 542 523
Lasten - Baten 34.180 15.170 10.623 10.937 11.272

Programma 5: Mienskip

Terug naar navigatie - Programma 5: Mienskip
Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten begroting t/m begroting 2024 75.079 64.045 55.142 51.843 51.861
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 20-12-2023:
- II 7 Vrijval proceskosten Streekwurk -50 0 0 0 0
- II 8 Vrijval demografische ontwikkelingen -265 0 0 0 0
- II 9 Vrijval budget Transitiefonds leefbare fysieke omgeving -194 0 0 0 0
- III 1 Overhevelen voorwaardelijke budgetten vanuit programma 7 naar de beleidsprogramma’s 0 11.779 10.373 6 0
- V C 3 Verlenging en bestedingsritme tijdelijk budget Transitiefonds leefbare fysieke omgeving -750 750 0 0 0
- V C 4 Verlenging tijdelijk budget Herbestemming gebouwen -410 410 0 0 0
- V C 5 Verlenging en bestedingsritme tijdelijk budget demografische ontwikkelingen -100 100 0 0 0
- VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A -457 457 0 0 0
- VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B -502 -6.163 -1.500 0 500
- VII 1 Lastneming subsidiebeschikkingen 159 0 -159 0 0
GS:
GS bijdrage derden -16 0 0 0 0
GS nominaal 236 20 41 51 51
GS provinciefonds 0 150 300 250 0
GS voorwaardelijk budget 0 336 77 0 0
Begrotingswijziging totaal -2.350 7.839 9.133 307 551
Lasten begroting t/m jaarstukken 2023 72.729 71.884 64.275 52.150 52.412
Baten begroting t/m begroting 2024 1.786 554 713 333 74
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 20-12-2023:
- III 1 Overhevelen voorwaardelijke budgetten vanuit programma 7 naar de beleidsprogramma’s 0 7.979 73 6 0
- VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A -104 104 0 0 0
GS:
GS bijdrage derden -16 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal -121 8.083 73 6 0
Baten begroting t/m jaarstukken 2023 1.665 8.637 786 338 74
Lasten - Baten 71.063 63.247 63.489 51.812 52.338

Programma 6: Bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Programma 6: Bedrijfsvoering
Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten begroting t/m begroting 2024 93.049 91.979 90.349 88.398 83.893
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 20-12-2023:
- I 2 IPO en BIJ12 begroting 2024 0 605 359 359 359
- IV 10 Capaciteit bodemconvenant (circulaire) 169 0 0 0 0
- IV 11 Capaciteitsbudget tijdelijk -65 455 417 346 205
- IV 8 Capaciteit budget Natuurinclusief verduurzamen gebouw soorten 35 0 0 0 0
- IV 9 Vermogensbeheer 115 121 121 121 121
- V C 6 Verlenging tijdelijk budget Aanpassing systemen voor Omgevingswet -150 150 0 0 0
- VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B -2.661 2.661 0 0 0
GS:
GS bedrijfsvoering 997 13.725 10.024 6.188 4.599
GS bijdrage derden -281 -14.692 -10.506 -6.604 -4.873
GS provinciefonds 43 57 50 50 43
Begrotingswijziging totaal -1.797 3.081 465 460 453
Lasten begroting t/m jaarstukken 2023 91.252 95.060 90.815 88.858 84.346
Baten begroting t/m begroting 2024 1.968 376 298 298 298
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 20-12-2023:
- I 2 IPO en BIJ12 begroting 2024 0 33 33 33 33
- IV 11 Capaciteitsbudget tijdelijk 0 390 417 346 205
- VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B -466 466 0 0 0
GS:
GS bedrijfsvoering 1.010 13.735 10.029 6.188 4.599
GS bijdrage derden -281 -14.692 -10.506 -6.604 -4.873
Begrotingswijziging totaal 264 -69 -27 -37 -37
Baten begroting t/m jaarstukken 2023 2.232 307 271 261 261
Lasten - Baten 89.020 94.753 90.544 88.597 84.085

Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Terug naar navigatie - Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten begroting t/m begroting 2024 23.868 37.417 37.763 35.892 58.573
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 20-12-2023:
- I 2 IPO en BIJ12 begroting 2024 0 -216 -233 -290 -372
- II 10 Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo -128 0 0 0 0
- III 1 Overhevelen voorwaardelijke budgetten vanuit programma 7 naar de beleidsprogramma’s 0 -17.507 -13.104 -4.587 -6.205
- IV 13 Bijdrage Wetterskip Fryslân niet-productieve investeringen ten behoeve van SOK GLB / NSP 100 93 332 825 2.500
- IV 15 Wadden-programma’s 0 -285 -135 -110 0
- IV 9 Vermogensbeheer -115 -121 -121 -121 -121
- VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B -186 186 0 0 0
- VI Bestedingsritme reserves -3.437 3.009 428 0 0
GS:
GS bedrijfsvoering 0 125 125 0 0
GS bijdrage derden -206 49 49 49 49
GS financieel kader 85 0 0 0 0
GS nominaal -1.127 -20 -41 -51 -51
GS voorwaardelijk budget -1.932 -1.277 -943 -628 0
Begrotingswijziging totaal -6.946 -15.963 -13.643 -4.913 -4.200
Lasten begroting t/m jaarstukken 2023 16.922 21.454 24.120 30.980 54.373
Baten begroting t/m begroting 2024 346.007 353.936 346.691 337.778 336.697
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 20-12-2023:
- III 1 Overhevelen voorwaardelijke budgetten vanuit programma 7 naar de beleidsprogramma’s 0 -7.979 -73 -6 0
- IV 13 Bijdrage Wetterskip Fryslân niet-productieve investeringen ten behoeve van SOK GLB / NSP 50 343 582 1.075 2.500
- VI Bestedingsritme reserves 801 0 0 0 0
GS:
GS bedrijfsvoering 0 125 125 0 0
GS bijdrage derden -206 49 49 49 49
GS financieel kader 6.366 6.909 -461 -345 -345
GS provinciefonds 9.046 4.002 3.536 2.435 1.521
Begrotingswijziging totaal 16.056 3.449 3.758 3.208 3.725
Baten begroting t/m jaarstukken 2023 362.063 357.384 350.449 340.986 340.422
Lasten - Baten -345.141 -335.931 -326.329 -310.006 -286.049