Rapportage wijzigingen onder mandaat GS

Bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Bedrijfsvoering
Exploitatie x € 1.000
Progr. Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Lasten
3 Natuur en Landbouw -700
5 Economie en Mienskip 157
6 Bedrijfsvoering 220 5 1
Totaal lasten -323 5 1
Baten
3 Natuur en Landbouw -350
5 Economie en Mienskip 157
6 Bedrijfsvoering -130 5 1
Totaal baten -323 5 1

Bijdrage derden

Terug naar navigatie - Bijdrage derden

In het geval dat bijdragen van derden voor een bepaald doel worden ontvangen, nemen wij deze in de begroting op. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma aangegeven welke middelen van derden wij hebben ontvangen. 

Exploitatie x € 1.000
Progr. Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Lasten
1 Bestuur 914 24 24 24 24
2 Infrastructuur 1.101
3 Natuur en Landbouw -13.966 6.558 1.000 900 900
4 Ruimte en Klimaat -21.716 33.342 1.506 6 6
5 Economie en Mienskip -7.347 11.282 3.077 300 540
6 Bedrijfsvoering 1.007 1.087 291 1.507 155
7 Provinciefinanciën -1.165 566 -306 -306 -497
Totaal lasten -41.172 52.859 5.592 2.431 1.128
Baten
1 Bestuur 914 24 24 24 24
2 Infrastructuur 1.101
3 Natuur en Landbouw -13.966 6.558 1.000 900 900
4 Ruimte en Klimaat -21.716 33.342 1.506 6 6
5 Economie en Mienskip -7.347 11.282 3.077 300 540
6 Bedrijfsvoering 1.007 1.087 291 1.507 155
7 Provinciefinanciën -1.165 566 -306 -306 -497
Totaal baten -41.172 52.859 5.592 2.431 1.128

Investeringen

Terug naar navigatie - Investeringen
Investeringen x € 1.000
Progr. Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2023
Lasten
2 Infrastructuur -26.176 -20.919 -29.015 6.667 69.672
3 Natuur en Landbouw -6.513 4.618
4 Ruimte en Klimaat -21.312 8.129
Totaal lasten -54.001 -8.172 -29.015 6.667 69.672
Baten
2 Infrastructuur -26.176 -20.919 -29.015 6.667 69.672
3 Natuur en Landbouw -4.918 3.023
4 Ruimte en Klimaat -22.907 9.724
Totaal baten -54.001 -8.172 -29.015 6.667 69.672

Nominaal

Terug naar navigatie - Nominaal

Op basis van de nota uitvoering begroting kunnen wij nominaal toedelen aan posten binnen de begroting.

Exploitatie x € 1.000
Progr. Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Lasten
1 Bestuur 400 325 325 325 325
2 Infrastructuur 3.823 3.577 3.577 3.577 3.577
5 Economie en Mienskip 428 138 138 138 138
7 Provinciefinanciën -4.389 -3.778 -3.778 -3.778 -3.778
Totaal lasten 262 262 262 262 262
Baten
2 Infrastructuur 262 262 262 262 262
Totaal baten 262 262 262 262 262

Schuiven binnen programma

Terug naar navigatie - Schuiven binnen programma

Binnen de programma’s zijn enkele budgetten verschoven. In onderstaande tabel zijn deze budgetten benoemd.

Exploitatie x € 1.000
Progr. Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Lasten
3 DNA Vismigratie VMR 212
3 DNA Vismigratie LIFE -212
4 Opdeling budgetten proceskosten ruimte en wonen beleid -68 -68 -68 -68 -68
4 Opdeling budgetten proceskosten ruimte en wonen uitvoering 68 68 68 68 68
4 WPF burgerparticipatie -166 -125
4 WPF juridische ondersteuning 166 125
5 Nij Poadium -160 -160 -160 -160
5 Cultuur en Taal 160 160 160 160
5 STUFT -2
5 Gysbert Japicx-hus -10
5 Taalbelied 19
5 NPLD -1
5 SSR -6
5 Nij Poadium 87
5 St Welcome to the Village -85
5 Musea infrastructuur 2
5 Diverse stichtingen -4
5 DNA Gebiedsinrichting en Beleef Kornwerderzand -730
5 DNA Beleefcentrum 730
5 EU Interreg project FREIIA -66
5 EU Proceskosten EFRO/EZ Europa 66
Totaal lasten 0 0 0 0 0
Baten
4 WPF burgerparticipatie -166 -125
4 WPF juridische ondersteuning 166 125
5 Nij Poadium 87
5 St Welcome to the Village -85
5 Musea infrastructuur 2
5 Diverse stichtingen -4
5 DNA Gebiedsinrichting en Beleef Kornwerderzand -730
5 DNA Beleefcentrum 730
5 EU Interreg project FREIIA -66
5 EU Proceskosten EFRO/EZ Europa 66
Totaal baten 0 0 0 0 0

Mutatie binnen reserve Breed Cofinancieringsbudget

Terug naar navigatie - Mutatie binnen reserve Breed Cofinancieringsbudget

In onderstaande tabel zijn de mutaties binnen de reserve Breed Cofinancieringsbudget per programma opgenomen.

Exploitatie x € 1.000
Progr. Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028
Lasten
3 R. BCB P3 POP 3 SP mr 5a biodiversiteit -200
3 R. BCB P3 POP 3 SP mr 7 innovaties -365
3 R. BCB P3 POP 3 SP mr 3 JoLa jonge landbouwers -35
3 R. BCB P3 POP 3 SP mr 1 trainingen -44
3 R. BCB P3 POP 3 SP mr 2 fysieke investeringen -77
3 R. BCB P3 POP 3 Overcommittering 321 400
5 R. BCB EU Interreg Europe Islands of Innovations -13
5 R. BCB EU Interreg VB Noordzeeproject BEESPOKE -85
5 R. BCB EU Interreg VB Inno-Quarters -160
5 R. BCB EU Interreg VA Replace -63
5 R. BCB EU Interreg VA Circ NSR -28
5 R. BCB EU Interreg Europe Islands of Innovations 13
5 R. BCB EU Interreg VB Futures by design -67
5 R. BCB EU Interreg VB Europe Delta Lady -83
5 R. BCB EU Interreg VB Noordzeeproject BEESPOKE 85
5 R. BCB EU Interreg VB Prowad Link -21
7 R. BCB EU EFRO/EZ Europa GS voorw 422
Totaal lasten 0 0 0 0 0
Baten
3 R. BCB P3 POP 3 Overcommittering 321 400
3 R. BCB P3 POP 3 SP mr 2 fysieke investeringen -77
3 R. BCB P3 POP 3 SP mr 1 trainingen -44
3 R. BCB P3 POP 3 SP mr 5a biodiversiteit -200
3 R. BCB P3 POP 3 SP mr 7 innovaties -365
3 R. BCB P3 POP 3 SP mr 3 JoLa jonge landbouwers -35
5 R. BCB EU Interreg VB Europe Delta Lady -82
5 R. BCB EU Interreg VB Inno-Quarters -161
5 R. BCB EU Interreg VB Prowad Link -21
5 R. BCB EU Interreg VA Replace -50
5 R. BCB EU Interreg VA Circ NSR -28
5 R. BCB EU Interreg VB Futures by design -68
7 R. BCB EU EFRO/EZ Europa GS voorw 410
Totaal baten 0 0 0 0 0