Bijlage 2. Aansluiting tussen de jaarstukken 2022 en de bestuursrapportage 2023

In deze bijlage worden per beleidsprogramma de begrotingsmutaties weergeven die hebben plaatsgevonden tussen de besluitvorming van de jaarstukken 2022 en de bestuursrapportage 2023.

Programma 1: Bestuur

Terug naar navigatie - Programma 1: Bestuur

Lasten en baten

Van jaarstukken 2022 naar berap 2023.

Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten begroting t/m jaarstukken 2022 20.372 18.976 18.895 18.895 9.269
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bijdrage derden 320 0 0 0 0
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves 21 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 341 0 0 0 0
Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 20.713 18.976 18.895 18.895 9.269
Baten begroting t/m jaarstukken 2022 1.285 737 737 737 737
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bijdrage derden 320 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 320 0 0 0 0
Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 1.605 737 737 737 737
Lasten - Baten 19.108 18.239 18.158 18.158 8.532

Programma 2: Infrastructuur

Terug naar navigatie - Programma 2: Infrastructuur

Lasten en baten

Van jaarstukken 2022 naar berap 2023.

Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten begroting t/m jaarstukken 2022 136.628 126.677 98.606 96.192 99.641
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS actualisatie investeringen -6.079 -3.508 -3.006 -2.853 -2.685
GS bijdrage derden -7.233 6.969 0 0 0
GS financieel kader 1.848 1.848 1.737 1.737 1.737
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves 20.233 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 8.769 5.309 -1.270 -1.116 -948
Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 145.397 131.986 97.336 95.076 98.692
Baten begroting t/m jaarstukken 2022 13.414 2.816 3.816 2.816 2.816
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bijdrage derden -7.233 6.969 0 0 0
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves 6 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal -7.227 6.969 0 0 0
Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 6.187 9.785 3.816 2.816 2.816
Lasten - Baten 139.210 122.201 93.520 92.259 95.876

Programma 3: Omgeving

Terug naar navigatie - Programma 3: Omgeving

Lasten en baten

Van jaarstukken 2022 naar berap 2023.

Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten begroting t/m jaarstukken 2022 154.438 109.490 94.347 87.777 64.024
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 19-4-2023:
- 7 Utwurking amendeminten ynset ekstra dividint Wynpark Fryslan 6.235 3.678 13 75 0
GS:
GS bijdrage derden -14.595 21.617 3.348 64 107
GS breed cofinancieringsbudget 1.276 42 42 42 21
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves 19.109 0 0 0 0
GS nominaal 231 428 428 428 428
GS voorwaardelijk budget 0 580 1.042 0 0
Begrotingswijziging totaal 12.256 26.345 4.873 610 556
Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 166.694 135.835 99.220 88.387 64.580
Baten begroting t/m jaarstukken 2022 49.548 37.934 16.266 4.097 2.255
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bijdrage derden -14.595 21.617 3.348 64 107
GS breed cofinancieringsbudget 17 34 34 34 17
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves 3.028 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal -11.550 21.651 3.382 98 123
Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 37.998 59.585 19.648 4.194 2.378
Lasten - Baten 128.695 76.250 79.572 84.193 62.202

Programma 4: Economie

Terug naar navigatie - Programma 4: Economie

Lasten en baten

Van jaarstukken 2022 naar berap 2023.

Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten begroting t/m jaarstukken 2022 35.035 9.237 4.537 3.934 3.934
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 31-5-2023:
- 24 Moasje frjemd - actualisering koopstromen onderzoek Fryslân 150 0 0 0 0
GS:
GS bijdrage derden 535 0 0 0 0
GS breed cofinancierings budget 855 189 189 19 0
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves 4.917 0 0 0 0
GS nominaal 0 55 55 55 55
Begrotingswijziging totaal 6.457 244 244 74 55
Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 41.492 9.481 4.781 4.008 3.989
Baten begroting t/m jaarstukken 2022 3.685 1.584 491 372 372
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bijdrage derden 535 0 0 0 0
GS breed cofinancierings budget 57 57 57 19 0
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves 1.445 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 2.038 57 57 19 0
Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 5.723 1.641 548 392 372
Lasten - Baten 35.769 7.840 4.233 3.616 3.616

Programma 5: Mienskip

Terug naar navigatie - Programma 5: Mienskip

Lasten en baten

Van jaarstukken 2022 naar berap 2023.

Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten begroting t/m jaarstukken 2022 64.308 46.094 34.890 32.580 31.924
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 22-2-2023:
- 6 Ferfolch Holwert oan See amendement 1.200 0 0 0 0
PS 31-5-2023:
- 24 Moasje frjemd - actualisering koopstromen onderzoek Fryslân -150 0 0 0 0
GS:
GS bedrijfsvoering -20 0 0 0 0
GS bijdrage derden 705 -333 0 0 0
GS breed cofinancierings budget -8 0 0 0 0
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves 9.515 -655 0 0 0
GS nominaal 7 7 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 11.250 -981 0 0 0
Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 75.558 45.113 34.890 32.580 31.924
Baten begroting t/m jaarstukken 2022 641 491 155 17 17
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bijdrage derden 705 -333 0 0 0
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves 284 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 989 -333 0 0 0
Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 1.630 158 155 17 17
Lasten - Baten 73.928 44.955 34.736 32.563 31.907

Programma 6: Bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - Programma 6: Bedrijfsvoering

Lasten en baten

Van jaarstukken 2022 naar berap 2023.

Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten begroting t/m jaarstukken 2022 90.933 81.202 78.308 76.951 74.159
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 19-4-2023:
- 7 Utwurking amendeminten ynset ekstra dividint Wynpark Fryslân 305 28 13 75 0
GS:
GS bedrijfsvoering 5.350 271 6 -49 5.498
GS bijdrage derden -4.745 789 778 975 -4.585
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves 859 0 0 0 0
Begrotingswijziging totaal 1.769 1.088 796 1.001 913
Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 92.703 82.289 79.104 77.953 75.072
Baten begroting t/m jaarstukken 2022 696 615 539 399 399
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 19-4-2023:
- 7 Utwurking amendeminten ynset ekstra dividint Wynpark Fryslân 305 28 13 75 0
GS:
GS bedrijfsvoering 5.371 309 7 -50 5.498
GS bijdrage derden -4.745 789 778 975 -4.585
Begrotingswijziging totaal 931 1.125 798 1.000 913
Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 1.627 1.740 1.337 1.399 1.312
Lasten - Baten 91.076 80.549 77.767 76.554 73.760

Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Terug naar navigatie - Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Lasten en baten

Van jaarstukken 2022 naar berap 2023.

Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 2026 2027
Lasten begroting t/m jaarstukken 2022 39.754 27.426 37.134 36.917 44.857
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
GS:
GS bedrijfsvoering 258 268 268 268 268
GS bijdrage derden -433 8 8 8 8
GS breed cofinancierings budget -2.049 -140 -140 -8 -4
GS financieel kader 352 1.799 3.933 6.015 8.151
GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves 5.377 0 0 0 0
GS nominaal -238 -490 -483 -483 -483
GS voorwaardelijk budget 0 -580 -1.042 0 0
Correctie jaarschijf 2027 0 0 0 0 -1.381
Begrotingswijziging totaal 3.267 864 2.543 5.800 6.559
Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 43.020 28.290 39.677 42.717 51.416
Baten begroting t/m jaarstukken 2022 334.210 338.476 338.243 333.018 323.199
Begrotingswijzigingen (BW):
PS:
PS 22-2-2023:
- 6 Ferfolch Holwert oan See amendement 1.200 0 0 0 0
GS:
GS bedrijfsvoering 258 268 268 268 268
GS bijdrage derden -433 8 8 8 8
GS dividend 2.850 0 0 0 0
GS financieel kader 6.017 3.915 5.769 4.444 7.391
Begrotingswijziging totaal 9.892 4.190 6.045 4.720 7.667
Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) 344.101 342.666 344.288 337.738 330.866
Lasten - Baten -301.081 -314.376 -304.611 -295.021 -279.450