2. Financieel kader

Begroting

In dit hoofdstuk worden de volgende onderdelen van het financieel kader nader toegelicht:
1 Onze uitgangspunten
2 Ontwikkeling begrotingssaldo
3 Ontwikkeling baten en lasten
4 Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

Print deze pagina