Programma 6: Bedrijfsvoering

Begroting

Programma 6: Bedrijfsvoering

Lasten en baten

Van 1e berap 2021 naar begroting 2022

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2021 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 30-6-2021:
 • - 7 Jierstikken 2020
 • - 9 Kadernota 2022
 • - I 13 Bestedingsritme IPO Bijdrage implementatie omgevingswet
 • - I 14 Capaciteit Soortenbeleid
 • - I 15 Digitaal thuis werken tijdens en na corona
 • - I 16 Deelnemersbijdrage IPO 2021-2025
 • - I 4 Financiering begroting stikstof
 • - I 7 Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân
 • - II 8 Toevoeging aan begrotingssaldo naar aanleiding van stelselwijziging lastneming subsidie in 2020
 • - IV 4 Gastvrij Fryslân - Uitvoering data op orde
 • - IV 5 Werken voor derden - Waddenfonds
 • - V B 1 Bestuurlijke vernieuwing
 • - V B 16 Bestedingsritme energieneutrale provinciale gebouwen
 • GS:
 • GS bijdrage derden
 • GS breed corona budget
 • GS nominaal
 • Correctie jaarschijf
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2022
 • Baten begroting t/m 1e berap 2021 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 30-6-2021:
 • - IV 5 Werken voor derden - Waddenfonds
 • GS:
 • GS bijdrage derden
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2022
 • Lasten - Baten
 • 2021
 • 79.408
 • 25
 • 62
 • -62
 • 240
 • 0
 • 271
 • 2
 • 20
 • -5
 • 254
 • -1
 • 96
 • 89
 • 67
 • 140
 • 0
 • 0
 • 1.558
 • 80.967
 • 2.372
 • -1
 • 67
 • -1.143
 • 1.230
 • 79.737
 • 2022
 • 74.822
 • 80
 • 147
 • 62
 • 240
 • 100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -1.210
 • 0
 • 200
 • 0
 • 0
 • 937
 • 0
 • 556
 • 75.378
 • 1.472
 • -1.210
 • 0
 • -1.210
 • 262
 • 75.116
 • 2023
 • 75.236
 • 0
 • 82
 • 0
 • 240
 • 100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • -1.210
 • 0
 • -289
 • 0
 • 0
 • 935
 • 0
 • -143
 • 75.093
 • 1.472
 • -1.210
 • 0
 • -1.210
 • 262
 • 74.831
 • 2024
 • 69.147
 • 0
 • 69
 • 0
 • 240
 • 100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 927
 • 302
 • 1.638
 • 70.785
 • 262
 • 0
 • 0
 • 0
 • 262
 • 70.523
 • 2025
 • 67.381
 • 0
 • 35
 • 0
 • 240
 • 100
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 927
 • 296
 • 1.598
 • 68.979
 • 262
 • 0
 • 0
 • 0
 • 262
 • 68.717
Print deze pagina