Programma 4: Economie

Begroting

Programma 4: Economie

Lasten en baten

Van 1e berap 2021 naar begroting 2022

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2021 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 30-6-2021:
 • - 7 Jierstikken 2020
 • - I 16 Deelnemersbijdrage IPO 2021-2025
 • - I 8 Bijdrage Friese Projectenmachine
 • - I 9 Bestedingsritme Kennisinfrastructuur
 • - II 3 Vrijval subsidieplafonds
 • - II 4 Vrijval Wurkje foar Fryslân projecten
 • - II 8 Toevoeging aan begrotingssaldo naar aanleiding van stelselwijziging lastneming subsidie in 2020
 • - IV 4 Gastvrij Fryslân - Uitvoering data op orde
 • - V B 6 Bestedingsritme MKB faciliteren/begeleiden
 • - V B 9 Erfgoeddeal K(l)eigoed
 • GS:
 • GS actualisatie investeringen
 • GS bijdrage derden
 • GS breed cofinancierings budget
 • GS breed corona budget
 • GS lastneming subsidies
 • GS nominaal
 • GS provinciale bijdrage
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2022
 • Baten begroting t/m 1e berap 2021 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 23-6-2021:
 • - 13 Marrekrite jierstikken 2020 en begrutting 2022
 • GS:
 • GS bijdrage derden
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2022
 • Lasten - Baten
 • 2021
 • 47.071
 • 540
 • 16
 • 150
 • 4
 • -38
 • -34
 • -274
 • -254
 • 99
 • 0
 • -40
 • 748
 • 1.373
 • 1.635
 • -1.287
 • 0
 • -149
 • 5.986
 • 53.057
 • 8.542
 • 178
 • 748
 • 926
 • 9.468
 • 43.589
 • 2022
 • 26.671
 • 0
 • 8
 • 0
 • -1.600
 • 0
 • 0
 • -72
 • 0
 • -99
 • -250
 • 0
 • 0
 • 0
 • 25
 • 645
 • 56
 • -149
 • -1.436
 • 25.235
 • 1.716
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.716
 • 23.519
 • 2023
 • 21.611
 • 0
 • 10
 • 0
 • -2.425
 • 0
 • 0
 • -50
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 642
 • 57
 • -149
 • -1.914
 • 19.697
 • 1.654
 • 97
 • 0
 • 97
 • 1.751
 • 17.946
 • 2024
 • 5.238
 • 0
 • 11
 • 0
 • 525
 • 0
 • 0
 • -30
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 57
 • 0
 • 563
 • 5.801
 • 1.515
 • 97
 • 0
 • 97
 • 1.612
 • 4.189
 • 2025
 • 5.153
 • 0
 • 11
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 64
 • 0
 • 75
 • 5.228
 • 1.431
 • 97
 • 0
 • 97
 • 1.527
 • 3.700
Print deze pagina