Programma 3: Omgeving

Begroting

Programma 3: Omgeving

Lasten en baten

Van 1e berap 2021 naar begroting 2022

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2021 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 30-6-2021:
 • - 7 Jierstikken 2020
 • - 9 Kadernota 2022
 • - I 16 Deelnemersbijdrage IPO 2021-2025
 • - I 4 Financiering begroting stikstof
 • - I 5 Bijdrage Omgevingsdienst Groningen 2021 (ODG Brzo Noord)
 • - I 6 Middelen voor visserij
 • - I 7 Projectgroep Preventie Wolvenschade Fryslân
 • - IV 1 Benutten resultaat infraprojecten
 • - IV 2 DNA Duurzame Energie RAA
 • - IV 3 Regiodeal NOF Versnellingsagenda
 • - V B 2 Bestedingsritme Transitie natuurinclusieve landbouw
 • - V B 3 Bestedingsritme Energiecoaches
 • - V B 4 Bestedingsritme Biodiversiteit
 • - V B 5 Bestedingsritme Hege Warren
 • - VI 5 Juridische ondersteuning van het afwikkelen van de afspraken van Windpark Fryslân en Burgerparticipatie Windpark Fryslân
 • - VI 6 Bijdrage gezamenlijke radarinstallatie windparken WPF en NHH
 • - VI 7 Bestedingsritme reserve Aankopen Natuur- en Landschapsherstel
 • - VI 8 Bestedingsritme reserve Natuurpact
 • - VI 9 Project LIFE IP All4Biodiversity
 • GS:
 • GS bijdrage derden
 • GS breed cofinancierings budget
 • GS lastneming subsidies
 • GS nominaal
 • GS provinciefonds
 • Correctie jaarschijf
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2022
 • Baten begroting t/m 1e berap 2021 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 30-6-2021:
 • - VI 9 Project LIFE IP All4Biodiversity
 • GS:
 • GS bijdrage derden
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2022
 • Lasten - Baten
 • 2021
 • 161.915
 • 1
 • 0
 • 419
 • 465
 • 208
 • 100
 • 33
 • 24
 • -263
 • 185
 • 252
 • 360
 • -400
 • -100
 • 250
 • 75
 • 2
 • -6
 • 70
 • 1.668
 • 2.434
 • 140
 • 0
 • 645
 • 0
 • 3.690
 • 165.605
 • 47.463
 • 70
 • 1.668
 • 1.738
 • 49.201
 • 116.405
 • 2022
 • 98.688
 • 850
 • 950
 • 210
 • 0
 • 208
 • 0
 • 23
 • 24
 • 0
 • 0
 • -252
 • 0
 • 400
 • 100
 • 300
 • 0
 • 500
 • 8.474
 • 270
 • 0
 • 0
 • -140
 • 726
 • 10
 • 0
 • 12.652
 • 111.340
 • 4.992
 • 370
 • 0
 • 370
 • 5.362
 • 105.978
 • 2023
 • 80.738
 • 500
 • 900
 • 205
 • 0
 • 208
 • 0
 • 23
 • 24
 • 0
 • 0
 • 0
 • -360
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6.106
 • 100
 • 260
 • 0
 • 0
 • 726
 • 10
 • 0
 • 8.701
 • 89.439
 • 5.075
 • 0
 • 260
 • 260
 • 5.335
 • 84.105
 • 2024
 • 58.660
 • 0
 • 500
 • 201
 • 0
 • 208
 • 0
 • 0
 • 24
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.163
 • 0
 • 130
 • 0
 • 0
 • 726
 • 10
 • 0
 • 4.961
 • 63.621
 • 1.542
 • 0
 • 130
 • 130
 • 1.672
 • 61.948
 • 2025
 • 60.082
 • 0
 • 300
 • 201
 • 0
 • 208
 • 0
 • 0
 • 24
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.057
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 722
 • 0
 • 100
 • 2.612
 • 62.694
 • 1.941
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.941
 • 60.752
Print deze pagina