Programma 2: Infrastructuur

Begroting

Programma 2: Infrastructuur

Lasten en baten

Van 1e berap 2021 naar begroting 2022

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten begroting t/m 1e berap 2021 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 30-6-2021:
 • - 7 Jierstikken 2020
 • - 9 Kadernota 2022
 • - I 16 Deelnemersbijdrage IPO 2021-2025
 • - I 3 Afkoop busstation Oosterwolde
 • - II 2 Bestedingsritme Drispanelen
 • - IV 1 Benutten resultaat infraprojecten
 • - IV 2 DNA Duurzame Energie RAA
 • - VI 1 Bestedingsritme RSP budget concrete projecten
 • - VI 2 Reserve groot onderhoud wegen en water
 • - VI 3 Projecten vanuit reserve BDU
 • - VI 4 Reserve groot onderhoud water Johan Frisosluis
 • GS:
 • GS actualisatie investeringen
 • GS bijdrage derden
 • GS nominaal
 • Begrotingswijziging totaal
 • Lasten begroting t/m begroting 2022
 • Baten begroting t/m 1e berap 2021 (voor besluitvorming PS)
 • Begrotingswijzigingen (BW):
 • PS:
 • PS 30-6-2021:
 • - I 2 Opbrengst verkoop steunpunt
 • - II 2 Bestedingsritme Drispanelen
 • GS:
 • GS bijdrage derden
 • GS nominaal
 • Begrotingswijziging totaal
 • Baten begroting t/m begroting 2022
 • Lasten - Baten
 • 2021
 • 159.787
 • 415
 • 0
 • 58
 • 453
 • -10
 • -1
 • 263
 • -11
 • 511
 • 2
 • -54
 • -6.867
 • 5.022
 • 0
 • -10.613
 • 149.173
 • 9.115
 • 0
 • 90
 • 5.022
 • 0
 • 5.112
 • 14.227
 • 134.946
 • 2022
 • 116.560
 • 0
 • 149
 • 26
 • -22
 • -13
 • 155
 • 0
 • 0
 • 464
 • 1.623
 • -16
 • -996
 • 0
 • 1.157
 • 2.528
 • 119.088
 • 7.769
 • -366
 • 0
 • 0
 • 28
 • -338
 • 7.431
 • 111.657
 • 2023
 • 98.982
 • 0
 • 149
 • -115
 • -22
 • -9
 • 155
 • 0
 • 1.000
 • 4.964
 • 7.766
 • 153
 • -550
 • 0
 • 1.120
 • 14.611
 • 113.593
 • 4.556
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28
 • 28
 • 4.584
 • 109.009
 • 2024
 • 90.124
 • 0
 • 149
 • -115
 • -22
 • -9
 • 155
 • 0
 • 10.000
 • -20
 • 0
 • 116
 • -550
 • 0
 • 1.121
 • 10.824
 • 100.947
 • 2.731
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28
 • 28
 • 2.759
 • 98.189
 • 2025
 • 98.163
 • 0
 • 149
 • -115
 • -22
 • -9
 • 155
 • 0
 • 0
 • -71
 • 0
 • -19
 • -425
 • 0
 • 1.121
 • 762
 • 98.925
 • 2.731
 • 0
 • 0
 • 0
 • 28
 • 28
 • 2.759
 • 96.166
Print deze pagina