Programma 5: Mienskip

Portefeuillehouder: Sander de Rouwe, Klaas Fokkinga, Sietske Poepjes, Douwe Hoogland en Avine Fokkens

Begroting

Ambities

Wij willen de dorpen en steden van Fryslân leefbaar en vitaal houden en streven naar een blijvend en goed toekomstperspectief voor de bewoners van die Friese steden en dorpen. Friezen waarderen de leefbaarheid met minstens een 8. Wij willen een bijdrage leveren om deze 8 minimaal te handhaven De provincie zet er op in om de sterke sociale structuren, de sociale gelijkheid en de leefbaarheid verder te stimuleren, als bijdrage aan de brede welvaart die Fryslân kenmerkt.  Via ons sportbeleid stimuleren we daarnaast de Friese sporten, talentontwikkeling en faciliteren wij een topsportinfrastructuur in Fryslân.

Onze ambitie is een bloeiend, cultureel leven met de energie en het vermogen om Fryslân in beweging te blijven brengen. Deze ambitie willen we mee helpen realiseren via onze inspanningen op het terrein van het vitaal Fries eigene, samengebald in ons beleid op het gebied van de Friese taal en meertaligheid, onderwijs, erfgoed en cultuur in Fryslân. Om zo voor nu én in de toekomst mensen en gemeenschappen met elkaar te verbinden, kennis en competenties te verbreden (21st century skills) en de leefbaarheid in de provincie, in de stad en op het platteland te vergroten.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) levert een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staat in paragraaf 5 van deze begroting.

 • Gemeenschappelijke Regeling Letterhoeke (Tresoar), Leeuwarden
 • Thialf Onroerend Goed BV, Heerenveen
Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 57.866
 • 1.572
 • 56.293
 • Begroting 2020
 • 65.334
 • 1.086
 • 64.248
 • Begroting 2021
 • 52.178
 • 20
 • 52.158
 • Begroting 2022
 • 51.219
 • 20
 • 51.199
 • Begroting 2023
 • 48.608
 • 20
 • 48.588
 • Begroting 2024
 • 38.531
 • 20
 • 38.512

Toelichting:

De toelichting op de grootste verschillen tussen de jaren staat bij de afzonderlijke beleidsvelden.

 • Beleidsveld
 • Lasten
 • 5.1 Leefomgeving
 • 5.2 Cultuur en erfgoed
 • 5.3 Taal, media, onderwijs en letteren
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 5.1 Leefomgeving
 • 5.2 Cultuur en erfgoed
 • 5.3 Taal, media, onderwijs en letteren
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 22.523
 • 25.705
 • 9.638
 • 57.866
 • 975
 • 234
 • 363
 • 1.572
 • 56.293
 • Begroting 2020
 • 27.404
 • 26.359
 • 11.571
 • 65.334
 • 820
 • 230
 • 36
 • 1.086
 • 64.248
 • Begroting 2021
 • 15.570
 • 25.616
 • 10.992
 • 52.178
 • 0
 • 20
 • 0
 • 20
 • 52.158
 • Begroting 2022
 • 15.058
 • 25.218
 • 10.943
 • 51.219
 • 0
 • 20
 • 0
 • 20
 • 51.199
 • Begroting 2023
 • 12.309
 • 25.317
 • 10.981
 • 48.608
 • 0
 • 20
 • 0
 • 20
 • 48.588
 • Begroting 2024
 • 4.192
 • 23.517
 • 10.822
 • 38.531
 • 0
 • 20
 • 0
 • 20
 • 38.512

Eerste bestuursrapportage

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 32.692
 • 33.199
 • 65.891
 • 17
 • 1.037
 • 1.053
 • 64.838
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -111
 • 5.223
 • 5.112
 • 0
 • 1.000
 • 1.000
 • 4.112
 • Realisatie per 1-4
 • 8.372
 • 2.532
 • 10.904
 • 1
 • 377
 • 378
 • 10.526
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 6.090
 • 14.073
 • 20.163
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20.163
 • Saldo
 • 18.119
 • 21.817
 • 39.937
 • 15
 • 1.660
 • 1.675
 • 38.262

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Overlopende Passiva
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 32.686
 • 6
 • 32.692
 • 25.272
 • 7.631
 • 296
 • 33.199
 • 65.891
 • 14
 • 3
 • 17
 • 741
 • 0
 • 296
 • 1.037
 • 1.053
 • 64.838
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -111
 • 0
 • -111
 • 5.223
 • 0
 • 0
 • 5.223
 • 5.112
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.000
 • 0
 • 0
 • 1.000
 • 1.000
 • 4.112
 • Realisatie per 1-4
 • 8.372
 • 0
 • 8.372
 • 1.278
 • 8
 • 1.245
 • 2.532
 • 10.904
 • 0
 • 1
 • 1
 • 377
 • 0
 • 0
 • 377
 • 378
 • 10.526
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 6.090
 • 0
 • 6.090
 • 6.242
 • 7.528
 • 303
 • 14.073
 • 20.163
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 20.163
 • Saldo
 • 18.113
 • 6
 • 18.119
 • 22.975
 • 95
 • -1.253
 • 21.817
 • 39.937
 • 14
 • 1
 • 15
 • 1.364
 • 0
 • 296
 • 1.660
 • 1.675
 • 38.262
Print deze pagina