Programma 4: Economie

4.1 Innovatie en circulaire economie

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

  • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
  • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
  • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

  • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
  • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 In 2021 doen we meer aan circulair inkopen.
2 In 2021 willen we launching customer zijn voor innovatieve en/of circulaire experimenten.
3 Er worden in 2021 innovatieve circulaire projecten met Friese MKB vanuit Lectoraat Kunststof, FACT, WAC en/of het Testcentrum Circulaire plastics geïnitieerd/opgestart.
4 Er wordt een regeling circulaire economie ontwikkeld en open gesteld in 2021.
5 De MKB-voucherregeling is in 2021 uitgebreid met de mogelijkheid om kennis op te halen over duurzaamheids- of circulariteitsvraagstukken.
6 Het programma Sterk Fries Ondernemerschap leidt tot het opzetten en begeleiden van nieuwe innovatieve bedrijven/startups.

Toelichting:

Het doen van meer circulaire inkopen moet integraal gebeuren. We zijn druk bezig om verschillende opgaven binnen de provincie te koppelen en mee te nemen in onze doelstelling tot meer circulair inkopen. In dit proces lopen er nu een aantal inhoudelijke discussies met de andere opgaven, welke doelstellingen we kunnen gaan behalen door meer te gaan circulair inkopen. Om dit samen scherp te krijgen kan er wellicht enige vertraging ontstaan. Ondanks dat we onze doelwaarde in 2021 naar waarschijnlijkheid wel gaan halen op dit gebied, werken we verder aan het verder integreren van circulair inkopen in het beleid en in de tijd.

De (VIA) regeling circulaire economie is op het moment nog niet opengesteld, aangezien circulaire innovaties ook een belangrijk onderdeel binnen het No & Moarn pakket is. Om ervoor te zorgen dat er geen overlap ontstaat met regelingen uit dit pakket en op de VIA regeling is ervoor gekozen om de openstelling van de regeling circulaire economie aan te scherpen en iets later in de tijd open te gaan stellen.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021 Prognose 2021
Circulaire Economie Een stijging van de circulaire inkopen Meer dan in 2020
Aantal duurzame/innovatieve experimenten met provincie als launching customer (energie, circulariteit) 2
Aantal innovatieve circulaire projecten met Friese MKB vanuit Lectoraat Kunststof, FACT, WAC en/of het Testcentrum Circulaire plastics geïnitieerd/opgestart. 4
Ontwikkelen en openstellen regeling Circulaire economie Gereed
Aantal aanvragen op het gebied van circulaire economie van de MKB-voucherregeling 40
Innovatie Aantal aanvragen ondernemers (voucher)regeling 300
Aantal nieuwe innovatieve start-ups in de circulaire economie begeleid vanuit startersproject 5
Print deze pagina