1. Overzicht Grote projecten

Eerste bestuursrapportage

Infrastructurele projecten
2          Spoorprojecten
2a        Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
2b        Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen
2c        Station Werpsterhoeke
2d        Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
2 Spoorprojecten
2a Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
2b Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen
2c Station Werpsterhoeke
2d Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek

Overige projecten

3          Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
4          Europese watertechnologiehub
5          De Nieuwe Afsluitdijk
5a        Programma De Nieuwe Afsluitdijk
5b        Vismigratierivier
5c        De bruggen en de sluis Kornwerderzand
6          Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
7          Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel
8          Uitvoering natuuropgave
9          Breed cofinancieringsbudget
10        Corona maatregelen

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
3 Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
4 Europese watertechnologiehub
5 De Nieuwe Afsluitdijk
5a Programma De Nieuwe Afsluitdijk
5b Vismigratierivier
5c De bruggen en de sluis Kornwerderzand
6 Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
7 Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel
8 Uitvoering natuuropgave
9 Breed Cofinancieringsbudget
10 Corona maatregelen
Print deze pagina