Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.4 Financieringsrente

Begroting

In de onderstaande tabel staan de rentebaten en – lasten van de financiering van de provinciale uitgaven voor 2020-2024. In paragraaf 4 Financiering en beleggingen wordt een toelichting gegeven op deze baten en lasten.

 • Bedragen x €1.000
 • Lasten
 • Advieskosten vermogensbeheer
 • Kosten vermogensbeheer
 • Rentevergoeding IBOI voor RSP REP
 • Rente nazorgfonds
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Rente vermogensbeheer
 • Rente lang
 • Rente verstrekte geldlening
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Begroting 2020
 • 10
 • 100
 • 740
 • 629
 • 1.479
 • 760
 • 3.360
 • 2.625
 • 6.745
 • -5.266
 • Begroting 2021
 • 11
 • 102
 • 460
 • 656
 • 1.228
 • 750
 • 1.840
 • 2.656
 • 5.246
 • -4.018
 • Begroting 2022
 • 11
 • 102
 • 170
 • 684
 • 966
 • 750
 • 620
 • 2.680
 • 4.050
 • -3.084
 • Begroting 2023
 • 11
 • 102
 • 0
 • 713
 • 825
 • 710
 • 230
 • 2.691
 • 3.631
 • -2.806
 • Begroting 2024
 • 11
 • 102
 • 0
 • 743
 • 856
 • 650
 • 0
 • 2.695
 • 3.345
 • -2.489

In 2020 zijn ook de laatste obligaties uit de beleggingsportefeuille van provincie Fryslân verkocht. Dit is terug te zien in de baten op de post “rente lang”. In paragraaf 4 Financiering en beleggingen staat meer informatie hierover.

Print deze pagina