Programma 3: Omgeving

3.5 Energietransitie

Begroting

Wat willen we bereiken?

Wij conformeren ons aan de nationale vertaling van het klimaatakkoord van Parijs, waaronder de vermindering van CO2-uitstoot met 49% in 2030. De vermindering van CO2-uitstoot moet haalbaar en betaalbaar zijn en op voldoende maatschappelijk draagvlak rusten. De provinciale ambitie voor 2030 is:

 • 33% van de Friese energie wordt duurzaam opgewekt.
 • 25% energie wordt bespaard ten opzichte van 2010.

De uitvoering van de plannen in het klimaatakkoord moet onder andere plaatsvinden via Regionale Energiestrategieën (RES). De rollen van de provincie in de energietransitie zijn reguleren, regisseren, stimuleren, faciliteren en loslaten. Daarnaast geven we zelf ook het goede voorbeeld door de provinciale organisatie te verduurzamen.

Er zal in het tweede kwartaal 2021 een nieuwe beleidsbrief Duurzame Energie vastgesteld worden met daarin een nadere uitwerking van het bestuursakkoord/begroting. De RES 1.0 is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Welke resultaten willen we in 2021 behalen?

 • We formuleren met de Friese gemeenten en het Wetterskip Fryslân een gezamenlijke duurzame energie ambitie (RES 1.0) en uitvoering (taskforce).
 • We willen in 2021 met stakeholders waterstof, geothermie en aquathermie meer op de kaart zetten.
 • We dragen bij aan de provinciale ambitie van 25% energiebesparing door de uitvoering van het aanvalsplan Energiebesparing.
 • We geven invulling aan onze voorbeeldfunctie door met de uitvoering van het verduurzamen van de provinciale organisatie te starten. (Middelen staan in programma 6 Bedrijfsvoering).
 • We onderzoeken welke rol het FSFE kan spelen in de nieuwe beleidsbrief Duurzame Energie.
 • De gezondheidsmonitor ten behoeve van Windpark Fryslân is ontwikkeld in 2021.
 • In 2021 heeft is er een provincie breed actief netwerk van en rondom energiecoaches.
 • We faciliteren in 2021 de realisatie van een loketfunctie voor lokale energie initiatieven / particulieren waarbij aansluiting wordt gezocht bij de RES en de Friese Energie Alliantie (FEA).
 • We blijven lokale initiatieven ondersteunen en dragen financieel bij aan onze koploperprojecten en proeftuinprojecten door ons aan te sluiten bij het Nationale ontwikkelfonds.
 • Met onze Noordelijke partners zetten we sterk(er) in op innovaties.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2021
Energiebesparing- en opwek RES 1.0 aangeleverd Gereed
Taskforce energietransitie Opgericht
Aquathermie Agenda Gereed
Waterstof Agenda Gereed
Aanvalsplan Energiebesparing Aantal aanvragen Friese Energiepremie 1000 p/j
Aantal aanvragen rentekortingsregeling 1000 p/j
Verduurzamen provinciale organisatie Uitvoeren implementatieplan In uitvoering
Overig Aangepaste opdracht FSFE Gereed
Gezondheidsmonitor Nij Hiddum-Houw Gereed

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2019
 • 4.474
 • 1.197
 • 3.277
 • Begroting 2020
 • 9.828
 • 886
 • 8.941
 • Begroting 2021
 • 3.509
 • 0
 • 3.509
 • Begroting 2022
 • 3.303
 • 0
 • 3.303
 • Begroting 2023
 • 1.547
 • 0
 • 1.547
 • Begroting 2024
 • 347
 • 0
 • 347

Toelichting:

De toename van ca 5,4 miljoen euro tussen begrotingsjaar 2019 en 2020 wordt voornamelijk veroorzaakt door tijdelijke budgetten van De Nieuwe Afsluitdijk. De verdere daling vanaf 2020 betreft tijdelijke budgetten van DNA, Duurzame Energie en Fryske deal, waarvoor na 2023 geen middelen meer in de begroting staan.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen in € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Tijdelijke budgetten
 • Reserves
 • Voorzieningen
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • IPO bijdrage
 • Asbest eraf Zonnepanelen erop
 • Energiebesparingsmaatregelen
 • Fryske deal
 • Lokale duurzame dynamiek versterken
 • Ontwikkelbudget voor energieinitiatieven
 • Ontwikkelen gezondheidsmonitor windpark Nij Hiddum-Houw
 • Programma Duurzame Energie
 • Programma Duurzame Energie projecten
 • Regionale energiestrategie RES
 • RSP REP Provinciefonds Energy Valley clusterorganisatie
 • Taskforce elkenien grien team
 • Voorbereiding windpark Fryslan
 • Voucherregeling energiecooperaties
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Interreg projecten
 • Programma Duurzame Energie
 • Waddenfonds projecten
 • Ontwikkelbudget voor energieinitiatieven
 • Programma Duurzame Energie
 • Programma Duurzame Energie projecten
 • RSP REP Provinciefonds Energy Valley clusterorganisatie
 • De Nieuwe Afsluitdijk
 • Interreg projecten
 • Revolverende middelen lening Enerzje Kooperaasje Fryslan en Noorderlijk Lokaal Duurzaam
 • Realisatie 2019
 • 174
 • 174
 • 10
 • 200
 • 0
 • 129
 • 0
 • 0
 • 552
 • 642
 • 0
 • 169
 • 0
 • 673
 • 114
 • 2.491
 • 872
 • 683
 • 185
 • 69
 • 1.809
 • 4.474
 • 0
 • 51
 • 2
 • 0
 • 52
 • 250
 • 857
 • 1.107
 • 38
 • 38
 • 1.197
 • 3.277
 • Begroting 2020
 • 394
 • 394
 • 190
 • 300
 • 1.500
 • 0
 • 442
 • 0
 • 80
 • 0
 • 123
 • 126
 • 360
 • 0
 • 0
 • 3.120
 • 4.964
 • 919
 • 280
 • 151
 • 6.314
 • 9.828
 • 2
 • 0
 • 0
 • 126
 • 128
 • 350
 • 409
 • 759
 • 0
 • 0
 • 886
 • 8.941
 • Begroting 2021
 • 309
 • 309
 • 0
 • 0
 • 2.000
 • 0
 • 440
 • 150
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 360
 • 0
 • 0
 • 2.950
 • 250
 • 0
 • 0
 • 0
 • 250
 • 3.509
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.509
 • Begroting 2022
 • 353
 • 353
 • 0
 • 0
 • 1.500
 • 0
 • 660
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 540
 • 0
 • 0
 • 2.700
 • 250
 • 0
 • 0
 • 0
 • 250
 • 3.303
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3.303
 • Begroting 2023
 • 347
 • 347
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 660
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 540
 • 0
 • 0
 • 1.200
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.547
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1.547
 • Begroting 2024
 • 347
 • 347
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 347
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 347

Onderstaand voorstel uit de kadernota is verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Voorstellen kadernota - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Ontwikkelen gezondheidsmonitor windpark Nij Hiddum-Houw (g&d)
 • Totaal lasten
 • 2021
 • 150
 • 150
 • 2022
 • 0
 • 0
 • 2023
 • 0
 • 0
 • 2024
 • 0
 • 0
Print deze pagina