Kadernota 2021

Begroting

In ons bestuursakkoord, Geluk op 1, gaven wij aan te streven naar het vergroten van de brede welvaart in Fryslân. Sindsdien is de wereld drastisch veranderd. Deze eerste kadernota van de coalitieperiode is tot stand gekomen in een periode van grote crisis. Die crisis brengt mooie dingen met zich mee: meer saamhorigheid, creativiteit om elkaar toch te kunnen spreken en samen te werken, meer waardering voor hen die nu in de frontlinie staan, zoals de werkers in de zorg. Maar ook grote klappen. De grootste daarvan is natuurlijk het verlies aan mensenlevens. Maar door het coronavirus en de nasleep daarvan zal de brede welvaart in Fryslân op allerlei terreinen klappen krijgen, om te beginnen economisch.

Deze kadernota staat in het licht van onze reactie op die crisis en de nasleep ervan. Als meer duidelijk wordt over de nasleep van de crisis willen we daarop effectief in kunnen spelen. Daarom zijn we in deze kadernota terughoudend met voorstellen. We willen voldoende middelen achter de hand houden om waar nodig te kunnen ondersteunen en bijsturen. Daarnaast willen we ook voorbereid zijn op tegenvallers die ongetwijfeld zullen opdoemen. Daarom staan in deze kadernota vrijwel alleen voorstellen die op grond van afspraken onvermijdelijk zijn.

In hoofdstuk 2 bieden we de gebruikelijke blik op hoofdlijnen op de stand en toekomst van de provinciale financiën, vanzelfsprekend in dit geval met een grote slag om de arm. In hoofdstuk 3 geven we aan hoe we financieel op hoofdlijnen willen inspelen op de coronacrisis. In hoofdstuk 4 presenteren we een sober en grotendeels beleidsarm pakket voorstellen.

Hieronder kunt u de kadernota 2021 bekijken.

Kadernota 2021

Print deze pagina