Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.8 Onvoorzien

Begroting

In de begroting is geen post voor onvoorzien opgenomen.

Print deze pagina