Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen

Begroting

Hieronder wordt een specificatie van de overige algemene dekkingsmiddelen weergegeven.

 • Bedragen x €1.000
 • Lasten
 • Stelpost loon en prijsstijging
 • Rendementsderving inzet vermogen
 • Bijdrage aan proincie Zeeland
 • Structuurversterking econome
 • Voorwaardelijke budgetten PS:
 • RSP REP rijksbijdrage
 • Inzet rente/rendement windpark
 • Reservering Holwerd aan Zee
 • Tussenstap Veenweideaanpak 2020-2030
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Rente revolverende middelen
 • Rendementsderving inzet vermogen
 • BTW compensatiefonds
 • Reserve NUON
 • Structuurversterking econmie
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Begroting 2018
 • -217
 • 261
 • 500
 • 0
 • 559
 • 1.301
 • 0
 • 0
 • 2.404
 • 1.385
 • 280
 • 49
 • 570
 • 1.750
 • 4.034
 • -1.630
 • Begroting 2019
 • 2.183
 • 261
 • 500
 • 750
 • 0
 • 5.277
 • 1.000
 • 0
 • 9.971
 • 1.355
 • 280
 • 49
 • 1.200
 • 0
 • 2.884
 • 7.087
 • Begroting 2020
 • 7.788
 • 261
 • 500
 • 750
 • 0
 • 5.253
 • 3.000
 • 1.250
 • 18.802
 • 1.324
 • 280
 • 49
 • 49
 • 0
 • 1.702
 • 17.100
 • Begroting 2021
 • 13.935
 • 261
 • 0
 • 250
 • 0
 • 4.365
 • 3.000
 • 1.250
 • 23.061
 • 1.294
 • 280
 • 49
 • 0
 • 0
 • 1.623
 • 21.438
 • Begroting 2022
 • 19.980
 • 261
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4.365
 • 3.000
 • 1.250
 • 28.856
 • 1.287
 • 280
 • 49
 • 0
 • 0
 • 1.616
 • 27.240

Onderstaand kadernotavoorstel is verwerkt in bovenstaande tabel.

 • Kadernota 2019 - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Reservering voor Holwerd aan Zee
 • Totaal lasten
 • 2019
 • 1.000
 • 1.000
 • 2020
 • 3.000
 • 3.000
 • 2021
 • 3.000
 • 3.000
 • 2022
 • 3.000
 • 3.000

Het kadernotavoorstel bedraagt € 10 mln. Het totaaloverzicht aan kadernotavoorstellen staat in bijlage 9.

Print deze pagina