9.1 Overzicht projecten

Begroting

Infrastructurele projecten

1.    Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan

a. Gebiedsontwikkeling N31 Haak om Leeuwarden

b. Biobased composietbrug Ritsumasyl

2.    Verruiming Prinses Margrietkanaal

3.    N381 Drachten-Drentse grens

4.    De Centrale As

a. Gebiedsontwikkeling en het afronden van de weg

b. Kansen in Kernen

5.    Investeringsagenda Drachten Heerenveen

6.    Spoorprojecten

a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle

b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen

c. Station Werpsterhoeke

d. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek

Overige projecten

7.    Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)

8.    RUG / Campus Fryslân

9.    Leeuwarden Fryslân 2018

10.   Europese watertechnologiehub

11.   De Nieuwe Afsluitdijk

a. Sluis Kornwerderzand

12.   Breedbandinfrastructuur in Fryslân

13.   Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)

14.   Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel

15.   Uitvoering natuuropgave

Print deze pagina