3.3 Middelen kapitaalgoederen

Begroting

Overzicht financiële middelen van het jaarlijks onderhoud (incl. beheerskosten).
Peildatum 1 juli 2018

 • Dienstjaar - Bedragen x € 1.000,-
 • Jaarlijks onderhoud provinciale wegen
 • Jaarlijks onderhoud vaarwegen *
 • Jaarlijks onderhoud kunstwerken *
 • Jaarlijks onderhoud steunpunten en opstallen
 • Jaarlijks onderhoud provinciehuis
 • Totaal
 • 2019
 • 11.884
 • 12.982
 • 6.013
 • 481,3
 • 1.932
 • 33.292
 • 2020
 • 11.929
 • 7.204
 • 7.383
 • 476,3
 • 1.932
 • 28.924
 • 2021
 • 11.851
 • 9.147
 • 6.853
 • 465,9
 • 3.478
 • 31.795
 • 2022
 • 11.972
 • 9.282
 • 5.021
 • 460,3
 • 1.877
 • 28.612

*   Fluctuatie jaarlijks onderhoud kunstwerken/ vaarwegen heeft grotendeels betrekking op Van Harinxmakanaal  

Voor de vervanging van kunstwerken, inclusief remmingwerken, is met ingang van het jaar 2011 door Provinciale Staten een investeringskrediet van € 8 mln per jaar beschikbaar gesteld voor een periode van 20 jaar.

 

Print deze pagina