Programma 1: Bestuur

Portefeuillehouder: Sander de Rouwe en de Commissaris van de Koning Arno Brok

Begroting

Ambities

Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Het gaat ook over de kwaliteit van ons eigen bestuur en hoe we dat verder willen verbeteren, en om onze wettelijke taak om zorg te dragen voor en toe te zien op de kwaliteit van het lokaal bestuur. Het gaat over de samenwerking die wij met diverse andere overheden zijn aangegaan om gezamenlijk beter te functioneren.

In de manier waarop wij als bestuur onze taak willen uitoefenen staat vertrouwen centraal. Vertrouwen in de kracht van onze dorpen, wijken, gemeenten, bedrijven en mensen zelf. Wij willen verbinden en alleen daar actief zijn waar het nodig is en bij voorkeur om onze inzet wordt gevraagd.

Vastgestelde beleidsnotities

Verbonden partijen

Onderstaande verbonden partij(en) leveren een bijdrage aan de doelen en resultaten van dit programma. Een overzicht van de verbonden partijen en meer informatie hierover staan in paragraaf 5 van deze begroting.

 

Eerste bestuursrapportage

Ambitie begroting 2018

Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Het gaat ook over de kwaliteit van ons eigen bestuur en hoe we dat verder willen verbeteren, en om onze wettelijke taak om zorg te dragen voor en toe te zien op de kwaliteit van het lokaal bestuur. Het gaat over de samenwerking die wij met diverse andere overheden zijn aangegaan om gezamenlijk beter te functioneren.

In de manier waarop wij als bestuur onze taak willen uitoefenen staat vertrouwen centraal. Vertrouwen in de kracht van onze dorpen, wijken, gemeenten, bedrijven en mensen zelf. Wij willen verbinden en alleen daar actief zijn waar het nodig is en bij voorkeur om onze inzet wordt gevraagd.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie- Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal Baten
 • Lasten-Baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 36.304
 • 206
 • 36.510
 • 569
 • 96
 • 665
 • 35.845
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 164
 • 164
 • 164
 • Realisatie per 1-4
 • 8.557
 • 34
 • 8.591
 • 75
 • 36
 • 111
 • 8.480
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-4
 • 22.279
 • 78
 • 22.357
 • 0
 • 0
 • 0
 • 22.357
 • Saldo
 • 5.633
 • 93
 • 5.726
 • 494
 • 60
 • 554
 • 5.173

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 36.044
 • 261
 • 36.304
 • 206
 • 206
 • 36.510
 • 309
 • 261
 • 569
 • 96
 • 96
 • 665
 • 35.845
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • 164
 • 0
 • 164
 • 0
 • 0
 • 164
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 164
 • Realisatie per 1-4
 • 8.534
 • 23
 • 8.557
 • 34
 • 34
 • 8.591
 • 17
 • 58
 • 75
 • 36
 • 36
 • 111
 • 8.480
 • Vastgestelde verplichtingen per 1-4
 • 22.279
 • 0
 • 22.279
 • 78
 • 78
 • 22.357
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 22.357
 • Saldo
 • 5.395
 • 238
 • 5.633
 • 93
 • 93
 • 5.726
 • 291
 • 203
 • 494
 • 60
 • 60
 • 554
 • 5.173

Tweede bestuursrapportage

Ambitie begroting 2018

Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de Commissaris van de Koning. Het gaat ook over de kwaliteit van ons eigen bestuur en hoe we dat verder willen verbeteren, en om onze wettelijke taak om zorg te dragen voor en toe te zien op de kwaliteit van het lokaal bestuur. Het gaat over de samenwerking die wij met diverse andere overheden zijn aangegaan om gezamenlijk beter te functioneren.

In de manier waarop wij als bestuur onze taak willen uitoefenen staat vertrouwen centraal. Vertrouwen in de kracht van onze dorpen, wijken, gemeenten, bedrijven en mensen zelf. Wij willen verbinden en alleen daar actief zijn waar het nodig is en bij voorkeur om onze inzet wordt gevraagd.

Bekijk uitgebreide tabel

Inzet beschikbare middelen

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-baten
 • Begroting incl. vastgestelde wijzigingen
 • 36.517
 • 256
 • 36.773
 • 694
 • 96
 • 789
 • 35.984
 • Voorstel Begrotings-wijziging
 • -77
 • -45
 • -122
 • -122
 • Realisatie per 1-9
 • 23.663
 • 125
 • 23.788
 • 71
 • 104
 • 174
 • 23.613
 • Vastgelegde verplichtingen per 1-9
 • 9.353
 • 58
 • 9.411
 • 0
 • 0
 • 0
 • 9.411
 • Saldo
 • 3.425
 • 28
 • 3.452
 • 623
 • -8
 • 615
 • 2.838

 • Exploitatie
 • Lasten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structureel
 • Niet structureel
 • Totaal baten
 • Lasten-Baten
 • Bedragen x € 1.000
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Structurele budgetten
 • Overlopende Passiva
 • Tijdelijke budgetten
 • Begroting inclusief vastgestelde wijzigingen
 • 36.257
 • 261
 • 36.517
 • 256
 • 256
 • 36.773
 • 433
 • 261
 • 694
 • 96
 • 96
 • 789
 • 35.984
 • Voorstel Begrotingswijziging
 • -77
 • -77
 • -45
 • -45
 • -122
 • -122
 • Realisatie per 1-9
 • 23.480
 • 183
 • 23.663
 • 125
 • 125
 • 23.788
 • 13
 • 58
 • 71
 • 104
 • 104
 • 174
 • 23.613
 • Vastgestelde verplichting per 1-9
 • 9.353
 • 9.353
 • 58
 • 58
 • 9.411
 • 9.411
 • Saldo
 • 3.347
 • 78
 • 3.425
 • 28
 • 28
 • 3.452
 • 420
 • 203
 • 623
 • -8
 • -8
 • 615
 • 2.838
Print deze pagina