1. Overzicht Grote projecten

Tweede bestuursrapportage

Bij de grote infrastructurele projecten gaat het om de volgende projecten:

Infrastructurele projecten
1.   Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan
1a. N31 Haak om Leeuwarden
1b. Drachtsterweg en omgeving
1c. Stationsomgeving (busstation)
2.   N31 Traverse Harlingen
3.   Verruiming Prinses Margrietkanaal
4.   N381 Drachten-Drentse grens
5.   De Centrale As
5a. De weg en gebiedsontwikkeling
5b. Kansen in Kernen
6.   Investeringsagenda Drachten Heerenveen
7.   Knooppunt Joure
8.   Spoorprojecten
8a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
8b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen
8c. Station Werpsterhoeke
8d. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan
1a N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg
1b Drachtsterweg en omgeving
2 N31 Traverse Harlingen
3 Verruiming Prinses Margrietkanaal
4 N381 Drachten-Drentse grens
5a De Centrale As – aanleg weg en gebiedsontwikkeling
5b De Centrale As – Kansen in Kernen
6 Investeringsagenda Drachten-Heerenveen
7 Knooppunt Joure
8a Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
8b Capaciteitsvergroting Leeuwarden - Groningen
8c Station Werpsterhoeke
8d Capaciteitsvergroting Leeuwarden - Sneek

Overige projecten

9.     Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
10.   RUG / Campus Fryslân
11.   Leeuwarden Fryslân 2018
12.   Europese watertechnologiehub
13.   De Nieuwe Afsluitdijk
13a. Sluis Kornwerderzand
14.   Breedbandinfrastructuur in Fryslân
15.   Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
16.   Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel

Gewenste resultaten

Beleid

 • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
 • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
 • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
 • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

 • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
 • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
9 Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
10 RUG/Campus Fryslân
11 Leeuwarden Fryslân 2018
12 Europese watertechnologiehub
13 De Nieuwe Afsluitdijk (inclusief Sluis Kornwerderzand)
14 Breedbandinfrastructuur in Fryslân
15 Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
16 Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel
Print deze pagina