Rapportage wijzigingen onder mandaat GS

Tweede bestuursrapportage

Op basis van de nota uitvoering hebben wij de bevoegdheid om voor specifieke onderdelen de begroting te wijzigen

1) Bijdrage derden

In het geval dat bijdragen van derden voor een bepaald doel worden ontvangen, nemen wij deze in de begroting op. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma aangegeven welke middelen van derden wij hebben ontvangen.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
 • Baten
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
 • Omschrijving
 • Bestuur
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Mienskip
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Bestuur
 • Infrastructuur
 • Omgeving
 • Economie
 • Mienskip
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal baten
 • 2018
 • 125
 • 19.081
 • 7.343
 • 235
 • 225
 • 7
 • 27.014
 • 125
 • 19.081
 • 7.343
 • 180
 • 170
 • 117
 • 27.014
 • 2019
 • 449
 • 449
 • 449
 • 449
 • 2020
 • -48
 • -48
 • -48
 • -48
 • 2021
 • 2022

Voorzieningen, Overlopende Passiva x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • Omschrijving
 • OP RSP mobiliteitsfonds via SNN
 • Totaal lasten
 • 2018
 • 19.503
 • 19.503
 • 2019
 • 497
 • 497
 • 2020
 • 2021
 • 2022

2) Investeringen

Op basis van de nota uitvoering begroting kan Gedeputeerde Staten de begroting voor de investeringen wijzigen. Het betreft hier de volgende mutaties:

 • € 130.000 Kootstermolen – Kootstertille is een bijdrage van de gemeente Achtkarspelen
 • € 1.058.700 N31 Haak om Leeuwarden zijn diverse bijdragen, waaronder € 560.500 is een toegekende subsidie en € 400.000 is op basis van de realisatieovereenkomst. Een deel van de inkomsten betreft eigen middelen, deze worden toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten.
 • € 581.300 Centrale As betreft diverse bijdragen waaronder € 270.000 als bijdrage in de aanleg van een bastion (landmark) in de gemeente Dongeradeel als gevolg van de aanleg van de weg en € 182.700 is een hogere bijdrage voor de bodemdaling
 • € 1.041.600 RSP Traverse Harlingen is IBOI-indexering en extra verkoopopbrengst
 • € 150.900 negatief RSP Joure is IBOI-indexering en lagere opbrengsten

In onderstaande tabel is per beleidsprogramma de mutatie weergegeven.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 3
 • Omschrijving
 • Infrastructuur
 • R. Dekkingsreserve kapitaallasten vorming reserve
 • Totaal lasten
 • 2018
 • -325
 • 325
 • 0
 • 2019
 • -75
 • 75
 • 0
 • 2020
 • 2021
 • 2022

Investeringen x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • 6
 • Baten
 • 2
 • Omschrijving
 • Infrastructuur
 • Bedrijfsvoering
 • Totaal lasten
 • Infrastructuur
 • afwaardering
 • Totaal baten
 • 2018
 • 2.661
 • 2.661
 • 1.563
 • 43
 • 1.606
 • 2019
 • -80
 • -80
 • -75
 • -75
 • 2020
 • 2021
 • 2022

Reserve x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 2
 • Omschrijving
 • R. Dekkingsreserve kapitaallasten vorming reserve
 • 2018
 • 325
 • 325
 • 2019
 • 75
 • 75
 • 2020
 • 2021
 • 2022

3) Nominaal

Op basis van de nota uitvoering begroting kan Gedeputeerde Staten nominaal toedelen aan posten binnen de begroting.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • Lasten
 • 3
 • 5
 • 7
 • Omschrijving
 • Omgeving
 • Mienskip
 • Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
 • Totaal lasten
 • 2018
 • 33
 • -33
 • 0
 • 2019
 • 185
 • 33
 • -218
 • 0
 • 2020
 • 185
 • 33
 • -218
 • 0
 • 2021
 • 185
 • 33
 • -218
 • 0
 • 2022
 • 185
 • 33
 • -218
 • 0

4) Schuiven binnen programma’s

Op basis van de nota uitvoering begroting wordt voorgesteld om een aantal wijzigingen binnen de programma’s door te voeren. Alle mutaties verlopen budgettair neutraal en zijn niet van invloed op de realisatie van de doelen en resultaten.

Exploitatie x € 1.000,-

 • Progr.
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 6
 • 6
 • Omschrijving
 • Fractiebijdrage
 • Dorpentop 2019
 • DNA sudie sluis Kornwerderzand
 • DNA REP NUON sluis Kornwerderzand
 • DNA Programmakosten
 • Programma Duurzame Energie
 • POP3 Jonge boerenregeing SP 2016
 • Uitvoering lndbouwagenda 2017-2020
 • Patato Valley
 • Uitvoering landbouwagenda 2017-2020
 • Polderhoofdkanaal
 • Friese Meren Project
 • DU Interreg V projectstimuleringsregeling
 • Interreg Deelname Creative Clash
 • Interreg NSR Techspierence
 • CSG Liudger MFU/MVO
 • Deltaplan Frysk basisvoorzieningen 2017-2020
 • Friese taal Rijk
 • Taalkado
 • Compensatie OR leden
 • Saldo bedrijfsvoering
 • Totaal lasten
 • 2018
 • -50
 • 50
 • 450
 • -450
 • 50
 • -50
 • 230
 • -230
 • -650
 • 650
 • -300
 • 300
 • 105
 • -75
 • -30
 • 4
 • -4
 • 36
 • -36
 • -217
 • 217
 • 0
 • 2019
 • 6
 • -6
 • -220
 • 220
 • 0
 • 2020
 • 16
 • -16
 • -220
 • 220
 • 0
 • 2021
 • -220
 • 220
 • 0
 • 2022
 • -220
 • 220
 • 0

 

 

Print deze pagina