Onderdeel 2: Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

Tweede bestuursrapportage

VAR (in te zetten)

 • Bedragen x € 1 mln
 • Beginsaldo
 • Beschikking over reserve
 • Rekeningsaldo 2017
 • Begrotingssaldo
 • Stand op 31/12 inclusief structureel saldo
 • Begrotingssaldo structureel niet in te zetten
 • Stand op 31/12 exclusief structureel saldo
 • Minimale stand VAR
 • VAR (in te zetten)
 • 2018
 • 244,6
 • -76,9
 • 37,2
 • 11,4
 • 216,3
 • -10,1
 • 206,2
 • 2019
 • 206,2
 • -65,3
 • -6,6
 • 134,3
 • -10,1
 • 124,2
 • -10
 • 114,2
 • 2020
 • 124,2
 • 8,2
 • 132,4
 • -10,1
 • 122,3
 • 2021
 • 122,3
 • 6,7
 • 129
 • -10,1
 • 118,9
 • 2022
 • 118,9
 • 4
 • 122,9
 • -10,1
 • 112,8

De beschikking over de VAR in de komende jaren staat in de tabel hieronder.

Beschikking over reserves

 • Bedragen x € 1 mln
 • Beschikking over reserve
 • Begroting 2016: dekking negatief begrotingssaldo
 • Begroting 2019: dekking negatief begrotingssaldo
 • Totaal
 • 2017
 • 76,9
 • 76,9
 • 2018
 • 59,9
 • 5,4
 • 65,3
 • 2019
 • 2020
 • 2021
Print deze pagina