Onderdeel 1: Ontwikkeling begrotingssaldo

Tweede bestuursrapportage

Het financieel kader actualiseren we periodiek. Dit gebeurt naar aanleiding van externe wijzigingen (zoals veranderingen in het provinciefonds) of door besluiten van Provinciale en Gede­puteerde Staten. Vaak stellen uw Staten deze wijzigingen vast bij de behandeling van een begroting, de jaarstukken, of een bestuursrapportage. Daarnaast heeft het college het mandaat om een aantal wijzigingen zelf in de begroting te verwerken. Het betreft hier bijvoor­beeld wijzigingen in het provinciefonds, opbrengst motorrijtuigenbelasting, rendement vermogensbeheer of dividenduitkering. Hieronder geven we de ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf de begroting 2018 tot aan de 2e berap 2018 stapsgewijs weer.

Bij de begroting 2018 hebben we de stand van het begrotingssaldo op dat moment gepresenteerd. Daarna hebben uw Staten enkele begrotingswijzigingen vastgesteld bij de 2e berap 2017 en in de oktober- en decembervergadering. Daarnaast hebben we onder andere de septembercirculaire 2017 verwerkt. Dit resulteert in de stand van het begrotingssaldo bij de jaarrekening 2017. Daarna zijn ook bij 1e berap 2018 een aantal begrotingswijzigingen vastgesteld met een effect op het begrotingssaldo. Na de verwerking van de 1e berap 2018 hebben uw Staten in de mei-, juni- (o.a. de Kadernota 2019) en julivergadering nog begrotingswijzigingen vastgesteld. Ook is de aanvulling van het begrotingssaldo bij de begroting 2019 in het overzicht opgenomen.

En ten slotte wordt in de 2e berap 2018 een aantal wijzigingen voorgelegd die van invloed zijn op het begrotingssaldo.

In de tabel hieronder staan de verschillende stappen cijfermatig weergegeven.

Ontwikkeling begrotingssaldo

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Begrotingssaldo bij begroting 2018
 • PS 2e berap 2017
 • GS 2e berap 2017
 • Begrotingssaldo bij tweede berap 2017
 • GS Provinciefonds - effecten Septembercirculaire 2017
 • PS 20-12-2017 Verlenging openbaar busvervoer na 2020
 • PS 18-10-2017 FOM aandelen
 • Begrotingsaldo bij jaarrekening 2017
 • PS 1e berap
 • GS 1e berap
 • Begrotingsaldo bij 1e berap 2018
 • PS 23-05-2018 Vorming reserve generatiepact
 • PS 27-06-2018 Strategische Personeelsplanning
 • PS 27-06-2018 Kadernota 2019 - voorstellen
 • PS 27-06-2018 Kadernota 2019 – financieel kader
 • PS 18-07-2018 Tussenstap Veenweidevisie
 • GS Dividend Vitens
 • GS Provinciefonds - effecten Meicirculaire 2018
 • GS Wijziging onder mandaat juli 2018
 • Begroting 2019 aanvulling saldo
 • Begrotingsaldo bij begroting 2019
 • Voorstellen PS 2e berap
 • Begrotingsaldo bij 2e berap 2018
 • 2018
 • 4,2
 • -0,40
 • 3,8
 • -0,50
 • 1
 • 4,4
 • 7
 • 1,2
 • 12,40
 • -1,10
 • -3,40
 • 0,5
 • 0,8
 • 1,5
 • 0,2
 • 10,90
 • 0,5
 • 11,40
 • 2019
 • 8,2
 • 0
 • 0,9
 • 9,1
 • 0,1
 • 1
 • 10,20
 • -1,90
 • 5
 • 13,30
 • -7,40
 • -11,200
 • -1,50
 • -3,10
 • 4,5
 • 5,4
 • 0
 • -6,60
 • -6,60
 • 2020
 • 17,40
 • 0
 • 17,40
 • 2,2
 • 19,60
 • -0,70
 • 8,4
 • 27,30
 • -6,40
 • -3,80
 • -1,30
 • -5,70
 • 10,10
 • -1,90
 • 8,2
 • 2021
 • 19,10
 • -0,10
 • 19
 • 2,6
 • -3,70
 • 18
 • -0,20
 • 10,60
 • 28,40
 • -6,60
 • -6
 • -1,30
 • -7,50
 • 7
 • -0,30
 • 6,7
 • 2022
 • 21,30
 • 0
 • 21,30
 • 3,6
 • -3,70
 • 21,20
 • -0,10
 • 13,90
 • 35
 • -7,70
 • -11,700
 • -1,30
 • -10,300
 • 4
 • 4

 

Print deze pagina