Ontwikkeling financieel kader

Tweede bestuursrapportage

In dit hoofdstuk worden de volgende onderdelen van het financieel kader nader toegelicht:
5.3.1 Ontwikkeling begrotingsaldo
5.3.2 Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)
5.3.3 Nuon-reserve en revolverende middelen
5.3.4 REP middelen

Print deze pagina