Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.7 Werken voor derden

Jaarstukken

De provincie voert soms werkzaamheden voor derden uit waarvoor een vergoeding wordt ontvangen. De component bedrijfsvoering (inzet capaciteit) hierin is opgenomen in programma 6 Bedrijfsvoering. De overige lasten zijn in principe geraamd in de inhoudelijke beleidsprogramma’s, tenzij er geen directe relatie is met de doelen en resultaten van de provincie. In dat geval worden de lasten in dit beleidsveld geraamd. De lasten worden gedekt door de bijdrage van derden die wij hiervoor ontvangen.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de betreffende werken voor derden.

Wat heeft het gekost?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • FUMO
 • Marrekrite
 • Rijkswaterstaat Prinses Margrietkanaal
 • 11Fountains
 • Leeuwarden baggeren
 • FMP Polderhoofdkanaal
 • Overige
 • Totaal lasten
 • Baten
 • FUMO
 • Marrekrite
 • Rijkswaterstaat Prinses Margrietkanaal
 • 11Fountains
 • Leeuwarden baggeren
 • FMP Polderhoofdkanaal
 • Overige
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 504
 • 8
 • 1.119
 • 1.975
 • 0
 • 0
 • 1.111
 • 4.716
 • 504
 • 8
 • 1.119
 • 1.975
 • 0
 • 0
 • 1.111
 • 4.716
 • 0
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 774
 • 208
 • 4.230
 • 2.900
 • 717
 • 12
 • 304
 • 9.146
 • 774
 • 208
 • 4.230
 • 2.900
 • 717
 • 12
 • 304
 • 9.146
 • 0
 • Rekening 2018
 • 750
 • 50
 • 4.299
 • 2.723
 • 730
 • 12
 • 280
 • 8.844
 • 750
 • 50
 • 4.299
 • 2.723
 • 730
 • 12
 • 280
 • 8.844
 • 0
 • Saldo begroting en rekening
 • 24
 • 158
 • -68
 • 177
 • -13
 • 0
 • 24
 • 302
 • 24
 • 158
 • -68
 • 177
 • -13
 • 0
 • 24
 • 302
 • 0
Print deze pagina