Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.4 Financieringsrente

Jaarstukken

In de onderstaande tabel staan de rentebaten en – lasten van de financiering van de provinciale uitgaven voor 2017-2021. In paragraaf 4 Financiering en beleggingen wordt een toelichting gegeven op deze baten en lasten.

Wat heeft het gekost?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • Rente kort
 • Rente lang
 • Doorbelasting rente verstrekte geldlening
 • Inflatievergoeding RSP-gelden
 • Rente nazorgfonds
 • Kosten vermogensbeheer
 • Advieskosten vermogensbeheer
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Rente vermogensbeheer
 • Rente kort
 • Rente lang
 • Rente verstrekte geldleningen
 • Mutatie obligatieportefeuille
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2017
 • 13
 • 16
 • 2.541
 • 885
 • 596
 • 166
 • 8
 • 4.225
 • 19.538
 • 3
 • 3.095
 • 2.623
 • 1.923
 • 27.182
 • -22.957
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 0
 • 2
 • 0
 • 1.425
 • 501
 • 304
 • 50
 • 2.283
 • 13.030
 • 0
 • 3.360
 • 2.609
 • 0
 • 18.999
 • -16.717
 • Rekening 2018
 • 71
 • 109
 • 0
 • 1.505
 • 622
 • 159
 • 0
 • 2.465
 • 16.873
 • 15
 • 3.363
 • 2.618
 • -3.736
 • 19.133
 • -16.669
 • Saldo begroting en rekening
 • -71
 • -106
 • 0
 • -80
 • -121
 • 145
 • 50
 • -182
 • -3.843
 • -15
 • -3
 • -9
 • 3.736
 • -134
 • -48
Print deze pagina