Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting

Jaarstukken

De raming van de opcenten is gebaseerd op de realisatie van de ontvangsten in 2016. Daarnaast is rekening gehouden met de ontwikkeling van de omvang van het wagenpark waarover belasting wordt geheven.

Wat heeft het opgeleverd?

 • Exploitatie - Bedragen x € 1.000,-
 • Baten
 • Opbrengst opcenten MRB
 • Totaal baten
 • Realisatie 2017
 • 53.971
 • 53.971
 • Begroting 2018 na wijziging
 • 55.050
 • 55.050
 • Rekening 2018
 • 56.002
 • 56.002
 • Saldo begroting en rekening
 • -952
 • -952

 • Aantal opcenten
 • Gemiddelde opbrengst per punt
 • Realisatie 2017
 • 69,4
 • 777.700
 • Begroting 2018
 • 70
 • 786.000
 • Realisatie 2018
 • 70
 • 800.000

Toelichting:

De opbrengst per punt opcenten motorrijtuigenbelasting is in 2018 gestegen vanwege een groei van het wagenpark met 1,9%. De hogere opbrengst bedraagt daarmee € 952.000.

Print deze pagina