9.1 Overzicht projecten

Jaarstukken

Bij de grote infrastructurele projecten gaat het om de volgende projecten:
Infrastructurele projecten
1    Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan
1a  N31 Haak om Leeuwarden
1b  Drachtsterweg en omgeving
2   N31 Traverse Harlingen
3   Verruiming Prinses Margrietkanaal
4   N381 Drachten-Drentse grens
5   De Centrale As
5a De weg
5b Gebiedsontwikkeling
5c Kansen in Kernen
6   Investeringsagenda Drachten Heerenveen
7   Knooppunt Joure
8   Spoorprojecten
8a Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
8b Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen
8c Station Werpsterhoeke
8d Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2018 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2018 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2018 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2018 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
1 Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden Vrij-Baan:
1a N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg
1b Drachtsterweg en omgeving
2 N31 Traverse Harlingen
3 Verruiming Prinses Margrietkanaal
4 N381 Drachten-Drentse grens
5a De Centrale As – de weg
5b De Centrale As – aanleg gebiedsontwikkeling
5c De Centrale As – Kansen in Kernen
6 Investeringsagenda Drachten-Heerenveen
7 Knooppunt Joure
8a Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle
8b Capaciteitsvergroting Leeuwarden - Groningen
8c Station Werpsterhoeke
8d Capaciteitsvergroting Leeuwarden - Sneek

Overige projecten
9     Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
10   RUG / Campus Fryslân
11   Leeuwarden Fryslân 2018
12   Europese watertechnologiehub
13   De Nieuwe Afsluitdijk
13a Sluis Kornwerderzand
14   Breedbandinfrastructuur in Fryslân
15   Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
16   Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel

Gewenste resultaten

Beleid

Verwacht je dat eind 2018 de beleidsuitvoering verlopen is volgens de inhoudelijke afspraken in het onderliggende document waarin het beleid is vastgesteld (beleidsnota, etc.)?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Tijd

Verwacht je dat eind 2018 het gewenste resultaat is gerealiseerd? Of, als de einddatum voor de realisatie verder in de tijd ligt: Verwacht je dat je eind 2018 op schema ligt om het gewenste resultaat te realiseren binnen de afgesproken termijn?

 • Ja, dit gaat zeker lukken
 • Niet zeker of dit gaat lukken
 • Nee, dit gaat niet lukken

Geld

Verwacht je dat geld een belemmerende factor is voor het behalen van het gewenste resultaat? Of verwacht je dat het beschikbare budget toereikend is om in 2018 de gewenste resultaten te realiseren?

 • Geld vormt geen belemmerende factor: er wordt geen onder- of overbesteding verwacht
 • Er is een kans op overschrijding
 • Er is een overschrijding
  Beleid Tijd Geld
9 Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)
10 RUG/Campus Fryslân
11 Leeuwarden Fryslân 2018
12 Europese watertechnologiehub
13 De Nieuwe Afsluitdijk (inclusief Sluis Kornwerderzand)
14 Breedbandinfrastructuur in Fryslân
15 Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)
16 Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel

Op 31 oktober 2018 hebben de Staten de notitie vereenvoudiging financieel beleid vastgesteld. In deze notitie is opgenomen dat er een breed cofinancieringsbudget wordt gevormd. Over de opbouw van dit budget en de stand per onderdeel is aangegeven dat hierover gerapporteerd wordt in deze paragraaf.

17   Breed cofinancieringsbudget

Print deze pagina