5.2 Overzicht verbonden partijen

Jaarstukken

Conform het tweede lid van artikel 15 van het BBV nemen we per verbonden partij in ieder geval de onderstaande informatie op:
a. de wijze waarop de provincie [..] een belang heeft in de verbonden partij en het openbaar belang dat ermee gediend wordt;
b. het belang dat de provincie [..] in de verbonden partij heeft aan het begin en de verwachte omvang aan het einde van het begrotingsjaar;
c. de verwachte omvang van het eigen vermogen en het vreemd vermogen van de verbonden partij aan het begin en aan het einde van het begrotingsjaar;
d. de verwachte omvang van het financiële resultaat van de verbonden partij in het begrotingsjaar;
e. de eventuele risico’s, als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel b, van de verbonden partij voor de financiële positie van de provincie [..].

NB: Een deel van de in het BBV verplichte informatie kan niet worden verstrekt door enkele verbonden partijen, omdat het vertrouwelijke bedrijfsinformatie betreft. Het betreft in het bijzonder de naamloze vennootschappen waarvan de provincie aandeelhouder

 

 

Print deze pagina