Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen

Jaarstukken

Deze paragraaf bevat de beleidslijnen voor het onderhoud en beheer van onze ‘kapitaalgoederen’. Het gaat om de instandhouding van de provinciale infrastructuur (wegen en water). Hierbij wordt rekening gehouden met andere provinciale beleidsdoelen onder andere op het gebied ecologie, duurzaamheid en innovatie. Daarnaast gaat het om de gebouwen waaronder het provinciehuis, de steunpunten en opstallen met de terreinen die hier bij horen.

Uitgangspunt voor het onderhoud en beheer van de infrastructuur is de door Provinciale Staten op 22 januari 2014 vastgestelde Actualisatie Onderhoudsbeleidskaders en de Uitvoeringsagenda 2015-2019. In de Uitvoeringsagenda is gekozen voor het verhogen van het onderhoudsniveau van de provinciale wegen, fietspaden, vaarwegen en kunstwerken van een 6 naar een 7. Dit is geconcretiseerd in een voorstel dat op 28 september 2016 door Provinciale Staten is vastgesteld. In vijf jaar groeien we naar het gewenste hogere onderhoudsniveau. Hiervoor is het onderhoudsbudget vanaf 2016 verhoogd. Daarnaast is het onderhoudsbudget verhoogd in verband met de uitbreiding van het provinciale areaal.

Met de invoering van het assetmanagement wordt de beheersing van het onderhoud verbeterd.

Print deze pagina