2.3 Weerstandsvermogen

Jaarstukken

Hieronder volgt een samenvatting en de conclusie/uitkomst van het weerstandsvermogen van de provincie Fryslân.

Samenvatting

 • Weerstandsvermogen - Bedragen x € 1.000,-
 • Benodigde weerstandscapaciteit (A)
 • Beschikbare weerstandscapaciteit (B)
 • Weerstandsvermogen B/A (ratio)
 • Weerstandsvermogen B – A
 • Weerstandsvermogen exclusief onbenutte belastingcapaciteit (C)
 • Weerstandsvermogen C/A (ratio)
 • Weerstandsvermogen C – A
 • 1-1-2019 (begroting 2019)
 • 128.500
 • 522.100
 • 4,06
 • 393.600
 • 489.900
 • 3,81
 • 361.400
 • 31-12-2018 (jaarstukken 2018)
 • 117.600
 • 547.500
 • 4,66
 • 429.900
 • 514.100
 • 4,37
 • 396.500

Conclusie
In de nota weerstandsvermogen is opgenomen dat wanneer het weerstandsvermogen kleiner is dan 1 dat dan heroverweging van reeds gelabelde nieuwe beleidsgelden plaats kan vinden. De berekende beschikbare weerstandscapaciteit is ruim boven de 4 en daarmee is het weerstandsvermogen van de provincie toereikend.

Print deze pagina