1.3 Leges

Jaarstukken

In de nota Actualisatie legesverordening is het beleid voor de provinciale leges vastgesteld. In rubriek A van de tarieventabel (bijlage 11 van de begroting 2018) staan de tarieven voor het verstrekken van kopieën van provinciale stukken. Bestuursdocumenten, zoals begrotingen en jaarstukken, zijn gratis beschikbaar. Daarbij wordt wel een maximum gehanteerd. Voor de overige stukken wordt een vergoeding per pagina gevraagd.

In rubriek B van de tarieventabel staan de vergunningen en ontheffingen, met uitzondering van de omgevingsvergunningen.

De omgevingsvergunningen staan in rubriek C.

Legesinkomsten 2018

 • Programma - bedragen x € 1.000,-
 • 2
 • 2
 • 3
 • 4
 • 4
 • 5
 • 5
 • Onderdeel
 • Wegen algemeen
 • Provinciale vaarwegen
 • Grondwaterwet
 • Wet Wabo
 • Ontgrondingenwet
 • Wet natuurbescherming
 • Wadlopen
 • Totaal
 • Begroot
 • 30
 • 26
 • 17
 • 181
 • 100
 • 90
 • 8
 • 451
 • Realisatie
 • 36
 • 34
 • 1
 • 88
 • 33
 • 101
 • 2
 • 294
 • Verschil
 • -6
 • -9
 • 16
 • 93
 • 67
 • -11
 • 6
 • 156

Toelichting:

De inkomsten van leges zijn gerelateerd aan de aanvragen. Op basis van vorige jaren zijn in de begroting 2018 inkomsten geraamd. De aantallen aanvragen zijn achtergebleven bij de ramingen voor wat betreft wegen en vaarwegen. Het aantal aanvragen voor ontheffingen en vergunningen in het kader van de Grondwaterwet zijn nul.
Bij de ontheffingen en vergunningen Wet Wabo en Ontgrondingenwet zijn leges gekoppeld aan het aantal en het soort aanvragen. Ook hier is sprake van een achterblijvende situatie.

Print deze pagina