1.2 Vrij Aanwendbare Reserve(VAR)

Jaarstukken

Hieronder staat de ontwikkeling van de VAR. Conform de afspraak met uw Staten vloeit het rekening- en begrotingssaldo aan het eind van het jaar automatisch in de VAR. Het rekeningsaldo 2018 en de verwachte begrotingssaldi 2019-2022 zijn hieronder opgenomen.

Bij de begroting 2016 is afgesproken dat voortaan het structurele begrotingssaldo niet ingezet zal worden. Aangezien een van de uitgangspunten is dat wij € 5 mln. structurele ruimte willen overhouden voor het college na ons is dit het minimale bedrag wat wij in mindering bregen op de stand van de in te zetten VAR.

Daarnaast is afgesproken dat de minimale stand van de VAR altijd € 10 mln. bedraagt.

Daarmee bedraagt de stand van de mogelijk in te zetten VAR in deze collegeperiode € 199 miljoen.

VAR (in te zetten)

 • Bedragen x € 1 mln.
 • Beginsaldo (incl rekeningresultaat 2017)
 • Beschikking over reserve
 • Begrotingssaldo
 • Rekeningresultaat 2018
 • Stand op 31/12 inclusief structureel saldo
 • Begrotingssaldo structureel niet in te zetten
 • Stand op 31/12 exclusief structureel saldo
 • Minimale stand VAR
 • VAR (in te zetten)
 • 2018
 • 281,8
 • -76,9
 • 204,9
 • 204,9
 • 2019
 • 204,9
 • -65,3
 • -5,9
 • 80,6
 • 214,3
 • -5,0
 • 209,3
 • -10,0
 • 199,3
 • 2020
 • 207,8
 • 10,9
 • 218,7
 • -5,0
 • 213,7
 • 2021
 • 213,7
 • 11,3
 • 225,0
 • -5,0
 • 220,0
 • 2022
 • 220,0
 • 8,6
 • 228,6
 • -5,0
 • 223,6

De beschikking over de VAR in de komende jaren staat in de tabel hieronder.

Beschikking over reserves

 • Bedragen x € 1 mln.
 • Beschikking over reserve
 • Begroting 2017: dekking negatief begrotingssaldo
 • Begroting 2019: dekking negatief begrotingssaldo
 • Totaal
 • 2018
 • 76,9
 • 76,9
 • 2019
 • 59,9
 • 5,4
 • 65,3
 • 2020
 • 2021
 • 2022
Print deze pagina