Bijlage 1: Ontwikkeling financieel kader

Jaarstukken

Het financieel kader geeft een beeld van de verwachte financiële situatie van de provincie. Het kader is opgebouwd vanuit de onderdelen:
1.1 Ontwikkeling begrotingsaldo
1.2 Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)
1.3 Nuon-reserve en revolverende middelen
1.4 REP middelen
Hieronder wordt de ontwikkeling per onderdeel aangegeven.

Print deze pagina