Onderdeel 2: Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

Eerste bestuursrapportage

VAR (in te zetten)

 • Bedragen x € 1 mln.
 • Beginsaldo
 • Beschikking over reserve
 • Rekeningsaldo 2017
 • Begrotingssaldo
 • Stand op 31/12 inclusief structureel saldo
 • Begrotingssaldo structureel niet in te zetten
 • Stand op 31/12 exclusief structureel saldo
 • Minimale stand VAR
 • VAR (in te zetten)
 • 2018
 • 244,6
 • -76,9
 • 37,2
 • 12,2
 • 217,1
 • -10,1
 • 207
 • 2019
 • 207
 • -59,9
 • 13,8
 • 160,9
 • -10,1
 • 150,8
 • -10
 • 140,7
 • 2020
 • 150,8
 • 27,3
 • 178,1
 • -10,1
 • 168
 • 2021
 • 168
 • 28,4
 • 196,4
 • -10,1
 • 186,3
 • 2022
 • 186,3
 • 35
 • 221,3
 • -10,1
 • 211,2

De beschikking over de VAR in de komende jaren staat in de tabel hieronder.

Beschikking over reserves

 • Bedragen x € 1 mln.
 • Beschikking over reserve
 • Begroting 2016: dekking negatief begrotingssaldo
 • Totaal
 • 2018
 • 76,9
 • 76,9
 • 2019
 • 59,9
 • 59,9
 • 2020
 • 2021
 • 2022
Print deze pagina