Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

7.4 Financieringsrente

Begroting

In de onderstaande tabel staan de rentebaten en – lasten van de financiering van de provinciale uitgaven voor 2017-2021. In paragraaf 4 Financiering en beleggingen wordt een toelichting gegeven op deze baten en lasten.

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Advieskosten vermogensbeheer
 • Kosten vermogensbeheer
 • Rente lang
 • Rentevergoeding IBOI voor RSP REP
 • Rente nazorgfonds
 • Doorbelasting rente verstrekte geldlening
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Rente vermogensbeheer
 • Rente kort
 • Rente lang
 • Rente verstrekte geldlening
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Begroting 2017
 • 37
 • 315
 • 7
 • 345
 • 507
 • 2.541
 • 3.751
 • 15.320
 • 0
 • 3.360
 • 2.622
 • 21.302
 • -17.551
 • Begroting 2018
 • 37
 • 318
 • 2
 • 200
 • 501
 • 2.541
 • 3.599
 • 13.030
 • 25
 • 3.360
 • 3.911
 • 20.326
 • -16.727
 • Begroting 2019
 • 37
 • 318
 • 32
 • 494
 • 2.541
 • 3.422
 • 11.650
 • 25
 • 3.360
 • 7.875
 • 22.910
 • -19.488
 • Begroting 2020
 • 37
 • 318
 • 498
 • 2.541
 • 3.394
 • 10.420
 • 25
 • 3.360
 • 7.850
 • 21.655
 • -18.261
 • Begroting 2021
 • 37
 • 318
 • 498
 • 2.541
 • 3.394
 • 8.930
 • 25
 • 1.840
 • 6.962
 • 17.757
 • -14.363
Print deze pagina