Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

Portefeuillehouder: Sander de Rouwe

Begroting

Lasten, baten en onvoorzien
Dit ‘programma’ is niet beleidsinhoudelijk van aard. Hier worden de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen geraamd, zoals de algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden. De verschillende onderdelen in onderstaande tabel worden in dit programma per onderdeel verder toegelicht.

Lasten en baten programma 7: Algemene dekkingsmiddelen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 254.432
 • 384.563
 • -130.131
 • Begroting 2017
 • 6.710
 • 313.486
 • -306.776
 • Begroting 2018
 • 15.785
 • 299.630
 • -283.845
 • Begroting 2019
 • 17.005
 • 299.251
 • -282.246
 • Begroting 2020
 • 19.599
 • 311.159
 • -291.559
 • Begroting 2021
 • 21.057
 • 303.948
 • -282.891

Hieronder is de opbouw van de lasten en baten nader uitgewerkt, de toelichting is bij de afzonderlijke beleidsvelden opgenomen.

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Lasten
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal lasten
 • Baten
 • 7.1 Provinciefonds
 • 7.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • 7.3 Dividenden
 • 7.4 Financieringsrente
 • 7.5 Interne financiering
 • 7.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
 • 7.7 Werken voor derden
 • 7.8 Onvoorzien
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 3.444
 • 243.375
 • 7.539
 • 74
 • 254.432
 • 283.451
 • 52.712
 • 13.718
 • 22.695
 • 3.858
 • 549
 • 7.539
 • 42
 • 384.563
 • -130.131
 • Begroting 2017
 • 3.751
 • -1.198
 • 4.157
 • 0
 • 6.710
 • 214.081
 • 53.415
 • 15.742
 • 21.302
 • 3.873
 • 915
 • 4.158
 • 0
 • 313.486
 • -306.776
 • Begroting 2018
 • 3.599
 • 7.105
 • 5.082
 • 0
 • 15.785
 • 204.788
 • 53.900
 • 9.229
 • 20.326
 • 4.020
 • 2.286
 • 5.081
 • 0
 • 299.630
 • -283.845
 • Begroting 2019
 • 3.422
 • 13.378
 • 205
 • 0
 • 17.005
 • 206.352
 • 54.747
 • 8.113
 • 22.910
 • 4.034
 • 2.891
 • 204
 • 0
 • 299.251
 • -282.246
 • Begroting 2020
 • 3.394
 • 16.002
 • 203
 • 0
 • 19.599
 • 207.774
 • 66.990
 • 8.882
 • 21.655
 • 3.939
 • 1.716
 • 203
 • 0
 • 311.159
 • -291.559
 • Begroting 2021
 • 3.394
 • 17.459
 • 203
 • 0
 • 21.057
 • 203.615
 • 68.068
 • 8.724
 • 17.757
 • 3.939
 • 1.642
 • 203
 • 0
 • 303.948
 • -282.891

Toelichting:

De hogere lasten in 2016 hebben betrekking op lasten van de balansverkorting die in dat jaar is geboekt. Vanwege de nieuwe BBV voorschriften is het niet meer toegestaan om investeringen eenmalig af te boeken. De resterende middelen van de balansverkorting zijn daarom toegevoegd aan de dekkingsreserve kapitaallasten van waaruit de toekomstige afschrijvingslasten vanaf 2017 worden gedekt.

Print deze pagina