Programma 1: Bestuur

1.2 Gedeputeerde Staten

Begroting

Wat willen we bereiken?

Een effectief en efficiënt functionerend college van Gedeputeerde Staten.

Welke resultaten willen we in 2018 behalen?

De ambtelijke dienst ondersteunt het college en de individuele leden van Gedeputeerde Staten professioneel:

 • elke gedeputeerde heeft een bestuursadviseur en secretaresse
 • de Commissaris van de Koning krijgt ondersteuning van het kabinet en een communicatie­adviseur.
 • de bestuursadviseurs en communicatieadviseur ondersteunen de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning met perswoordvoering, het voorbereiden van publieke optredens en geven algemene advisering.
 • het college van Gedeputeerde Staten werkt zo veel mogelijk digitaal.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2018
Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten Beantwoording Statenvragen binnen 30 dagen* 95%
Nakomen uitvoeren moties 95%
Nakomen toezeggingen 95%
Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten 95%

Toelichting:

* Tenzij er reces is of de aard van de vragen vraagt om meer tijd voor de beantwoording. In beide gevallen wordt het niet binnen 30 dagen beantwoorden van Statenvragen aangekondigd.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2016
 • 2.641
 • 61
 • 2.580
 • Begroting 2017
 • 1.746
 • 5
 • 1.742
 • Begroting 2018
 • 1.751
 • 5
 • 1.746
 • Begroting 2019
 • 1.751
 • 5
 • 1.746
 • Begroting 2020
 • 1.751
 • 5
 • 1.746
 • Begroting 2021
 • 1.751
 • 5
 • 1.746

Toelichting:

De begrote lasten betreffen de salariskosten van de gedeputeerden, uitkeringen voor oud-leden van Gedeputeerde Staten, representatiekosten, de veteranendag en overige met het college gemoeide kosten.

B2018 – doorklik 1.2

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS autorisatie
 • Gedeputeerde staten
 • Representatie
 • Uitkeringen oud leden GS
 • Veteranendag
 • Afscheid Commissaris van de Koning
 • Canadese veteranen
 • Waardoverdracht pensioenen GS leden
 • Totaal Gedeputeerde staten
 • Totaal Veteranendag
 • Real 2016
 • 1.009
 • 179
 • 404
 • 23
 • 1.616
 • 64
 • 6
 • 70
 • 955
 • 955
 • 2.641
 • 10
 • 51
 • 61
 • 61
 • 2.580
 • Begr 2017
 • 1.028
 • 133
 • 554
 • 32
 • 1.746
 • 1.746
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1.742
 • Begr 2018
 • 1.031
 • 134
 • 554
 • 32
 • 1.751
 • 1.751
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1.746
 • Begr 2019
 • 1.031
 • 134
 • 554
 • 32
 • 1.751
 • 1.751
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1.746
 • Begr 2020
 • 1.031
 • 134
 • 554
 • 32
 • 1.751
 • 1.751
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1.746
 • Begr 2021
 • 1.031
 • 134
 • 554
 • 32
 • 1.751
 • 1.751
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1.746
Print deze pagina