9.1 Overzicht projecten

Begroting

Infrastructurele projecten

1          Bereikbaarheidsprojecten Leeuwarden-Vrijbaan

a. N31 Haak om Leeuwarden en Westelijke invalsweg

b. Drachtsterweg en omgeving

c. Stationsomgeving

2          N31 Traverse Harlingen

3          Verruiming Prinses Margrietkanaal

4          N381 Drachten-Drentse grens

5          De Centrale As

a. De weg en gebiedsontwikkeling

b. Kansen in Kernen

6          Investeringsagenda Drachten Heerenveen

7          Knooppunt Joure

8          Spoorprojecten

a. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Zwolle

b. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Groningen

c. Station Werpsterhoeke

d. Capaciteitsvergroting Leeuwarden-Sneek

 

Overige projecten

9          Heerenveen, stad van Sport (Nieuw Thialf)

10        RUG / Campus Fryslân

11        Leeuwarden Fryslân 2018

12        Europese watertechnologiehub

13        De Nieuwe Afsluitdijk

a. Sluis Kornwerderzand

14        Breedbandinfrastructuur in Fryslân

15        Innovatiecluster Drachten (voorheen technocampus)

16        Gebiedsontwikkelingsplan Harlingen-Franekeradeel

Print deze pagina