7.3 Informatie en huisvesting

Begroting

Informatiemanagement

De omgevingswet begint verder vorm te krijgen. Wij zullen onze data verder aan de Mienskip beschikbaar stellen, wij noemen dat open data. Indien met de wet Open Overheid door de eerste kamer worden ingestemd, zal de provincie wettelijk verplicht worden om haar stukken toegankelijk te maken. Wij zullen in 2018 klaar zijn om aan te sluiten op de landelijke rijks digitale data-infrastructuur. Onze elektronische dienstverlening zal verder worden uitgebreid zodat producten en diensten van de provincie beter digitaal toegankelijk worden.

Huisvesting in de toekomst

Het opgavengestuurde werken, de aangekondigde krimp en bezuinigingen, maken het noodzakelijk om vanuit een andere invalshoek naar onze huisvesting te kijken. Wij zullen anders gaan (samen)werken en dat vraagt een visie op huisvesting en bijpassend kantoorconcept. Onze ambitie is om een gastvrije, flexibele, inspirerende werkomgeving te bieden waarin we wisselend (samen)werken in activiteit gerelateerde zones als projectzones, stilte(werk)zones, ontmoetingszones, servicepleinen, etc.  De visie op huisvesting richt zich niet alleen op interne gebruikers, maar ook op de directe verbinding met de mienskip.

Print deze pagina