Paragraaf 7: Bedrijfsvoering

Begroting

De komende jaren wordt de provinciale bedrijfsvoering in sterke mate gestuurd door de ontwikkeling van het opgavengestuurd werken. Dit leidt tot andere provinciale werkwijzen, structuren en systemen. Hierbij hoort ook een visie op de bedrijfsvoering. Voor een uitgebreide schets daarvan verwijzen wij u naar onze bedrijfsvoeringsvisie (Bedrijfsvoering in de opgavengestuurde organisatie), die u bereikt heeft op 17 mei 2016.
Als eerste is in 2017 één algemeen budget voor ‘mensen en middelen’ ingevoerd. Daarnaast zijn en worden onze financiële -, planning- en controlsystemen onder de loep genomen.

Print deze pagina